Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych
Kosztorysowanie w programie Norma PRO
Kurs jest skierowany do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą nauczyć się obsługi programu Norma PRO w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych.

Kosztorysowanie w programie Norma PRO

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:
 • Nabycie umiejętności tworzenia kosztorysów w programie Norma PRO.
 • Nabycie umiejętności sprawdzania kosztorysów przy wykorzystaniu programu Norma PRO.
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad sporządzania kosztorysów.
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu posługiwania się bazą katalogów zamieszczoną w programie.
 • Przygotowanie do egzaminu na Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma.

Miejsce szkolenia:
Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Athenasoft, ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa.

Czas trwania kursu:
Kurs trwa 18 godziny zegarowe. (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne:
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Podstawowa znajomość środowiska Windows.
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu teorii kosztorysowania.
Informacje dodatkowe:

Podczas zajęć każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z najnowszą wersją programu Norma(uczestnicy mogą pracować na swoim sprzęcie). Zapewniamy również gorące i zimne napoje, ciastka oraz gorący posiłek (lunch).

Program szkolenia

Dzień pierwszy: "Wprowadzenie do programu Norma PRO

 • Wprowadzenie do programu "Norma PRO".
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu.
 • Zarządzanie widokami kosztorysu – dopasowywanie szablonów dokumentów do potrzeb użytkownika.
 • Zarządzanie bazą katalogów norm.
 • Kalkulacje obmiarów pozycji za pomocą programu Norma PRO.

Dzień drugi: "Kosztorysowanie w programie Norma PRO"

 • Podział kosztorysu na elementy o różnym stopniu złożoności.
 • Omówienie różnych typów pozycji kosztorysowych.
 • Wycena kosztorysu.

Dzień trzeci: "Kosztorysowanie w programie Norma PRO”

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie.
 • Sprawdzanie, edycja i dopasowanie nakładów RMS w kosztorysie.
 • Wydruki - Opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków.
 • Eksport, import danych kosztorysowych.
 • Egzamin (test multimedialny - dodatkowo płatny).

Regulamin szkolenia

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz