Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

FAQ

Zapytaj specjalistę

Biuro działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-17:00

tel.: (22) 594 05 67

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

Skontaktuj się z nami
Błąd (SQLServer) przy instalacji starszej wersji programu Norma Expert.

Instalowana jest wersja programu, która wymaga instalacji SQLServer. Udostępnialiśmy nieodpłatnie nowszą wersję programu 5.4.402, która działa z SQLite. W celu uzyskania instalatora tej wersji prosimy o kontakt z działem Serwisu - serwis@ath.pl  

Po instalacji konieczne będzie również przeprowadzenie aktualizacji klucza.

Więcej szczegółów pod:
Tel. (22) 811-76-86 lub e-mail: serwis@ath.pl

Uruchomienie programu w trybie zdalnym - Norma EXPERT/STANDARD

Norma w wersji jednostanowiskowej zabezpieczonej kluczem typu Cipher, nie ma domyślnie możliwości pracy w trybie zdalnym. Istnieje możliwość rozbudowania programu o moduł zdalnego dostępu (WTS), aktywowanego na okres roku lub zakup wersji sieciowej, która umożliwia taki tryb pracy.

Komunikat "Błąd wyodrębnienia plików obsługi: Katastrofalny błąd." przy instalacji programu

Z poniższej porady należy korzystać jeśli przy uruchomieniu uaktualnienia, przy pierwszej instalacji lub przy próbie odinstalowania Normy:

  1. pojawia się komunikat: Błąd wyodrębnienia plików obsługi: Katastrofalny błąd.
  2. nie pojawia się komunikat o błędzie, ale wersja programu nie ulega zmianie, tzn. program nie został zaktualizowany.
Gdzie można pobrać aktualizację programu?

Aktualizacje odbywają się poprzez wykupienie abonamentu Buduj z Głową kwartalnik kosztorysanta, który obejmuje łącznie 4 najnowsze wersje programu ukazujące się co kwartał.

Koszt aktualizacji uzależniony jest od posiadanej wersji. Więcej informacji w cenniku na naszej stronie internetowej lub dziale handlowym tel. (22) 614-34-22 lub e-mail: handlowy@ath.pl

Aktualizacje, które są do pobrania na stronie internetowej w zakładce Pobierz to poprawki krytyczne przeznaczone wyłącznie dla konkretnej wersji programu.

Błąd wczytywania plików *ATH posiadających polskie znaki.

Przy otwieraniu kosztorysów lub przedmiarów zawierających polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.) może pojawić się błąd, który uniemożliwi wczytanie pliku. Jeżeli po ich usunięciu z nazwy i całej ścieżki dostępu dokument uda się prawidłowo otworzyć w Normie, to prawdopodobnie źródłem problemu są błędne ustawienia regionalne systemu MS Windows, które wymagają odświeżenia.

Błąd przy wydruku do pliku PDF.

Przy próbie wygenerowania wydruku do pliku PDF może wyświetlić się komunikat: "Wystąpił bąd podczas próby inicjalizacji sterownika wydruku do PDF Kod błędu = D5DA0027"

Również po wygenerowaniu pliku *PDF w stopce może pojawić sie zapis "This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF. Purchase a license to generate PDF files without this notice".

Brak polskich znaków wyświetlanych w programie.

Braku polskich znaków diakrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.) w głównym menu, może objawiać się w róźnych miejscach programu np.

  • w treści kosztorysu,
  • podręcznym menu,
  • w komunikatach.

Prawdopodobnym źródłem problemu są błędne ustawienia regionalne systemu MS Windows, które wymagają odświeżenia.

W oknie "O programie" widoczny jest zapis "Zdalny dostęp: Brak licencji" - Norma PRO

Informacja ta dotyczy dodatkowego modułu, który pozwala na uruchamianie programu w trybie zdalnym. Możliwość uruchamiania programu w trybie zdalnym do pewnego czasu była całkowicie zablokowana, jednak od wersji 4.69a została ona odblokowana dla osób, które wykupiły dodatkowo płatny moduł pracy zdalnej (WTS) aktywowany w kluczu na okres 365 dni.

Każdy dział drukowany jest od nowej strony.

Takie działanie spowodowane jest ustawieniami dla danego wydruku. Aby nie rozdzielać działów od nowych stron wchodzimy w menu 'Plik" -> "Drukuj". Na liście zaznaczamy wydruk, dla którego chcemy dokonać zmiany np. kosztorys ofertowy i klikamy w przycisk "Układ strony".

Program uruchamia się w trybie demonstracyjnym.

Podczas uruchamiania programu wyświetla się informacja, że program uruchamiany jest w trybie demonstracyjnym wówczas w oknie „O programie” wyświetli się informacja o numerze 007 i nielegalnej, niezarejestrowanej kopii.

Czy można ukryć dane na wydruku: numer seryjny, wersję programu, użytkownika?

Na wydrukach można ukryć tylko nazwę użytkownika. Wersja programu oraz numer seryjny muszą pozostać jako potwierdzenie poprawności i legalności programu, na którym kosztorys został sporządzaony.

Rozbieżności w wyliczeniach podatku VAT.

Najczęstszą przyczyną rozbieżności w wyliczeniach jest błędnie zdefiniowany podatek VAT.