Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Zmiana wprowadzonej ceny materiału.

image001

Najczęściej jest to związane z ustawieniami liczenia kosztów zakupu materiału, które ustawione są na karcie widoku NARZUTY > Opcje liczenia > na zakładce Szczegóły liczenia ustawiona jest opcja wliczane do ceny jednostkowej kosztów zakupu materiałów.

image002

Inną możliwą przyczyna jest indywidualne ustawienie dla nakładu Kosztów zakupu. Po wejściu w edycję danego nakładu (dwuklik w Lp. nakładu lub prawy przycisk myszy -> Właściwości)

image003

Przechodzimy na zakładkę Koszty zakupu i sprawdzamy czy jest ustawiony sposób liczenia kosztów jako procent wartości nakładu oraz czy jest zaznaczone „grupa KZ”

image005

 

Error rendering template
 

 

Zapisz