Porady techniczne - FAQ
Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Instalacja programu Norma EXPERT

Norma Expert może pracować pod kontrolą systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), Vista SP2, Windows 7 oraz Windows 8.

Norma EXPERT
Problem z plikiem MSXML6.dll przy instalacji SQL Server 2005 Express na MS Windows XP SP3

Norma Expert korzysta z silnika bazy danych SQL Server 2005 Express z instalacją którego mogą być problemy na systemie Windows XP z dodatkiem Serwis Pack 3.

Norma EXPERT
Wyjątek na karcie „Wydruki”

Na karcie „Wydruki” można tak jak na innych widokach w programie, cały czas wyświetlać na ekranie „Panel nawigacyjny”, lub ukryć jak na pokazanym niżej przykładzie. Przy takiej prezentacji tego widoku na niektórych komputerach może się wyświetlić wyjątek po wywołaniu polecenia „Drukuj” z wstążki poleceń.

Norma EXPERT
Komunikat przy otwieraniu katalogu „Zawartość katalogu nie mogła zostać załadowana z dysku. Plik został usunięty lub jest używany przez inny program”.

Błąd w dostępie do katalogów normatywnych może być spowodowany tym, że pliki do obsługi katalogów są blokowane przez program antywirusowy.

Norma PRO
Norma STANDARD
Problemy z uaktualnieniem programu

Z poniższej porady należy korzystać jeśli przy uruchomieniu uaktualnienia, przy pierwszej instalacji lub przy próbie odinstalowania Normy:

  1. Pojawia się komunikat: Błąd wyodrębnienia plików obsługi: Katastrofalny błąd.
  2. Nie pojawia się komunikat o błędzie, ale wersja programu nie ulega zmianie, tzn. program nie został zaktualizowany.
Norma PRO
Norma STANDARD
Norma EXPERT
Problem z programem antywirusowym - Norton 360

W ostatnim czasie serwis firmy Athenasoft otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących blokowania Normy PRO przy próbie uruchomienia. Jest to związane z programem antywirusowym Norton 360, a dokładniej, z funkcją ochrony SONAR, która kasuje pliki Normy.

Norma PRO
Norma STANDARD
Problem z programem antywirusowym - Norton

Na początku chcielibyśmy poinformować, że na płytach instalacyjnych programów Norma PRO i Norma STANDARD nie ma wirusów. Zostało to zweryfikowane na stronie www.virustotal.com, gdzie znajdują się bazy wirusów kilkudziesięciu programów antywirusowych.

Norma PRO
Norma STANDARD
Eksport danych z kosztorysu do Excela

Obecnie są dwie możliwości eksportu danych tj. pobieżnie poprzez polecenie kopiuj/wklej lub za pomocą dodatkowej nakładki ATExcel która pozawala wczytywać dane z kosztorysu w dowolnych konfiguracjach poprzez różne szablony zestawień.

Norma PRO
Norma STANDARD
Program instalacyjny uruchamia się, ale po chwili przerywa działanie bez komunikatu o błędzie.

Należy sprawdzić czy w systemie działa program antywirusowy.

Jeśli jest aktywny, wyłączyć go na czas instalacji. Problem może się również pojawić, gdy instalator uruchamiany jest z CD-ROM-u innego komputera (w sieci). CD-ROM w takim wypadku powinien być zamapowany na komputerze, na którym instalujemy Normę.

Norma PRO
Norma STANDARD
Wyjaśnienie obliczeń narzutów w Normie

W ostatnich miesiącach u niektórych osób startujących w przetargach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych pojawiły się wątpliwości, czy NORMA dobrze wylicza ceny i wartości pozycji w kosztorysie. Zapewniany Państwa, że NORMA prowadzi obliczenia w sposób prawidłowy, natomiast w zależności od sposobu obliczania narzutów (określanych w opcjach kosztorysu) rozbieżności mogą pojawić się na wydrukach. Problem tu występujący, a mianowicie problem zaokrągleń, jest stary jak matematyka, a najłatwiej będzie się z nim zapoznać na przykładach, które są przedstawione poniżej.

Norma PRO
Norma STANDARD
 

 

Zapisz