Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Katalog Nakładów Rzeczowych - wersja książkowa

Zawiera normatywy na wzmacnianie gruntu pod warstwy technologiczne przy użyciu geowłóknin i geokrat, regenerację nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin, roboty mieszankami bitumicznymi stosowanymi "na zimno", nowoczesne izolacje pod nawierzchnie drogowe Servidek/Servipak i nawierzchnie antypoślizgowe (na parkingach, przejściach dla pieszych itp.). Osobny rozdział poświęcono tymczasowemu i stałemu oznakowaniu poziomemu jezdni. W tablicach ujęto nakłady na znakowanie taśmami odblaskowymi (overlay i inlay), masami chemoutwardzalnymi, masami i prefabrykatami termoplastycznymi. W katalogu znalazły się również elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu - separatory drogowe, różne rodzaje punktowych elementów odblaskowych, progów podrzutowych i zwalniających.

Koszt dostawy wkalkulowany w cenę towaru.
Czas dostawy:
Poczta Polska (list ekonomiczny, polecony) dostarcza przesyłki w ciągu 3-5 dni roboczych..
Akceptowane sposoby płatności.

 
Cena produktu:
netto:
59,90 zł
brutto:
62,90 zł

KNR nr AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

Spis treści:

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne

Rozdział 01 Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni

Założenia szczegółowe
Tablica 0101 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
Tablica 0102 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat
Tablica 0103 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – utrwalanie powierzchniowe nawierzchni
Tablica 0104 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – naprawa nawierzchni bitumicznej
Tablica 0105 Naprawy tymczasowe nawierzchi bitumicznych wykonywane na zimno
Tablica 0106 Przygotowanie powierzchi pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach
Tablica 0107 Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mostach SERVIDEK/SERVIPAK
Tablica 0108 Powierzchnie antypoślizgowe

Rozdział 02 Oznakowanie poziome i elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu

Założenia szczegółowe
Tablica 0201 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą
Tablica 0202 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni – odblaski i separatory
Tablica 0203 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym
Tablica 0204 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
Tablica 0205 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na gorąco za pomocą mas termoplastycznych
Tablica 0206 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych
Tablica 0207 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (overlay)
Tablica 0208 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na gorąco (inlay)
Tablica 0209 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – progi zwalniające i krawężniki
Tablica 0210 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO)

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz