Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Zmiana wprowadzonej ceny materiału.

Najczęściej jest to związane z ustawieniami liczenia kosztów zakupu materiału, które ustawione są na karcie widoku NARZUTY > Opcje liczenia > na zakładce Szczegóły liczenia ustawiona jest opcja wliczane do ceny jednostkowej kosztów zakupu materiałów.

Inną możliwą przyczyna jest indywidualne ustawienie dla nakładu Kosztów zakupu. Po wejściu w edycję danego nakładu (dwuklik w Lp. nakładu lub prawy przycisk myszy -> Właściwości)

Przechodzimy na zakładkę Koszty zakupu i sprawdzamy czy jest ustawiony sposób liczenia kosztów jako procent wartości nakładu oraz czy jest zaznaczone „grupa KZ”