Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Zmiany w budownictwie? – Projekt "Dekarbonizacja procesów budowlanych"

Budownictwo, będące jednym z największych emitentów dwutlenku węgla na świecie, stoi obecnie w obliczu pilnej potrzeby zmniejszenia swojego wpływu na zmiany klimatyczne. Projekt "Dekarbonizacja Procesów Budowlanych", prowadzony przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego (OSBN), kieruje uwagę na ekologiczne innowacje, które mają rewolucjonizować branżę budowlaną.

Dekarbonizacja – co to jest?

Zanim przejdziemy do krótkiej prezentacji projektu, warto przedstawić samo pojęcie “dekarbonizacji”.

Definicja dekarbonizacji

Dekarbonizacja odnosi się do procesu redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) związanych z danym sektorem lub działalnością gospodarczą. W przypadku branży budowlanej dekarbonizacja oznacza zmianę praktyk, technologii i materiałów używanych w procesach budowlanych w taki sposób, aby minimalizować emisje CO2 i inne negatywne wpływy na środowisko.

Cel dekarbonizacji

Jak już mogliśmy wywnioskować po samej definicji, celem dekarbonizacji w budownictwie jest zmniejszenie wpływu tej branży na zmiany klimatyczne… ale nie tylko. Kolejnym wyzwaniem, jakie sobie stawia, jest stworzenie budynków i infrastruktury bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska.

Skala problemu

Globalne wyzwanie emisji CO2 w budownictwie

Jak dowiadujemy się z materiału przygotowanego przez PAP, dzisiejsze budownictwo odpowiada za aż 40% globalnych emisji dwutlenku węgla. Aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, konieczne jest zastosowanie rozwiązań ograniczających emisje. "Dekarbonizacja procesów budowlanych" skupia się na promowaniu technologii oraz materiałów, które redukują ślad węglowy inwestycji budowlanych.

Konieczność transformacji branży

Daniel Walczak z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) w IOŚ-PIB podkreśla, że kluczowe dla popularyzacji budownictwa przyjaznego klimatowi jest pokazywanie tych rozwiązań w praktyce. Pokazy technologii oraz zachowanie materiałów budowlanych w rękach fachowców stały się centralnym punktem ekspozycji projektu na Targach LUBDOM.

Innowacje i inspiracje z Targów LUBDOM

Warsztaty i wystawy: Źródło wiedzy o ekologicznym budownictwie

Podczas targów, goście mieli okazję wziąć udział w warsztatach związanych z naturalnymi technikami budowania oraz zwiedzić multimedialną wystawę prezentującą różnorodne materiały i technologie budowlane.

Pokaz konstrukcji z materiałów ekologicznych

Jednym z głównych punktów targów był pokaz demonstracyjnej konstrukcji domu z prefabrykowanych elementów drewniano-słomianych. Tego typu innowacyjne podejście spotkało się z szerokim zainteresowaniem i uznanie uczestników oraz organizatorów.

Znaczenie minimalizacji odpadów i transformacji prawnej

Dążenie do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Projekt stawia sobie za cel minimalizację ilości odpadów poprzez wykorzystanie zasad GOZ. Dr Tomasz Zmyślony zwraca uwagę, że w modelu GOZ budynki są rozbierane z zachowaniem jak największej liczby elementów, co pozwala zminimalizować ilość niszczonych materiałów.

 

Przyszłość prawna branży budowlanej: wyzwania i obowiązki

W kontekście przyszłych zmian prawnych, ograniczanie emisji CO2 w budownictwie stanie się obowiązkiem, a nie tylko dobrowolnym działaniem. Nowelizacja dyrektywy budynkowej będzie wymagała analiz emisji z całego cyklu życia budynków.

Cele i perspektywy projektu dążącego do dekarbonizacji procesów budowlanych

Redukcja emisji i zbudowanie świadomości społecznej

Ostatecznym celem projektu jest nie tylko zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanych z budownictwem, ale również stworzenie świadomości oraz narzędzi, które umożliwią budowę przyjazną dla klimatu i środowiska.

Współpraca i wsparcie finansowe

Projekt "Dekarbonizacja Procesów Budowlanych" realizowany jest przy wsparciu finansowym otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, co ma umożliwić rozwój sektora budownictwa naturalnego i drewnianego oraz implementację zasad GOZ w polskim budownictwie.

Dekarbonizacja, czyli budownictwo przyjazne dla środowiska – podsumowanie

Projekt "Dekarbonizacja procesów budowlanych" kieruje uwagę na konieczność transformacji branży budowlanej w kierunku ekologicznych praktyk i materiałów. Poprzez innowacje, edukację i współpracę, projekt dąży do stworzenia świadomej społeczności budowlanej, gotowej do tworzenia budowli, które nie tylko spełniają swoje funkcje użytkowe, ale także są przyjazne dla środowiska.

 

Ostatnie aktualności

Zrównoważony rozwój miast: Inicjatywa Zielonej Transformacji Miast

Czy inicjatywa zielonej transformacji miast wpłynie na infrastrukturę miast? Dowiedz się więcej o planach i działaniach w tym kierunku.

Trendy i innowacje – Zrównoważone budownictwo na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Już wkrótce – w Katowicach – rozpocznie się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Jakie wątki będą omawiane?

Zmiany w budownictwie? – Projekt "Dekarbonizacja procesów budowlanych"

Dzisiejsze budownictwo odpowiada za aż 40% globalnych emisji dwutlenku węgla. Co możemy z tym zrobić?