Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

FAQ

Zapytaj specjalistę

Biuro działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-17:00

tel.: (22) 594 05 67

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

Skontaktuj się z nami
Instalacja programu zabezpieczonego kluczem software.

Instrukcja opisująca proces instalacji oraz aktywacji produktu zabezpieczonego kluczem software (kluczem cyfrowym) na stanowisku:

Instrukcja instalacji programu zabezpieczonego kluczem software

Dodanie produktu do konta ATH ID.
Import cennika Sekocenbud RMS 1 kw. 2023 do Norma EXPERT/STANDARD.

Od 1 kw. 2023 producent cennika Sekocenbud wprowadził istotne zmiany, które mają wpływ na importy do programów:

  • Do indeksów Robocizny, który dotychczas zawierał trzy cyfry został dodany symbol województwa.
  • Zmiany w tabeli zawierającej wskaźniki narzutów

Z tego powodu przy domyślnym imporcie do Normy EXPERT/STANDARD z pliku bazy zapisanego w formacie *.MDB pojawia się lista błędów informująca o za długim indeksie ETO - nie zostanie wczytanych 1316 rekordów robocizny oraz wskaźniki narzutów.

Gdzie znajdę instrukcję do programu - Norma EXPERT/STANDARD?

Na bieżąco aktualizowana instrukcja obsługi programu Norma EXPERT/STANDARD dostępna jest jako okno pomocy do programu. Można je wywołać skrótem klawiszowym ,,F1" lub po wybraniu przycisku ,,Pomoc" na pasku szybkiego dostępu.

Dodatkowo jest w postaci pliku PDF, który znajduje się domyślnie na dysku C

Jak zmienić opis nagłówka kolumny na wydruku - Norma Expert/STANDARD.

W Normie EXPERT lub STANDARD edycja nagłówków dostępna jest na karcie WYDRUKI. W panelu „Ustawienia wydruków” po zaznaczeniu wybranego elementu z prawej strony ekranu wyświetli się podgląd kosztorysu z domyślnymi nagłówkami...

Zmiana wprowadzonej ceny materiału.

Najczęściej jest to związane z ustawieniami liczenia kosztów zakupu materiału, które ustawione są na karcie widoku NARZUTY > Opcje liczenia > na zakładce Szczegóły liczenia ustawiona jest opcja wliczane do ceny jednostkowej kosztów zakupu materiałów.

Gdzie można pobrać aktualizację programu?

Aktualizacje odbywają się poprzez wykupienie abonamentu Buduj z Głową kwartalnik kosztorysanta, który obejmuje łącznie 4 najnowsze wersje programu ukazujące się co kwartał.

Koszt aktualizacji uzależniony jest od posiadanej wersji. Więcej informacji w cenniku na naszej stronie internetowej lub dziale handlowym tel. (22) 614-34-22 lub e-mail: handlowy@ath.pl

Aktualizacje, które są do pobrania na stronie internetowej w zakładce Pobierz to poprawki krytyczne przeznaczone wyłącznie dla konkretnej wersji programu.

Czy można ukryć dane na wydruku: numer seryjny, wersję programu, użytkownika?

Na wydrukach można ukryć tylko nazwę użytkownika. Wersja programu oraz numer seryjny muszą pozostać jako potwierdzenie poprawności i legalności programu, na którym kosztorys został sporządzaony.

Jak zmienić opis nagłówka kolumny na wydruku - Norma PRO.

Opis procedury zmiany nagłówka wydruku tabelarycznego w Normie PRO na przykładzie kolumny ,,Ilość"

Import cennika Sekocenbud do starszej wersji programu Norma PRO.

Proces importu cennika do starszych wersji porgramu Norma PRO, na przykładzie importu SEKOCENBUD RMS MAX 2/2015

Jak zaimportować przedmiar z Excela.

Program Norma posiada możliwość importu danych z pliku Excel, ale wyłącznie poprzez format CSV (rozdzielany przecinkami).

Import danych zależy od odpowiedniego przygotowania, tak aby spełniał wymienione niżej warunki:

  • W pierwszym wierszu dokumentu muszą znajdować się nazwy kolumn (Lp; Opis; J.m; itd..)
  • Każda pozycja powinna być zawarta w jednym wierszu – opis, j.m, ilość, cena jednostkowa, wartość.
  • Plik powinien zawierać jak najmniej zbędnych danych (usunąć puste wiersze, kolumny itp.)
Zmiana wprowadzonej ceny materiału.

Co zrobić jeżeli wartość wyświetlana po zatwierdzeniu jest wyższa od wprowadzonej? Najczęściej jest to związane z ustawieniami liczenia kosztów zakupu materiału, które ustawione są w menu Opcje > Kosztorysu > zakładka Liczenie narzutów. Prawdopodobnie opcja będzie ustawiona jako „doliczane do ceny jednostkowej” i podana wartość X%.