Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Rozbieżność wyliczonych wartości w rachunku ilościowym robót.

W rachunku ilościowym wykonania robót mogą pojawić się niewielkie rozbieżności względem wartości końcowej kosztorysu związane z częściowym rozliczaniem robót.

Wartość końcowa kosztorysu podana w umowie wyliczana jest z iloczynu: obmiar * cena.

W przypadku faktur częściowych wartości liczone są w następujący sposób:

                                                  obmiar1 * cena + obmiar2 * cena…

W efekcie wartość z faktur cząstkowych może się różnić o parę groszy od wartości podanej w umowie.
Poniżej przykładowa pozycja takiego wyliczania:

- widok Pozycje – wartość wyliczona 211,25

                   Obraz1

                                                 65*3,25 = 211,25

- widok Rachunek ilościowy – wartość wyliczona 211,26

                   Obraz2

                   1 okres: 32,5 * 3,25 = 105,625 po zaokrągleniu 105,63

                   2 okres: 32,5 * 3,25 = 105,625 po zaokrągleniu 105,63

                                                                                         Razem 211,26

Ponieważ wyliczenie ilości wykonanych robót (w przykładzie 65 metrów) rozbite jest na poszczególne okresy rozrachunkowe:

             Obraz3-1

Rozbieżność wynika z tego, że w arytmetyce komputerowej, gdzie wartości są zaokrąglane nie obowiązuje zasada rozdzielności dodawania względem mnożenia.

Oznacza to, że:

                                                                 (obmiar1 + obmiar2 + …. + obmiarn) * cena

                                                                                      nie musi być równe

                                                       obmiar1 * cena + obmiar2 * cena + … + obmiarn * cena

 

W opcjach programu/kosztorysu istnieje możliwość włączenia opcji zaokrąglania liczb wg normy PN-70/N-02120. Ten sposób zaokrąglania jest bardziej złożony i został opracowany dla bankowości, aby zmniejszyć różnice powstające przy komputerowym przetwarzaniu danych. Należy liczyć się jednak z tym, że zmiana tej opcji po przygotowaniu kosztorysu ofertowego wpłynie na końcową wartość kosztorysu oraz że nie zawsze rozwiązuje opisany problem.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz