Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Trendy i innowacje – Zrównoważone budownictwo na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Już wkrótce – w Katowicach – rozpocznie się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), wydarzenia, które od 2009 roku stanowi jedno z głównych forów dyskusji na temat przyszłości gospodarki europejskiej. Kongres przyciąga uwagę kluczowych decydentów, ekspertów branżowych oraz przedstawicieli rządów i instytucji z całej Europy, dając im możliwość wymiany poglądów i prezentacji najlepszych praktyk w dziedzinie rozwoju gospodarczego.

O czym będą przebiegały tegoroczne rozmowy? Jak kongres wpływa na późniejsze działania gospodarcze?

Europejski Kongres Gospodarczy i jego założenia oraz wizja 

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) to prestiżowe wydarzenie biznesowe, które stawia sobie za misję zapewnienie otwartego i wielostronnego forum debaty na temat przyszłości gospodarczej regionu oraz Europy jako całości (uwzględniając przy tym także kwestie globalne).
Misją Kongresu jest identyfikacja głównych wyzwań społeczno-gospodarczych oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Jest to również miejsce, gdzie uczestnicy mogą budować relacje biznesowe i partnerskie oraz promować współpracę między sektorem publicznym a prywatnym – w końcu spotykają się tam decydenci biznesowi, przedstawiciele instytucji publicznych i eksperci z danych dziedzin. 

Historia: Pierwszy Kongres EEC

Pierwszy Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbył się w dniach 15-17 kwietnia 2009 roku. W pierwszej edycji wzięło udział ponad trzy tysiące gości, ponad 300 prelegentów, 14 reprezentantów polskiego rządu oraz pięciu komisarzy unijnych. Na Kongresie obecni byli m.in. Donald Tusk, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Leszek Balcerowicz oraz, za pośrednictwem multimediów, José Manuel Durão Barroso. Pierwszego dnia rozmawiano o kryzysie gospodarczym i pakiecie klimatyczno-energetycznym. Tematami drugiego dnia były innowacje, partnerstwo publiczno-prywatne i poszczególne sektory gospodarki europejskiej. Najważniejszym wydarzeniem ostatniego dnia była inauguracja programu Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego. Media uznały EEC 2009 za największą imprezę biznesową Europy Środkowej.

 

XVI Europejski Kongres Gospodarczy – Agenda

W tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego uwaga skupi się na wielu tematach, obejmujących wyzwania i trendy w gospodarce europejskiej. Kongres będzie analizować takie zagadnienia jak:

  • Technologie przyszłości: Omawianie wpływu sztucznej inteligencji, cyfryzacji oraz nowych technologii na przemysł i rynek pracy.

  • Transformacja infrastruktury: Dyskusja na temat nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu, energetyki i infrastruktury cyfrowej.

  • Finanse i inwestycje: Analiza trendów w sektorze finansowym, innowacyjnych modeli finansowania oraz roli funduszy unijnych.

  • Zarządzanie i praca: Skupienie na kwestiach związanych z przywództwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz przyszłością rynku pracy.

  • Polityka i geopolityka: Omawianie wpływu polityki międzynarodowej na gospodarkę oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego.

Działania ekologiczne – Zielona Transformacja i dekarbonizacja

W kontekście coraz większej świadomości ekologicznej i konieczności walki ze zmianami klimatycznymi, kongres poświęci uwagę działaniom związanym z zieloną transformacją i dekarbonizacją. Tematy te będą omawiane w kontekście wpływu na gospodarkę, innowacje ekologiczne oraz rozwój zrównoważony.

Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa

Podczas tegorocznej edycji 4 Design Days w styczniu odbyło się spotkanie Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa. Ekspertami byli przedstawiciele branży budowlanej, którzy opracowali kluczowe rekomendacje mające przyspieszyć zieloną rewolucję w polskim budownictwie. Rekomendacje te zostaną przedstawione podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Efektywność energetyczna w budownictwie

W trzecim dniu EEC, 9 maja, odbędzie się sesja poświęcona efektywności energetycznej w budownictwie. Omówione zostaną nowe normy efektywności energetycznej oraz koszty termomodernizacji budynków. Sesję poprowadzi Justyna Glusman ze Stowarzyszenia Fala Renowacji.

Jak kongres pomaga w ustaleniu kierunku przyszłych działań?

Europejski Kongres Gospodarczy to platforma do wypracowywania spójnych strategii rozwoju gospodarczego. Poprzez wymianę doświadczeń i prezentację najlepszych praktyk, uczestnicy mogą inspirować się nawzajem i wspólnie kształtować przyszłość swoich branż oraz regionów, a także nakreślić priorytety swoich działań. 

XVI Europejski Kongres Gospodarczy – podsumowanie 

Europejski Kongres Gospodarczy pozostaje niezmiennie ważnym wydarzeniem na mapie biznesowej Europy Środkowej. Jego rola jako forum debaty i wymiany doświadczeń jest nieoceniona dla rozwoju gospodarczego regionu oraz budowania silnych relacji międzynarodowych. Kongres w 2024 roku zapowiada się jako kolejna okazja do zgłębienia kluczowych kwestii gospodarczych i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

Ostatnie aktualności

Zrównoważony rozwój miast: Inicjatywa Zielonej Transformacji Miast

Czy inicjatywa zielonej transformacji miast wpłynie na infrastrukturę miast? Dowiedz się więcej o planach i działaniach w tym kierunku.

Trendy i innowacje – Zrównoważone budownictwo na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Już wkrótce – w Katowicach – rozpocznie się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Jakie wątki będą omawiane?

Zmiany w budownictwie? – Projekt "Dekarbonizacja procesów budowlanych"

Dzisiejsze budownictwo odpowiada za aż 40% globalnych emisji dwutlenku węgla. Co możemy z tym zrobić?