Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Z cyklu: informujemy o tematach z branży – Athenasoft dla zrównoważonego rozwoju

Athenasoft dla zrównoważonego rozwoju

 

‘Według danych, jakie podaje Statistica, generujemy ponad 350 milionów ton odpadów plastiku rocznie. Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, przewiduje się, że ta ilość potroi się – wzrośnie do 1 miliarda ton do 2060 roku.

 

W ostatnich latach Unia Europejska coraz bardziej kładzie nacisk na zrównoważone praktyki. Świadczy o tym, chociażby Taksonomia UE czy też strategia ESG.
Już chyba większości z nas udało się to zauważyć… a części zapewne nawet doświadczyć. 

Zmiany są nieuniknione. W jakim stopniu? Tutaj możemy postawić mały znak zapytania, ponieważ zmiany w regulacjach wciąż są zauważalne. Warto śledzić je na bieżąco. 

 

Tzw. Zielony Ład przewiduje klimatyczną neutralność i brak zależności od nieodnawialnych surowców naturalnych w gospodarce. Jego założeniem jest osiągnięcie zerowej emisji gazów szklarniowych do 2050 roku.
Dlaczego? Jakie są długofalowe cele działań związanych z zieloną transformacją?

 

 • Czysta woda, świeże powietrze, żyzne gleby i różnorodność gatunkowa: To podstawowe elementy zdrowego środowiska, które są niezbędne dla życia na Ziemi.

 

 • Uzdrowienie fauny i flory: Przywracanie równowagi ekosystemów poprzez ochronę i przywracanie naturalnych siedlisk dla zwierząt i roślin.

 

 • Energooszczędne budynki: Inwestycje w budynki, które wykorzystują efektywnie energię, zmniejszając zużycie i emisję dwutlenku węgla.

 

 • Możliwa niezależność energetyczna i redukcja importu: Promowanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii, które umożliwią obniżenie zależności od importu paliw kopalnych.

 

 • Zdrowa i przystępna cenowo żywność: Wspieranie rolnictwa ekologicznego, aby zapewnić dostęp do zdrowych produktów żywnościowych bez nadmiernego obciążenia finansowego.

 

 • Trwałe produkty poddawane recyklingowi: Inwestycje w badania nad materiałami i technologiami umożliwiającymi produkcję trwałych produktów, które po zakończeniu życia użytkowego mogą być poddane recyklingowi lub odzyskowi surowców.

 

 • Ekologiczny transport publiczny: Rozwój systemów transportu publicznego opartych na ekologicznych źródłach energii oraz promowanie korzystania z transportu zbiorowego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

 

 • Tworzenie nowych miejsc pracy wspierających przywracanie zdrowego środowiska naturalnego: Inwestowanie w branże związane z ochroną środowiska, takie jak recykling, odnawialne źródła energii, rekultywacja terenów zdegradowanych czy ochrona przyrody, w celu tworzenia miejsc pracy wspierających cele ekologiczne.
W obliczu coraz bardziej widocznych skutków zmian klimatycznych, degradacji środowiska oraz wyzwań społecznych, koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się niezbędna dla przyszłości biznesu. Idea ta opiera się na równowadze między aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, co wymaga podejmowania odpowiedzialnych decyzji i działań.


Czy udział w takich działaniach to tylko zobowiązania?

Nie. 

Firmy, które wdrażają zrównoważone praktyki, nie tylko przynoszą korzyści dla środowiska i społeczności, ale także zwiększają swoją konkurencyjność na rynku. Klienci coraz bardziej preferują produkty i usługi pochodzące od firm, które dbają o środowisko i angażują się w społeczne inicjatywy.

Jak podaje Shift Insight: aż 40% osób nie poleciłoby produktu swoim znajomym i rodzinie, gdyby uważali, że marka nie spełnia swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Athenasoft na ścieżce do odnowy środowiska

 

Dlaczego Athenasoft podejmuje się działań proekologicznych?
Jako dynamiczna firma technologiczna z ponad 25-letnim stażem, ma świadomość rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju w dzisiejszym świecie biznesu.
Dążenie do równowagi między rozwojem technologicznym a ochroną środowiska staje się kluczowym elementem strategii biznesowej. Wierzymy, że biznes ma nie tylko obowiązki ekonomiczne, ale także moralne i społeczne. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią misji, mającej na celu tworzenie lepszego jutra dla wszystkich.

 

W planach mamy kilka przedsięwzięć, ale zacznijmy może od tego co już udało nam się zrealizować. 

 

Mowa tutaj o aplikacji AthDNSH.Pierwszy krok: Aplikacja AthDNSH

Skąd w ogóle taka potrzeba?

Zasada DNSH (Do No Significant Harm – ,, Nie czyń znaczącej szkody”) zobowiązuje do minimalizacji szkód wyrządzanych środowisku w wyniku ludzkich działań. To oznacza, że projekty powinny być poddane ocenianie pod kątem ich wpływu na środowisko i zgodności z celami zrównoważonego rozwoju.
Dla branży budowlanej oznacza to konieczność uwzględnienia m.in.:

 • adaptacji do zmian klimatu
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów
 • redukcji emisji
 • ochrony bioróżnorodności.W Athenasoft dostrzegamy potrzebę dostosowania się do tych zmian. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nadążanie nad wszystkimi wytycznymi, tworzenie raportów ect. nie zawsze jest łatwe. Staramy się więc zapewnić narzędzia, które pomogą firmom je zrozumieć i bezproblemowo wdrożyć.
Właśnie dlatego powstała nasza nowa aplikacja. 

AthDNSH to nasza odpowiedź na potrzeby firm, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dostosowując się do nowych wytycznych Unii Europejskiej dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

 

AthDNSH to narzędzie, które wspiera Cię w badaniu zgodności Twojej działalności/ Twojego przedsięwzięcia z zasadą DNSH, a tym samym przybliża Cię do możliwości otrzymania dofinansowania z KPO. 

 

Co oferuje aplikacja AthDNSH?

 • Profesjonalną i szybką ocenę inwestycji: AthDNSH oferuje profesjonalną ocenę zgodności Twojej inwestycji z zasadą DNSH, co dodatkowo pomaga zrozumieć, jakie działania można podjąć, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

 

 • Bazę wiedzy i dostęp do artykułów: W ramach aplikacji zapewniamy dostęp do bazy wiedzy i artykułów na naszej platformie ,,Buduj z Głową”, które pomagają zrozumieć zasadę DNSH oraz dostarczają innych inspiracji do bardziej zrównoważonych praktyk budowlanych.

 

 • Wydruk z oceną DNSH: AthDNSH umożliwia generowanie wydruku z oceną inwestycji, co pozwala na dokumentowanie zgodności z zasadą DNSH i może stanowić cenny dodatek do wniosku o dofinansowanie.
Jak już wspomnieliśmy, planów i przedsięwzięć, które w małym lub dużym stopniu przełożą się na polepszenie sytuacji środowiska naturalnego, jest więcej. Szkolenia, akcje takie jak sadzenie drzew…


Który z nich będzie następny?
Śledź nasze działania, by się przekonać. 

 

A Ty…  Co sądzisz na temat zielonej transformacji i ogólnych działań proekologicznych?

Udało Ci się już podjąć jakieś kroki?

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz