Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Z cyklu: informujemy o tematach z branży - ESG w biznesie

+5 Korzyści biznesowych zrównoważonego rozwoju: ESG w biznesie

 

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście ESG – Environmental, Social, and Governance.

Koncepcja ESG staje się kluczowym elementem strategii biznesowych, a jej implementacja przynosi liczne korzyści dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.

Jak podaje badanie przeprowadzone przez PwC (z 2021 r.) wśród aż 72% firm z prywatnym kapitałem inwestycyjnym, przeprowadza badanie potencjalnych firm docelowych pod kątem ryzyka i możliwości związanych z ESG (przed przejęciem/inwestycją)

Przeanalizujmy więc, dlaczego ESG jest tak ważne dla firm i jakie korzyści może przynieść.

 

1. Konkurencyjne zyski: Budowanie silnej marki

Firmy, które konsekwentnie integrują zasady ESG w swoją działalność, zyskują nie tylko pozytywną reputację, ale także zyski finansowe. Klienci, pracownicy, inwestorzy, a także regulatorzy coraz bardziej doceniają przedsiębiorstwa, które dbają o kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze. Poprzez poprawę warunków pracy, promowanie różnorodności i angażowanie się w sprawy społeczne, przedsiębiorstwa budują silną markę, co przekłada się na konkurencyjność na rynku.

 

2. Inwestycje przyszłościowe


Badania wykazują, że coraz więcej inwestorów interesuje się funduszami zrównoważonymi. Przedsiębiorstwa, które aktywnie promują finansowanie zgodne z zasadami ESG, mają szansę przekonać inwestorów do wyboru ich usług. Obiecującą przyszłość z niskim ryzykiem i skoncentrowanie na zrównoważonym rozwoju mogą przyciągnąć inwestorów, poszukujących stabilnych i perspektywicznych inwestycji.

 

3. Wzrost wydajności finansowej


Inwestowanie w efektywność energetyczną, eliminowanie zużycia papieru czy recycling to tylko kilka przykładów zrównoważonych praktyk, które mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Firmy podejmujące działania zgodne z zasadami ESG często notują niższe koszty operacyjne, co przekłada się na wzrost wydajności finansowej.

Dodatkowo, poprawa efektywności w zarządzaniu zasobami i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów może przyczynić się do bardziej zrównoważonych i efektywnych operacji.

 

4. Lojalność klienta


Współcześni konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na etyczne praktyki firm, skłaniając się ku produktom i usługom dostarczanym przez przedsiębiorstwa, które podejmują działania zgodne z zasadami ESG.
Firma, która transparentnie prezentuje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, ma szansę przyciągnąć klientów świadomych społecznie, gotowych zapłacić więcej za produkty pochodzące od firm działających z poszanowaniem wartości społecznych i środowiskowych.

 

5. Dostęp do kapitału 

Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju. Firmy, które mają silne zasady ESG, mogą cieszyć się lepszym dostępem do kapitału. Inwestorzy ESG zwykle poszukują firm, które angażują się w odpowiedzialność społeczną, co może prowadzić do pozyskiwania kapitału z bardziej zrównoważonych źródeł finansowania.

 

6. Redukcja ryzyka

Przestrzeganie zasad ESG pomaga firmom minimalizować różne rodzaje ryzyka. Działa to zarówno na poziomie ryzyka reputacyjnego, jak i ryzyka związanego z regulacjami środowiskowymi. Firmy, które dbają o środowisko, mogą unikać potencjalnych kar i utraty zaufania ze strony klientów.

 

7. Potencjalny wzrost zaangażowania pracowników

Zasady ESG często idą w parze z inicjatywami związanymi z dobrym traktowaniem pracowników. Firmy, które oferują sprawiedliwe warunki pracy, równość płacową, i programy społecznej odpowiedzialności, zazwyczaj cieszą się wyższym zaangażowaniem i lojalnością pracowników.

 

W praktyce, zastosowanie zasad ESG nie tylko poprawia wizerunek i reputację firmy, ale również przyciąga lub zatrzymuje najemców. Niektóre wyniki badań wskazują, że inwestorzy na rynku nieruchomości, którzy wdrożyli zasady ESG, doświadczyli wzrostu wartości swoich aktywów.Strategia ESG - przykłady 

 

Podejście do ESG  z perspektywy zarządzania projektami

Współczesne wyzwania biznesowe wymagają innowacyjnych podejść, a jednym z kluczowych elementów staje się integracja strategii ESG w dziedzinie zarządzania projektami.
Na przestrzeni lat, ESG stało się kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne i strategie biznesowe. 

Dużo szczegółów na ten temat podaje nam materiał przygotowany przez platformę IMPA WORLD

Podczas Global Project Profession Forum w Sevilli w 2023 roku, eksperci w dziedzinie zarządzania projektami próbowali ustalić, w jaki sposób skutecznie wdrożyć ESG – tak aby przynosiło korzyści zarówno społeczeństwu, jak i firmom.

W trakcie panelu dyskusyjnego o nazwie "Project management and ESG," Dr Wolfgang Glitscher z Technische Universität Berlin podkreślił, że Projekt Manager (tzw. PM) może odgrywać istotną rolę w transformacji obecnych linearnych modeli gospodarczych na bardziej cyrkularne i zrównoważone. 

Przedstawił nowe spojrzenie na trójkąt ograniczeń w zarządzaniu projektami. 

 

Strategia ESG: Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego w zarządzaniu projektami

Przejście od linearnych do bardziej cyrkularnych wartości, zgodnie z Glitscherem, wymaga przemyślenia tradycyjnych metod zarządzania projektami. Podkreśla, że procesy zarządzania projektami powinny uwzględniać zrównoważone praktyki zarówno w rezultatach, jak i samym procesie zarządzania. W obliczu wyzwań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, osoby na stanowiskach takich jak PM muszą być architektami przyszłości, uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju.

 

Trójkąt ograniczeń

Skupienie na społecznej odpowiedzialności, zrównoważonych procesach i ekonomicznej wydajności pozwala spojrzeć na trójkąt ograniczeń w zarządzaniu projektami w sposób nowoczesny i dostosowany do współczesnych wyzwań biznesowych.

 

Wpływ na branżę energetyczną

Podczas prezentacji "Wind energy tower manufacturing process and challenges," inżynier z GRI Towers Sevilla (Maria Luisa Munoz) przedstawiła wyzwania związane z produkcją wież energetycznych. Wspomniała w tym o konieczności redukcji wagi i wymiarów przy użyciu nowych materiałów, modelowania i symulacji.
Poza tym omówiła też wątek korzystania z najnowszych rozwiązań współczesnych technologii -m.in. uczenia maszynowego

 

Potencjał zrównoważonej energii w regionie MENA

CEO Dii Desert Energy w Dubaju (Cornelius Matthes), podzielił się spojrzeniem na potencjał zielonej energii i ekologicznych paliw w regionie MENA.

Według danych, wykorzystanie zaledwie 5% obszarów pustyń w MENA dałoby możliwość dostarczenia energii na skalę światową.
Rozwój technologii bezemisyjnych w regionie postępuje szybko, co czyni odnawialne źródła energii bardziej atrakcyjnymi niż tradycyjne.Korzyści z ESG: podsumowanie 

Główne korzyści z działań ESG obejmują poprawę marki i reputacji firmy, przyciąganie lub zatrzymywanie najemców oraz zaspokajanie potrzeb zarządu wewnętrznego lub rady. Środki te zostały wdrożone przez międzynarodowych inwestorów w nieruchomości, spośród których 42% zauważyło wzrost wartości swoich aktywów dzięki ESG.

Wszystkie wymienione korzyści z posiadania programu ESG wzajemnie ze sobą współgrają – wspiera to zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa zachęcając je do rozwoju oraz lepszej kondycji finansowej.

 

 

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz