Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Błąd wczytywania plików *ATH posiadających polskie znaki.

Przy otwieraniu kosztorysów lub przedmiarów zawierających polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.) może pojawić się błąd, który uniemożliwi wczytanie pliku. Jeżeli po ich usunięciu z nazwy i całej ścieżki dostępu dokument uda się prawidłowo otworzyć w Normie, to prawdopodobnie źródłem problemu są błędne ustawienia regionalne systemu MS Windows, które wymagają odświeżenia.

W tym celu otwieramy kolejno Panel sterowania > Zegar i region  >  Region:

  • na zakładce Formaty zmieniamy format z Polski (Polska) na inny i zatwierdzamy korektę przyciskiem Zastosuj,
  • następnie przywracamy format: Polski (Polska) i ponownie zapisujemy zmiany przyciskiem Zastosuj,

FAQ-13-2

  • na zakładce Administracyjne wybieramy przycisk Zmień ustawienia regionalne systemu i ustawiamy opcje jak niżej, jeżeli są inne.

FAQ-13-3

Po odświeżeniu ustawień regionalnych systemu przedmiary i kosztorysy z polskimi znakami diakrytyczne powinny się prawidłowo wczytywać do Normy.