Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Jednodniowe warsztaty dla nauczycieli i wykładowców
Kurs kosztorysowania dla nauczycieli
Jednodniowe warsztaty dla nauczycieli i wykładowców z zakresu obsługi programu kosztorysowego Norma EXPERT/PRO.

Kurs kosztorysowania dla nauczycieli

Program edukacyjny

Zapraszamy do udziału w specjalnym programie edukacyjnym naszej firmy adresowanym do szkół i wydziałów uczelni wyższych o profilu budowlanym. W ramach tego programu oferujemy Państwu możliwość bezpłatnego udziału w jednodniowych warsztatach dla nauczycieli i wykładowców z zakresu obsługi programu kosztorysowego Norma EXPERT/PRO.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu
 • pozyskanie wiedzy z zakresu wprowadzania pozycji kosztorysowych
 • pozyskanie wiedzy z zakresu wyceny kosztorysu
 • pozyskanie wiedzy z zakresu przygotowania wydruków dokumentacji kosztorysowej
Miejsce i czas szkolenia

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Athenasoft, ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa.

Kurs trwa 6 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne
 • umiejętność obsługi komputera
 • podstawowa znajomość środowiska Windows
Informacje dodatkowe

Podczas zajęć każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z najnowszą wersją programu Norma(uczestnicy mogą pracować na swoim sprzęcie). Zapewniamy również gorące i zimne napoje, ciastka oraz gorący posiłek (lunch).

Zgłoszenia (PDF) należy przesyłać na adres: akademia@ath.pl

Program szkolenia

9:00 - 15:00

 • Wprowadzenie do programu „Norma”
 • Omówienie okna głównego programu
 • Widoki kosztorysu - jak dopasować program do swoich potrzeb
 • Katalogi norm - omówienie funkcji w programie (ćwiczenia)
 • Edycja przedmiaru / obmiaru - jak wykorzystać funkcje programu (ćwiczenia)
 • Działy kosztorysu - jak i po co stosować? (ćwiczenia)
 • Pozycje kosztorysu - jakie operacje można wykonywać na pozycjach (ćwiczenia)
 • Bazy cenowe - import, zakładanie nowych i edycja cenników (ćwiczenia)
 • Zestawienia RMS
 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie (ćwiczenia)
 • Wydruki - opcje ustawień, zestawy, style wydruków (ćwiczenia)

Regulamin szkolenia

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz