Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

FAQ

Zapytaj specjalistę

Biuro działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-17:00

tel.: (22) 594 05 67

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

Skontaktuj się z nami
Jak zmienić opis nagłówka kolumny na wydruku - Norma PRO.

Opis procedury zmiany nagłówka wydruku tabelarycznego w Normie PRO na przykładzie kolumny ,,Ilość"

Import cennika Sekocenbud do starszej wersji programu Norma PRO.

Proces importu cennika do starszych wersji porgramu Norma PRO, na przykładzie importu SEKOCENBUD RMS MAX 2/2015

Czy z instalatora wersji demo można przejść na pełną wersję?

Instalator wersji demonstracyjnej nie umożliwia przejścia\aktywacji do pełnej wersji programu.

Do instalacji pełnej wersji programu niezbędny jest instalator dostarczony przy zakupie programu lub otrzymany w ramach pakietu aktualizacji kwartalnikiem kosztorysanta „Buduj z Głową”

Jak zaimportować przedmiar z Excela.

Program Norma posiada możliwość importu danych z pliku Excel, ale wyłącznie poprzez format CSV (rozdzielany przecinkami).

Import danych zależy od odpowiedniego przygotowania, tak aby spełniał wymienione niżej warunki:

  • W pierwszym wierszu dokumentu muszą znajdować się nazwy kolumn (Lp; Opis; J.m; itd..)
  • Każda pozycja powinna być zawarta w jednym wierszu – opis, j.m, ilość, cena jednostkowa, wartość.
  • Plik powinien zawierać jak najmniej zbędnych danych (usunąć puste wiersze, kolumny itp.)
Brak stawki Robocizny na stronie tytułowej.

Wyjaśnienie problemu nieprawidłowych cen robocizny, wynoszących 0,00zł lub sytuacji, w której kolumna "Stawka robocizny" lub ,,Robocizna" znika.

Komunikat o nielegalnej wersji podczas wczytywania pliku.

Podczas wczytywania pliku kosztorysu lub przedmiaru pojawia się komunikat informujący o dokumencie sporządzonym w nielegalnej wersji programu Norma PRO.

Brak numeru seryjnego do instalacji.

Numer seryjny wraz z kodem instalacji jest niezbędny do przeprowadzenia instalacji. Dane te umieszczane są na karcie warunków użytkowania programu, obwolucie płyty instalacyjnej dostarczanej z programem, a od 2021 roku na fakturze zakupu produktu.

W przypadku jego zagubienia istnieje możliwość odzyskania poprzez dział serwisu pod adresem serwis@ath.pl lub pod numerem 22-594-05-67 pod warunkiem, że został on zarejestrowany w bazie on-line.

W przypadku braku rejestracji, konieczny będzie zakup duplikatu lub wydanie nowego numeru seryjnego w ramach płatnej usługi serwisowej.

Rozbieżność wyliczonych wartości w rachunku ilościowym robót.

W rachunku ilościowym wykonania robót mogą pojawić się niewielkie rozbieżności względem wartości końcowej kosztorysu związane z częściowym rozliczaniem robót. W efekcie wartość z faktur cząstkowych może się różnić o parę groszy od wartości podanej w umowie.

Błąd "MilBiz.dll" przy uruchamianiu programu.

Po uruchomieniu programu Norma PRO może wyskoczyć okienko "Błąd dostępu do bazy danych Nie udało się załadować MilBiz.dll", wynika to z błędu korelacji z programem Capital.

Po zapisie kosztorysu brakuje rejestracji zmian.

Jeżeli podczas tworzenia dokumentu stosowaliśmy mechanizm: rejestracji zmian, porównywania kosztorysu lub tworzenia kosztorysu z wykazem różnic i po zapisaniu dokumentu nie ma widocznych zmian (zmiany sygnalizowane zmianą koloru czcionki oraz przekreśleniami), to zapewne kosztorys został zapisany do uniwersalnego formatu *.ATH. Format ten nie obsługuje wyżej wymienionych mechanizmów. W celu zachowania funkcjonalności, kosztorys należy zapisywać do podstawowego formatu *.KST.

Zmiana wprowadzonej ceny materiału.

Co zrobić jeżeli wartość wyświetlana po zatwierdzeniu jest wyższa od wprowadzonej? Najczęściej jest to związane z ustawieniami liczenia kosztów zakupu materiału, które ustawione są w menu Opcje > Kosztorysu > zakładka Liczenie narzutów. Prawdopodobnie opcja będzie ustawiona jako „doliczane do ceny jednostkowej” i podana wartość X%.

Program pozostaje na pasku zadań Windows.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Normy może się okazać, że okno główne pojawi się na ekranie tylko na moment. Na pasku zadań MS Windows, będzie widoczna ikona sugerująca działanie programu, ale jej użycie nie spowoduje wyświetlenia okna. Takie działanie świadczy o uszkodzeniu wpisu rejestru odpowiadającego za domyślny rozmiar okna po uruchomieniu.