Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Zrównoważony rozwój i ESG w branży budowlanej – Szkolenie od podstaw

Szkolenie przygotowane dla osób, które chcą dostosować swoją działalność do nowych wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG (E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny)

Zrównoważony rozwój i ESG w branży budowlane – Szkolenie od podstaw

Czas szkolenia: 1 dzień

Zaświadczenie: Tak

Poziom: Podstawowy

Format: Online

Czas trwania:
 • 1 dzień
 • 6 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00)
1 300,00 zł
1 599,00 zł brutto

Opis szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie jest dedykowane szerokiej grupie pracowników branży budowlanej oraz decydentów z firm budowlanych na różnych szczeblach (m.in. dyrektorów i menadżerów projektów budowlanych, architektów, inżynierów budownictwa, inspektorów budowli, pracowników ds. planowania i projektowania oraz koordynatorów). 

 

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Podstaw zrównoważonego rozwoju i zasad ESG
 • Zastosowania zasad ESG w zarządzaniu projektami budowlanymi
 • Interpretacji zasad ESG w kontekście branży budowlanej
 • Wykorzystania ESG jako narzędzia doskonalenia zarządzania w firmie budowlanej
 • Budowania świadomości społecznej dotyczącej zrównoważonego rozwoju
 • Planowania i wdrażania projektów zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju
 • Ewaluacji projektów pod kątem aspektów ESG
 • Zrozumienia wyzwań i perspektyw zrównoważonego rozwoju dla branży budowlanej
 • Kształtowania strategii długofalowego zaangażowania społeczności lokalnej w proces zrównoważonego rozwoju

 

Czas i miejsce szkolenia:

Szkolenie online: za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Czas trwania: 1 dzień (od godziny 9:00 do 15:00)

Terminy szkoleń: są podawane i aktualizowane na bieżąco, na karcie produktu. 

Forma szkolenia: Szkolenie obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, umożliwiając uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych do skutecznego wdrażania zrównoważonego rozwoju i zasad ESG w samorządzie.
Każdy z uczestników ma zapewniony kontakt z prowadzącym przez kamerę i czat spotkania.

O prowadzącej

Marta Wrembel

Marta Wrembel jest właścicielką Responsible Business Solutions i wiceprezeską ESG Impact Network. Specjalizuje się w strategiach zrównoważonego rozwoju, doradztwie i szkoleniach z zakresu ESG oraz zarządzania jakością. Nadzoruje raportowanie niefinansowe i wdraża Systemy Zarządzania Jakością.

Ma doświadczenie w wielu branżach, w tym budowlanej. Jest audytorką wiodącą ISO 9001, BRC i IFS oraz członkinią Polskiego Komitetu Technicznego. 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju i ESG

 • Definicje i podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju
 • Znaczenie zasad ESG w kontekście branży budowlanej
 • Globalne i krajowe ramy ESG

2. Znaczenie ESG dla branży budowlanej

 • Integracja ESG z procesem budowlanym
 • Wpływ ESG na konkurencyjność firmy budowlanej

3. Certyfikaty ekologiczne (LEED, BREEAM, itp.)

 • Wprowadzenie do najważniejszych certyfikatów ekologicznych
 • Proces uzyskiwania certyfikatów i ich wymagania
 • Przykłady certyfikowanych projektów budowlanych

4. Studia przypadków i najlepsze praktyki w zakresie środowiskowego aspektu zrównoważonego rozwoju

 • Przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Wnioski z praktycznych studiów przypadków

5. Transparentność i raportowanie ESG

 • Standardy i narzędzia raportowania ESG
 • Korzyści z transparentnego raportowania działań ESG
 • Przykłady firm budowlanych skutecznie raportujących ESG

6. Zarządzanie ryzykiem ESG w projektach budowlanych

 • Identyfikacja i ocena ryzyk ESG
 • Strategie zarządzania ryzykiem w budownictwie
 • Narzędzia do monitorowania ryzyk ESG

7. Narzędzia i metody oceny ryzyka ESG

 • Metody oceny ryzyka środowiskowego i społecznego
 • Narzędzia analizy ryzyka w zarządzaniu projektami budowlanymi
 • Przykłady praktycznego zastosowania narzędzi oceny ryzyka

8. Tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju dla firm budowlanych

 • Kroki do opracowania i wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju
 • Integracja zasad ESG z misją i wizją firmy
 • Przykłady skutecznych strategii zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej

9. Integracja zasad ESG w całym cyklu życia projektu budowlanego

 • Wdrażanie ESG od fazy planowania po realizację i eksploatację
 • Monitorowanie i raportowanie działań ESG w trakcie projektu
 • Ocena i poprawa praktyk ESG po zakończeniu projektu

10. Rola liderów w promowaniu zrównoważonego rozwoju

 • Przywództwo w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Motywowanie zespołów do działań proekologicznych
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na zasadach ESG

11. Planowanie i monitorowanie działań ESG

 • Metryki i wskaźniki zrównoważonego rozwoju
 • Narzędzia do monitorowania postępów ESG
 • Regularne przeglądy i raportowanie postępów w zakresie ESG

12. Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia

 • Przegląd najważniejszych zagadnień omówionych podczas szkolenia
 • Kluczowe wnioski i rekomendacje
 • Jak kontynuować działania ESG po szkoleniu

13. Sesja pytań i odpowiedzi

 • Odpowiedzi na pytania uczestników
 • Dyskusja na temat praktycznych zastosowań
 • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk

Wymagania techniczne

 • stabilne połączenie z Internetem
 • laptop lub inny komputer z mikrofonem oraz głośnikami do komunikacji z trenerem.
  W przypadku braku mikrofonu jest możliwość zadawania pytań w formie czatu
 • opcjonalnie drugi monitor w celu poprawienia komfortu pracy (na jednym ekranie obsługa Normy, a na drugim –  podgląd pulpitu trenera)
 • otwarta głowa i chęć do nauki

Informacje dodatkowe

Przed szkoleniem (minimum 1 dzień przed rozpoczęciem) wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail z opisem logowania.
Uczestnik nie musi instalować na swoim komputerze programu do obsługi szkolenia online, wystarczy przeglądarka internetowa.

UWAGA! Zgłoszenia na szkolenie online są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia

Formularz zgłoszeniowy - zapisz się na szkolenie (plik w formacie PDF)

Regulamin szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń (plik w formacie PDF).

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

1 300,00 zł
1 599,00 zł brutto
 • Czas szkolenia: 1 dzień
 • Zaświadczenie: Tak
 • Poziom: Podstawowy
 • Format: Online

Inne oferty, które mogą Cię zainteresować

Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko
Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko

Program do kosztorysowania. Pierwsze stanowisko dla nowych klientów.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Program i magazyn Buduj z Głową
5 900,00 zł
7 256,40 zł brutto
Norma STANDARD
Norma STANDARD

Program kosztorysowy przeznaczony dla kosztorysantów pracujących indywidualnie. Umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Program i magazyn Buduj z Głową
3 200,00 zł
3 935,40 zł brutto
Kosztorysowanie w Normie STANDARD/EXPERT – Wdrożenie od podstaw
Kosztorysowanie w Normie STANDARD/EXPERT – Teoria i praktyka od podstaw

Szkolenie online dla osób, które chcą poznać zasady kosztorysowania oraz nauczyć się przygotowywania kosztorysów w programie Norma EXPERT/STANDARD.

 • Czas szkolenia: 4 dni
 • Zaświadczenie: Tak
 • Poziom: Podstawowy
 • Format: Online
1 550,00 zł
1 906,50 zł brutto
Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko
Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko

Program do kosztorysowania. Pierwsze stanowisko dla nowych klientów.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Program i magazyn Buduj z Głową
5 900,00 zł
7 256,40 zł brutto
Norma EXPERT - przejście z Normy STANDARD
Norma EXPERT – Przejście z Normy STANDARD 5.15.200

Dla posiadaczy programu Norma STANDARD z aktualnym pakietem aktualizacji.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta i Roczna
 • Typ licencji: Kolejna
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Pakiet
1 900,00 zł 2 300,00 zł
2 336,40 zł brutto
Norma STANDARD
Norma STANDARD

Program kosztorysowy przeznaczony dla kosztorysantów pracujących indywidualnie. Umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Program i magazyn Buduj z Głową
3 200,00 zł
3 935,40 zł brutto
Norma STANDARD z roczną aktualizacją
Norma STANDARD z roczną aktualizacją

Program Norma STANDARD wraz z pakietem aktualizacji

 • Rodzaj licencji: Wieczysta i Roczna
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Pakiet
3 890,00 zł
4 784,10 zł brutto
Norma STANDARD z roczną aktualizacją i bazą cenową Intercenbud
Norma STANDARD z roczną aktualizacją i bazą cenową Intercenbud

Program Norma STANDARD wraz z pakietem aktualizacji oraz bazą cenową INTERCENBUD.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta i Roczna
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Pakiet
4 400,00 zł
5 411,40 zł brutto
Norma STANDARD - Przejście z innego programu kosztorysowego
Norma STANDARD - Przejście z innego programu kosztorysowego

Oferta dla użytkowników innych programów kosztorysowych, którzy chcą przejść na Normę STANDARD

 • Rodzaj licencji: Wieczysta
 • Typ licencji: Aktualizacja Wersji
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Program i magazyn Buduj z Głową
1 990,00 zł 2 600,00 zł
2 447,10 zł brutto
Norma STANDARD - Przejście z innego programu kosztorysowego z aktualizacją i bazą cenową Intercenbud
Norma STANDARD - Przejście z innego programu kosztorysowego z aktualizacją i bazą cenową Intercenbud

Oferta dla użytkowników innych programów kosztorysowych, którzy chcą przejść na Normę STANDARD

 • Rodzaj licencji: Wieczysta i Roczna
 • Typ licencji: Aktualizacja Wersji
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Pakiet
2 900,00 zł 3 800,00 zł
3 566,40 zł brutto
Norma STANDARD - przejście ze starszej wersji programu z pakietem
Norma STANDARD - przejście ze starszej wersji programu z aktualizacją i bazą cen

Oferta dla użytkowników starszej wersji programu Norma STANDARD (pierwszej generacji)

 • Rodzaj licencji: Wieczysta i Roczna
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Pakiet
2 490,00 zł 3 300,00 zł
3 062,10 zł brutto
Norma EXPERT - przejście z Normy PRO
Norma PRO – Przejście na Normę EXPERT z aktualizacją i bazą cenową

Dla posiadaczy programu Norma PRO.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta i Roczna
 • Typ licencji: Kolejna
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Pakiet
3 790,00 zł 4 400,00 zł
4 661,10 zł brutto
Norma EXPERT EDU – Wersja szkoleniowa
Norma EXPERT – Wersja szkoleniowa

Szkoleniowa wersja programu przeznaczona dla niepublicznych placówek edukacyjnych i firm szkoleniowych.

 • Rodzaj licencji: Wieczysta
 • Typ licencji: Nowa
 • Przeznaczenie: Edukacja
 • Zawartość: Tylko Program
1 300,00 zł
1 599,00 zł brutto
Moduł PDF do Normy STANDARD dla abonentów BzG
Moduł PDF do Normy STANDARD dla abonentów Buduj z Głową

Moduł umożliwia import danych z plików generowanych i zapisanych do PDF (wymagana aktualna wersja programu).

 • Rodzaj licencji: Wieczysta
 • Typ licencji: Rozszerzenie Programu
 • Przeznaczenie: Komercyjne
 • Zawartość: Tylko Program
370,00 zł
455,10 zł brutto