Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Szkolenie z kosztorysowania w programie Norma EXPERT/STANDARD
Kurs jest skierowany do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zasad kosztorysowania oraz chcą nauczyć się obsługiwać program Norma.

Szkolenie z kosztorysowania w programie Norma EXPERT/STANDARD

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu
 • nabycie umiejętności sporządzania obmiarów
 • nabycie umiejętności tworzenia i sprawdzania kosztorysów w programie Norma EXPERT/STANDARD
 • pozyskanie wiedzy z zakresu posługiwania się bazą katalogów zamieszczoną w programie
 • przygotowanie do egzaminu na Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma
Miejsce i czas szkolenia

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Athenasoft, ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa.

Czas trwania kursu:  18 godziny zegarowe (od godziny 9:00 do godziny 15:00). "

UWAGA: Do odwołania szkolenia są prowadzone w trybie online.

Wymagania wstępne
 • umiejętność obsługi komputera
 • podstawowa znajomość środowiska Windows
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu teorii kosztorysowania
Informacje dodatkowe

Podczas zajęć każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z najnowszą wersją programu Norma(uczestnicy mogą pracować na swoim sprzęcie).

Zapewniamy również gorące i zimne napoje, ciastka oraz gorący posiłek (lunch).

Program szkolenia

Dzień pierwszy: "Kosztorysowanie w programie Norma EXPERT/STANDARD”

 • Wprowadzenie do programu Norma EXPERT/STANDARD
 • Omówienie wstążki poleceń oraz przygotowanie do pracy programu Norma EXPERT/STANDARD
 • Zarządzanie widokami kosztorysu – dopasowywanie szablonów dokumentów do potrzeb użytkownika 
 • Zarządzanie bazą katalogów norm 
 • Kalkulacje obmiarów pozycji za pomocą programu Norma EXPERT/STANDARD

Dzień drugi: "Kosztorysowanie w programie Norma EXPERT/STANDARD”

 • Podział kosztorysu na elementy o różnym stopniu złożoności
 • Omówienie różnych typów pozycji kosztorysowych
 • Wycena kosztorysu

Dzień trzeci: "Kosztorysowanie w programie Norma EXPERT/STANDARD”

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Sprawdzanie, edycja i dopasowanie nakładów RMS w kosztorysie
 • Wydruki - Opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków
 • Eksport, import danych kosztorysowych
 • Wykorzystanie elementów BIM w kosztorysowaniu (Norma EXPERT)
 • Egzamin (test multimedialny) - dodatkowo płatny.

 

Regulamin szkolenia

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

 

 

Zapisz