Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

KNR nr AT-50

Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii Remmers

Zawiera kompleksowe dane dotyczące wykonywania hydroizolacji pierwotnych i wtórnych oraz robót renowacyjnych w zawilgoconych budynkach. Prezentowane technologie znajdują zastosowanie zarówno przy pracach remontowych, jak przy budynkach nowo wznoszonych.

KNR nr AT-50

Wydawca: Athenasoft

Wydanie: Papierowe

Rok: 2021

Autor: Praca Zbiorowa

59,90 zł
62,90 zł brutto

Spis treści:

Część ogólna

Założenia ogólne

Rozdział 01 Przygotowanie podłoża

Tablica 0101
Skucie tynków, oczyszczenie powierzchni
Tablica 0102
Wykucie i naprawa spoin
Tablica 0103
Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podłożach z cegły
Tablica 0104
Usunięcie starych powłok bitumicznych, czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie
Tablica 0105
Fazowanie narożników zewnętrznych
Tablica 0106
Impregnacja biobójcza i przeciwsolna
Tablica 0107
Ręczne gruntowanie podłoży pod masy uszczelniające
Tablica 0108
Natryskowe gruntowanie podłoży pod masy uszczelniające
Tablica 0109
Wyrównanie podłoży
Tablica 0110
Ochrona powierzchni tynku siatkami oraz zabezpieczenie okien folią

Rozdział 02 Hydroiozlacje pionowe i poziome z polimerowych powłok grubowarstwowych

Tablica 0201
Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica 0202
Izolacja pozioma z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica 0203
Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) nakładanej natryskowo na wyrównanym podłożu
Tablica 0204
Izolacja pozioma z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) nakładanej natryskowo na wyrównanym podłożu

Rozdział 03 Hydroizolacje pionowe i poziome z materiałów cementowych

Tablica 0301
Izolacje pionowe z mineralnych szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica 0302
Izolacje poziome z mineralnych szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica 0303
Izolacje z mineralnych szlamów uszczelniających nakładanych w położeniu sufitowym na wyrównanym podłożu
Tablica 0304
Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej
Tablica 0305
Ręczne nałożenie warstwy tynku uszczelniającego

Rozdział 04 Hydroizolacje pionowe i poziome z materiałów bitumicznych

Tablica 0401
Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem gumowym, nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica 0402
Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem polistyrenowym, nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica 0403
Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem gumowym, nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica 0404
Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem polistyrenowym, nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica 0405
Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem gumowym, nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu
Tablica 0406
Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem polistyrenowym, nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu
Tablica 0407
Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem gumowym, nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu
Tablica 0408
Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem polistyrenowym, nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu
Tablica 0409
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej

Rozdział 05 Iniekcje

Tablica 0501
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii kremów iniekcyjnych
Tablica 0502
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - iniekcja grawitacyjna jednostronna
Tablica 0503
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - wstępna iniekcja wypełniająca pustki przy iniekcji grawitacyjnej jednostronnej
Tablica 0504
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna
Tablica 0505
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - wstępna iniekcja wypełniająca pustki przy iniekcji niskociśnieniowej jednostronnej
Tablica 0506
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - iniekcja niskociśnieniowa dwustronna
Tablica 0507
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - wstępna iniekcja wypełniająca pustki przy iniekcji niskociśnieniowej dwustronnej
Tablica 0508
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - iniekcja wielostopniowa ("mokre w mokre") jednostronna
Tablica 0509
Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie - iniekcja wielostopniowa ("mokre w mokre") dwustronna
Tablica 0510
Iniekcja kurtynowa "w grunt" - ściana z cegieł
Tablica 0511
Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wyko-nanie otworów iniekcyjnych
Tablica 0512
Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wykonanie iniekcji

Rozdział 06 Tynki renowacyjne oraz systemy antypleśniowe

Tablica 0601
Reprofilacja i naprawa podłoża pod tynki renowacyjne
Tablica 0602
Tynki renowacyjne na ścianach - nakładane ręcznie
Tablica 0603
Tynki renowacyjne na ścianach - nakładane natryskowo
Tablica 0604
Tynki renowacyjne na sklepieniach - nakładane ręcznie
Tablica 0605
Tynki renowacyjne na sklepieniach - nakładane natryskowo
Tablica 0606
Tynki renowacyjne na warstwach hydroizolacyjnych - nakładane ręcznie
Tablica 0607
Tynki renowacyjne na warstwach hydroizolacyjnych - nakładane natryskowo
Tablica 0608
Systemowe szpachlówki renowacyjne
Tablica 0609
Przyklejenie płyt renowacji antypleśniowej
Tablica 0610
Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach renowacji antypleśniowej
Tablica 0611
Tynk do renowacji antypleśniowej - nakładany ręcznie
Tablica 0612
Tynk do renowacji antypleśniowej - nakładany natryskowo

Rozdział 07 Roboty wykończeniowe, uzupełniające i dodatkowe

Tablica 0701
Wykonanie fasety uszczelniającej
Tablica 0702
Uszczelnianie złączy dylatacyjnych, wklejanie taśm uszczelniających
Tablica 0703
Uszczelnianie złączy roboczych oraz rys, wklejanie taśm uszczelniających
Tablica 0704
Wklejanie kształtek uszczelniających
Tablica 0705
Uszczelnienie złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
Tablica 0706
Izolacja zewnętrzna z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) - uszczelnienie przejść rurowych
Tablica 0707
Izolacja zewnętrzna z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem gumowym - uszczelnienie przejść rurowych
Tablica 0708
Izolacja zewnętrzna z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem polistyrenowym - uszczelnienie przejść rurowych
Tablica 0709
Wtórna hydroizolacja pionowa od wewnątrz - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią
Tablica 0710
Wtórna hydroizolacja pionowa od wewnątrz - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą i wilgocią, pęczniejącą masą uszczelniającą
Tablica 0711
Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne
Tablica 0712
Izolacje poziome – warstwy ochronno-termoizolacyjne
Tablica 0713
Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy – mocowanie mat ochronno-drenażowych
Tablica 0714
Wykonanie warstwy zbrojonej i tynku nawierzchniowego na płytach izolacji termicznej
Tablica 0715
Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską
59,90 zł
62,90 zł brutto
  • Wydawca: Athenasoft
  • Wydanie: Papierowe
  • Rok: 2021
  • Autor: Praca Zbiorowa

Inne oferty, które mogą Cię zainteresować