Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Szkolenie on-line
Pierwsze kroki w programie Norma PRO
Szkolenie on-line „Pierwsze kroki w programie Norma PRO” skierowane jest do osób, które chcą poznać podstawową obsługę programu Norma PRO w zakresie tworzenia kosztorysu.

Pierwsze kroki w programie Norma PRO

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu
 • nabycie umiejętności w zakresie wprowadzania pozycji kosztorysowych
 • nabycie umiejętności w zakresie wyceny kosztorysu
 • nabycie umiejętności przygotowania wydruków dokumentacji kosztorysowej
Forma szkolenia

Nauka obsługi programu kosztorysowego Norma. Trener prowadzi uczestników przez kolejne zagadnienia dotyczące kosztorysowania z wykorzystaniem programu.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (skrypt w formacie PDF) oraz link do wersji edukacyjnej programu (dla osób nieposiadających wersji komercyjnej Normy).

Kurs trwa 6 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne
 • stabilne połączenie z Internetem
 • laptop lub inny komputer z mikrofonem oraz głośnikami do komunikacji z trenerem. W przypadku braku mikrofonu zapewniamy możliwość zadawania pytań w formie czatu.
 • Opcjonalnie drugi monitor w celu poprawienia komfortu pracy (obsługa Normy na jednym ekranie a na drugim podgląd pulpitu trenera).
Informacje dodatkowe

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.  Przed szkoleniem (minimum 1 dzień przed rozpoczęciem) wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail z opisem logowania.

Uczestnik nie musi instalować na swoim komputerze programu do obsługi szkolenia on-line, zostanie wykorzystana przeglądarka internetowa.

UWAGA! Zgłoszenia na szkolenie on-line są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

Program szkolenia

Agenda:

 • Wprowadzenie do programu Norma PRO
 • Katalogi norm.Wprowadzanie pozycji
 • Wyszukiwanie pozycji
 • Edycja obmiaru (dodawanie wierszy obmiarowych i komentarzy)
 • Import cenników, automatyczna wycena kosztorysu, ręczne wprowadzanie cen
 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Sprawdzanie poprawności wykonania kosztorysu
 • Drukowanie kosztorysu; definiowanie i zmiana parametrów wydruków


UWAGA! Zgłoszenia na szkolenie on-line są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

Regulamin szkolenia

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz