Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Z cyklu: Informujemy o tematach z branży – Raportowanie ESG

Raportowanie ESG: Kluczowe aspekty i praktyczne wskazówki

 

Raportowanie ESG, czyli raportowanie dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych, to proces dokumentowania i prezentowania działań podejmowanych w tych obszarach przez przedsiębiorstwo. 

Dla wielu firm jest to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawnych, ale również okazja do podkreślenia ich zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz transparentności wobec interesariuszy zewnętrznych. W kolejnych krokach omówimy najważniejsze etapy procesu raportowania ESG i przedstawimy praktyczne wskazówki dla firm, które chcą skutecznie przygotować raporty ESG.

W tym artykule omówimy sobie kluczowe aspekty związane z raportowaniem ESG oraz udzielimy praktycznych wskazówek, o tym jak napisać kompleksowy raport ESG, spełniający zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania interesariuszy.

 

1. Review – wdrożenie:

Zanim przystąpisz do tworzenia raportu ESG, kluczowe jest ocenienie bieżącego stanu i ewentualne dostosowanie strategii zrównoważonego rozwoju do aktualnych celów biznesowych.

Praktyczne wskazówki

 • Powiąż strategię z biznesem: Upewnij się, że zrównoważone praktyki są zintegrowane z ogólną strategią firmy.
 • Unikaj ogólników: Kładź nacisk na konkretne i transparentne informacje, zamiast ogólnych deklaracji.

Przykład: Jeśli firma zobowiązała się do redukcji emisji CO2, szczegółowo ocenić, czy cel został osiągnięty, a jeśli nie, wyjaśnić powody.

 

2. Ustal harmonogram raportu:

Sprawne planowanie raportu to kluczowy element procesu. Harmonogram pozwala na jasne określenie etapów i uniknięcie zbędnych opóźnień.

Praktyczne wskazówki

 • Planuj z wyprzedzeniem: Ustal harmonogram na co najmniej sześć miesięcy, uwzględniając kluczowe etapy.
 • Uwzględnij czas współpracowników: Pozyskaj zobowiązania od kluczowych współpracowników, rozumiejąc, że raportowanie ESG to dodatkowe zadanie.

Przykład: Firmy sektora energetycznego powinny dostosować harmonogram do cyklu legislacyjnego dotyczącego emisji.

 

3. Struktura treści i zbieranie informacji:

Klarowna struktura raportu ułatwia nie tylko zbieranie danych, ale również efektywne przekazywanie informacji interesariuszom.

Praktyczne wskazówki

 • Opracuj spójną strukturę: Skorzystaj ze standardów GRI lub SASB do stworzenia klarownej struktury raportu.
 • Zbieraj wymagane dane: Identyfikuj kluczowe KPI i polityki związane z ESG, a następnie zbieraj odpowiednie dane.

Przykład: Firma spożywcza może skupić się na redukcji ilości odpadów poprzez efektywniejsze procesy produkcyjne.

 

4. Weryfikacja danych:

Przejrzystość danych i ich wiarygodność to kluczowe elementy raportowania ESG, a proces weryfikacji pozwala na zwiększenie ich rzetelności.

Praktyczne wskazówki

 • Postaw na przejrzystość: Zastosuj zasady SMART do KPI, aby ułatwić śledzenie postępów.
 • Skorzystaj z weryfikacji: GRI i SASB oferują proces weryfikacji, zwiększając jego wiarygodność.

Przykład: Firma technologiczna powinna uwzględnić w raporcie wyniki badań ekspertów potwierdzające pozytywny wpływ jej innowacyjnych rozwiązań na środowisko.

 

5. Projektowanie wyglądu raportu:

Ostateczny design raportu powinien odzwierciedlać markę i wizualnie prezentować zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.

Praktyczne wskazówki

 • Rozpocznij proces projektowania: Wybierz agencję, która zrozumie i odzwierciedli tożsamość marki wizualnie w raporcie.
 • Uwzględnij zatwierdzenia: Upewnij się, że zarząd zatwierdził ostateczny projekt przed publikacją.

Przykład: Firma modowa powinna zadbać o estetyczny design, który odzwierciedli branżę i podkreśli zaangażowanie w produkcję ekologiczną.

 

6. Tworzenie strategii dystrybucji:

Raport ESG to nie tylko dokument, ale także narzędzie komunikacji. Dobrze zaplanowana strategia dystrybucji pozwala efektywnie dotrzeć do interesariuszy.

Praktyczne wskazówki

 • Określ kanały dystrybucji: Zdecyduj, czy raport będzie dostępny w formie PDF, micro-strony czy drukowanej kopii.
 • Rozważ partnerstwo: Agencje specjalizujące się w raportowaniu ESG mogą doradzić w kwestii dystrybucji i drukowania.

Przykład: Firma spożywcza może rozważyć dodatkową kampanię marketingową, prezentując raport w formie dostępnej online.

 

7. Kluczowe komunikaty:

Ostatni etap to podkreślenie kluczowych komunikatów, które firma chce przekazać interesariuszom.

Praktyczne wskazówki

 • Keep it simple: Komunikaty powinny być proste, zwięzłe i zrozumiałe.
 • Wykorzystaj różne formy: Grafiki, zdjęcia i studia przypadków mogą wzmocnić przekaz.

Przykład: Firma technologiczna może skupić się na innowacyjnych rozwiązaniach, podkreślając równocześnie pozytywny wpływ na społeczność i środowisko.

 

Narzędzia i standardy raportowania ESG

Dobór odpowiednich narzędzi i standardów wpływa na skuteczność raportowania. 

1. GRI (Global Reporting Initiative)

Międzynarodowa organizacja opracowująca standardy GRI. Pomaga firmom w raportowaniu na temat ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

2. ESRS (Environmental, Social, and Governance Reporting Standards)

Standardy dostosowujące się do wymogów CSRD, oferujące szczegółowe wskazówki dotyczące zbierania danych i raportowania.

 

Dobre praktyki w raportowaniu ESG

 

1. Przejrzystość i zrozumiałość

Unikaj zbytniej techniczności i stosuj jasny język, aby raport był zrozumiały dla wszystkich interesariuszy.

2. Współpraca z interesariuszami

Angażuj interesariuszy w proces raportowania, aby zrozumieć ich oczekiwania i uwzględnić je w raporcie.

3. Podkreślenie postępów i celów

Pokazuj, w jakim stopniu firma osiągnęła cele z poprzednich lat, a także przedstaw cele na przyszłość.

4. Zintegrowane podejście

Połącz raport ESG z raportami finansowymi, aby stworzyć pełniejszy obraz działalności firmy.

 

Raportowanie ESG w pigółce 

Kroki przed rozpoczęciem raportowania

Przed przystąpieniem do raportowania warto podjąć kilka kluczowych kroków przygotowawczych, aby zapewnić skuteczność procesu.

1. Zrozumienie regulacji ESG

Wprowadzenie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadza dodatkowe wymogi, które warto poznać przed przystąpieniem do raportowania.

2. Wybór standardu raportowania

Istnieje wiele standardów raportowania ESG, takich jak GRI czy ESRS. Wybór odpowiedniego z nich to kluczowy krok przed rozpoczęciem procesu.

 

Proces raportowania ESG

Raportowanie ESG to kompleksowy proces, który obejmuje kilka etapów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik po procesie raportowania.

1. Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy

Zrozumienie, kto są kluczowymi interesariuszami firmy, pozwoli na dostosowanie raportu do ich oczekiwań i wartości.

2. Przeprowadź oceny wartości

Korzystając z narzędzi wspomagających, zidentyfikuj kwestie istotne dla firmy i jej interesariuszy.

3. Zbieraj skutecznie dane

Opracuj system zbierania danych dotyczących aspektów ESG. To może obejmować:

 • zużycie energii
 • praktyki związane z odpadami
 • polityki zrównoważonego zaopatrzenia

itp.

4. Analiza i wizualizacja danych

Przeprowadź analizę zebranych danych, zidentyfikuj obszary poprawy i sukcesu. Wykorzystaj narzędzia wizualizacyjne, aby lepiej przedstawić wyniki.

 

Dlaczego raportowanie ESG jest ważne?

Raport ESG nie tylko stanowi wymóg prawnie regulowany, ale także jest kluczowym narzędziem budowania zaufania interesariuszy, w tym inwestorów, klientów i społeczności. 

Wspominaliśmy już o tym w artykule o korzyściach związanych z ESG w biznesie.

 

1. Transparentność i zaufanie

Raportowanie ESG pozwala firmom na transparentne przedstawienie swoich działań związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem. To z kolei buduje zaufanie interesariuszy.

2. Wsparcie dla decyzji inwestycyjnych

Inwestorzy coraz bardziej zwracają uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju. Raport ESG dostarcza im kluczowych informacji do podejmowania świadomych decyzji.

3. Pozytywny wpływ na reputację

Praktyki zrównoważone mają bezpośredni wpływ na reputację firmy. Raportowanie ESG umożliwia firmom wyeksponowanie pozytywnych działań i postępów.

 

Raport ESG – podsumowanie

Raportowanie ESG to nie tylko wymaganie rynkowe, ale również okazja do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy. Kluczem do sukcesu jest przemyślane planowanie, przejrzystość w komunikacji i autentyczność w prezentowaniu osiągnięć.
Świadome podejście do każdego etapu procesu pozwala firmom nie tylko spełnić oczekiwania interesariuszy, ale także zyskać pozycję lidera na rynku.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz