Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Zrównoważony rozwój miast: Inicjatywa Zielonej Transformacji Miast

Wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi stają się coraz bardziej widoczne. Inicjatywa zielonej transformacji miast (IZTM) nabiera coraz większego znaczenia jako kompleksowy proces zmiany sposobu funkcjonowania miast w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.
W tym artykule przyjrzymy się głębiej definicji, kontekstowi, elementom i perspektywom tej inicjatywy w Polsce.

Inwestycja IZTM

Projekt przedstawiony na oficjalnej stronie gov.pl ,,Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast towarzyszy reformie stawiającej sobie za cel opracowanie (i późniejsze wdrożenie) skutecznych rozwiązań prawnych oraz organizacyjno-instytucjonalnych. Reforma ta ma doprowadzić do przyśpieszenia procesu zielonej transformacji miast w Polsce.

Okres wdrażania: IV kw. 2022 r. – III kwartał 2026 r.

Budżet instrumentu: 8,9 mld euro

Zielona transformacja – definicja

Zielona transformacja miast odnosi się do procesu, w którym miasta dążą do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego poprzez inwestycje w efektywność energetyczną, rozwój infrastruktury przyjaznej dla pieszych i rowerzystów, ochronę terenów zielonych, promowanie transportu publicznego oraz zachęcanie do stosowania odnawialnych źródeł energii. Jest to kompleksowy proces, który obejmuje szeroki zakres działań mających na celu zrównoważony rozwój miast i poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Inicjatywa zielonej transformacji miast w Polsce

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, zielona transformacja miast staje się coraz ważniejszym tematem w debacie publicznej i polityce rządowej. W obliczu rosnących problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, polski rząd podejmuje działania mające na celu wspieranie miast w procesie transformacji na drodze do neutralności klimatycznej.

Instrument Zielonej Transformacji Miast czyli IZTM

Jedną z kluczowych inicjatyw wspierających zieloną transformację miast w Polsce jest ,,Strategia Inwestycyjna Instrumentu Zielonej Transformacji Miast" (IZTM). Jest to kompleksowy plan działań mający na celu wsparcie projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, ochroną środowiska i rozwojem infrastruktury miejskiej.

Realizacja Inicjatywy

Realizacja inicjatywy zielonej transformacji miast opiera się na współpracy różnych podmiotów, w tym administracji publicznej, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych. Kluczową rolę odgrywają także instytucje finansowe, które udzielają wsparcia finansowego na realizację projektów zgodnych z założeniami zielonej transformacji.

Kluczowe elementy projektów

Projekty związane z zieloną transformacją miast obejmują szeroki zakres działań, wśród których można wymienić:

  • Modernizacja systemów ogrzewania

  • Instalacja paneli fotowoltaicznych

  • Budowa ścieżek rowerowych

  • Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej

  • Promowanie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie

 

Wykorzystanie środków publicznych

Realizacja projektów związanych z zieloną transformacją miast często wymaga znacznego wsparcia finansowego. W Polsce środki na ten cel pochodzą m.in. z funduszy europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który przeznacza środki na projekty związane z modernizacją infrastruktury miejskiej. 
Jednym z elementów, które wymagane są przy staraniu się o dofinansowanie z KPO jest przestrzeganie zasady DNSH.

Wyzwania i perspektywy

Mimo postępów, zielona transformacja miast napotyka na szereg wyzwań, takich jak:

  • Konieczność zmiany sposobu myślenia i podejścia do urbanistyki

  • Koordynacja działań różnych podmiotów

  • Pozyskiwanie wystarczających środków finansowych na realizację projektów

Niemniej jednak, perspektywy są obiecujące, a zrównoważony rozwój miast staje się coraz bardziej istotnym priorytetem dla społeczeństwa i decydentów politycznych.

Zielona transformacja miast – podsumowanie

Zielona transformacja miast to nie tylko utopijna idea, ale niezbędna rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć w obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Wdrożenie zrównoważonych rozwiązań infrastrukturalnych i energetycznych wymagać będzie znaczących nakładów finansowych i gruntownych przekształceń w naszych miastach. Wartością dodaną będzie nie tylko ochrona środowiska, ale także wzrost odporności społeczności miejskich na skutki zmian klimatycznych. Jednakże droga do neutralności klimatycznej nie będzie łatwa - wymagać będzie współpracy różnych podmiotów oraz akceptacji społecznej dla zmian, które mogą być trudne i kosztowne. W obliczu tych wyzwań, inicjatywa zielonej transformacji miast, w tym polska inicjatywa IZTM, staje się kluczowym narzędziem, jednakże jej sukces będzie zależał od determinacji, zaangażowania społecznego i zdolności do podejmowania trudnych decyzji.

 

Ostatnie aktualności

Zrównoważony rozwój miast: Inicjatywa Zielonej Transformacji Miast

Czy inicjatywa zielonej transformacji miast wpłynie na infrastrukturę miast? Dowiedz się więcej o planach i działaniach w tym kierunku.

Trendy i innowacje – Zrównoważone budownictwo na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Już wkrótce – w Katowicach – rozpocznie się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Jakie wątki będą omawiane?

Zmiany w budownictwie? – Projekt "Dekarbonizacja procesów budowlanych"

Dzisiejsze budownictwo odpowiada za aż 40% globalnych emisji dwutlenku węgla. Co możemy z tym zrobić?