Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Katalog Nakładów Rzeczowych - wersja książkowa

Zawiera normatywy (których brak w aktualnych katalogach dot. robót drogowych), na mechaniczne wykonywanie robót na dużych powierzchniach uzasadniających zastosowanie sprzętu o zadanych parametrach, m.in.:

  • cięcie piłą i frezowanie nawierzchni bitumicznych,
  • mechaniczną rozbiórkę nawierzchni i podbudowy,
  • układanie warstw przeciwspękaniowych pod warstwy bitumiczne,
  • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układane mechanicznie,
  • nawierzchnie z betonu z warstwą poślizgową,
    i inne.

 

Koszt dostawy wkalkulowany w cenę towaru.
Czas dostawy:
Poczta Polska (list ekonomiczny, polecony) dostarcza przesyłki w ciągu 3-5 dni roboczych.
Akceptowane sposoby płatności.

 
Cena produktu:
netto:
21,00 zł
brutto:
22,05 zł

KNR nr AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

Spis treści:

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne

Rozdział 01 Roboty remontowe i rozbiórkowe

Założenia szczegółowe 
Tablica 0101 Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych 
Tablica 0102 Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 
Tablica 0103 Roboty remontowe – renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej 
Tablica 0104 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej – z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 
Tablica 0105 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej – z wywozem rumoszu na odległość do 1 km
Tablica 0106 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych – z wywozem na odległość do 1 km 
Tablica 0107 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą – z wywozem na odległość do 1 km

Rozdział 02 Podbudowy

Założenia szczegółowe
Tablica 0201 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji 
Tablica 0202 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową na zimno 
Tablica 0203 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne 
Tablica 0204 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozdział 03 Nawierzchnie

Założenia szczegółowe 
Tablica 0301 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca 
Tablica 0302 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna 
Tablica 0303 Nawierzchnia z betonu B-35 z warstwą poślizgową (w zatokach postojowych)
Tablica 0304 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie na dużej powierzchni 

Rozdział 04 Urządzenia odwadniające

Założenia szczegółowe 
Tablica 0401 Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych
Tablica 0402 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz