Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Certyfikowany użytkownik
Certyfikowany Użytkownik Programu Norma
Egzamin na „Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma”
Egzaminy sprawdzające wiedzę z zakresu teorii kosztorysowania oraz z obsługi programu Norma.

Egzamin na „Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma”

Akademia Athenasoft rozwijając swoją działalność edukacyjną w 2009 r. wprowadziła możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu teorii kosztorysowania oraz z obsługi programu Norma. Od tego czasu grono Certyfikowanych Użytkowników Programu Norma stale się powiększa i obecnie wynosi ponad 300 osób.

Dołącz do grona Certyfikowanych Użytkowników Programu Norma już dziś:

W przypadku zainteresowania udziałem w egzaminie lub też w przypadku dodatkowych pytań prosimy pisań na adres akademia@ath.pl lub dzwonić pod numer 022/594-05-66, 594-05-80

Dostępne egzaminy
  • Egzamin z teorii kosztorysowania.
  • Egzamin na „Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma”.
Korzyści wynikające z udziału w egzaminie
  • Weryfikacja oraz potwierdzenie zdobytej wiedzy z zakresu teorii kosztorysowania.
  • Potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programu Norma.
  • W przypadku pozytywnego zdania egzaminu Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma" istnieje możliwość zarejestrowania się w katalogu kosztorysantów.  Wpisy w tym katalogu są wyróżnione.
  • Lepsza pozycja na rynku pracy, gdyż dzięki egzaminom potwierdzasz swoją wiedzę z kosztorysowania.
Pytania i odpowiedzi

Kto może przystąpić do egzaminu?
Do egzaminu może przystąpić każda osoba, która uważa, że posiada wystarczającą wiedzę z teorii kosztorysowania oraz że zna program kosztorysowy Norma PRO.

Czy mogę wybrać w jakim egzaminie chcę wziąć udział?
Tak, istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym egzaminie. My jednak proponujemy przystąpić do obu egzaminów, gdyż dzięki temu Państwa wiarygodność jako kosztorysantów rośnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do egzaminu?
Osoba zainteresowana egzaminem powinna przesłać do Akademii formularz zgłoszeniowy oraz dokonać przedpłaty za udział w egzaminie.

Jak wygląda przebieg egzaminu?
Osoba, która zgłosiła się na egzamin, otrzymuje od administratora systemu login i hasło. Login i hasło może być wykorzystane tylko i wyłącznie w dniu, w którym osoba zdająca zobowiązała się przystąpić do  egzaminu. Po zalogowaniu się do systemu, uczestnik egzaminu w zależności od rodzaju testu, w ciągu od 40 do 60 minut powinien udzielić odpowiedzi na pytania testowe. Uczestnik egzaminu powinien również pamiętać o tym, że kończąc test należy kliknąć przycisk „koniec”.
O wyniku, uczestnik egzaminu zostaje poinformowany drogą mail’ową.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu tj. po uzyskaniu co najmniej 75% poprawnych odpoowiedzi, do uczestnika zostaje wysłane świadectwo potwierdzające fakt zdania egzaminu.

Czy osoba, która zgłosi się na egzamin musi przyjeżdżać do siedziby Athenasoft w Warszawie?
Osoba zainteresowana egzaminem może do niego przystąpić w siedzibie naszej firmy , która mieści się w Warszawie przy ul. Leszczynowej 7.
Od niedawna istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu drogą online - wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu.

Jak wygląda otrzymywany certyfikat?

certyfikat-wzor-sm

W przypadku zainteresowania udziałem w egzaminie lub też w przypadku dodatkowych pytań prosimy pisań na adres akademia@ath.pl lub dzwonić pod numer 022/594-05-66, 594-05-80

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz