Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Certyfikowany Użytkownik Programu Norma
Egzamin z teorii kosztorysowania
Egzaminy sprawdzające wiedzę z zakresu teorii kosztorysowania oraz z obsługi programu Norma.

Egzamin z wiedzy na temat ogólnych zasad kosztorysowania

W naszej ofercie egzaminacyjnej znajduje się również egzamin sprawdzający ogólną wiedzę na temat zasad i podstaw kosztorysowania robót budowlanych. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę i potwierdzić ją certyfikatem z egzaminu zapraszamy do skorzystania z naszego systemu testowego.

Dołącz do grona osób posiadających Certyfikat wydany przez producenta programu do kosztorysowania Norma.

W przypadku zainteresowania udziałem w egzaminie lub też w przypadku dodatkowych pytań prosimy pisać na adres akademia@ath.pl lub dzwonić pod numer 022/594-05-66, 594-05-80

Korzyści wynikające z udziału w egzaminie
  • Weryfikacja oraz potwierdzenie zdobytej wiedzy z zakresu teorii kosztorysowania.
  • Lepsza pozycja na rynku pracy, gdyż dzięki egzaminom potwierdzasz swoją wiedzę na temat kosztorysowania.
Pytania i odpowiedzi

Kto może przystąpić do egzaminu?
Do egzaminu może przystąpić każda osoba, która uważa, że posiada wystarczającą wiedzę z zasad i podstaw kosztorysowania robót budowlanych.

Czy mogę wybrać w jakim egzaminie chcę wziąć udział?
Tak, istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym egzaminie. My jednak proponujemy przystąpić do obu egzaminów, gdyż dzięki temu Państwa wiarygodność jako kosztorysantów rośnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do egzaminu?
Osoba zainteresowana egzaminem powinna przesłać do Akademii formularz zgłoszeniowy oraz dokonać przedpłaty za udział w egzaminie.

Jak wygląda przebieg egzaminu?
Osoba, która zgłosiła się na egzamin, otrzymuje od administratora systemu login i hasło. Login i hasło może być wykorzystane tylko i wyłącznie w dniu, w którym osoba zdająca zobowiązała się przystąpić do  egzaminu. Po zalogowaniu się do systemu, uczestnik egzaminu w zależności od rodzaju testu, w ciągu od 40 do 60 minut powinien udzielić odpowiedzi na pytania testowe. Uczestnik egzaminu powinien również pamiętać o tym, że kończąc test należy kliknąć przycisk „koniec”.
O wyniku, uczestnik egzaminu zostaje poinformowany drogą mailową.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu tj. po uzyskaniu co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, do uczestnika zostaje wysłane świadectwo potwierdzające fakt zdania egzaminu.

Czy osoba, która zgłosi się na egzamin musi przyjeżdżać do siedziby Athenasoft w Warszawie?
Egzamin odbywa się online - wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu. Osoba zainteresowana egzaminem może również do niego przystąpić w siedzibie naszej firmy, która mieści się w Warszawie przy ul. Leszczynowej 7.

Jak wygląda otrzymywany certyfikat?

Certyfikat po egzaminie z teorii kosztorysowania - wzór 2023

W przypadku zainteresowania udziałem w egzaminie lub też w przypadku dodatkowych pytań prosimy pisać na adres akademia@ath.pl lub dzwonić pod numer 022/594-05-66, 594-05-80

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz