Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Z cyklu: informujemy o tematach z branży – Wprowadzenie do ESG

Wprowadzenie do ESG: Co oznacza ten skrót i dlaczego musisz go poznać?

Blisko 20% firm w Polsce uwzględnia w swoim raporcie rocznym kwestie związane z ESG (źródło: raport opublikowany przez KMPG).
Co kryje się za tym skrótem? Dlaczego firmy muszą zwracać coraz większą uwagę na kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG)?
  

W tym artykule przyjrzymy się koncepcji ESG, analizując zarówno jej kluczowe aspekty, jak i wpływ na długoterminowe cele firm. Z artykułu dowiesz się:  

 • Czym jest ESG?  
 • Dlaczego ESG staje się wszechobecne?  
 • Jakie są kluczowe elementy ESG?  
 • Dlaczego równoważony rozwój stał się kluczowym elementem biznesu?  

1. Co to jest ESG? 

Przy obecnych zmianach prawnych wiele osób może zastanawiać się ,,Co to jest to ESG?". Skrót ESG to tak naprawdę akronim (nazwa powstaje z pierwszych liter określenia) od słów:  

 • Environmental – Środowisko,  
 • Social – Społeczeństwo, 
 • Governance – Ład Korporacyjny.   

Analiza ESG to kompleksowa ocena przedsiębiorstwa, uwzględniająca te trzy kluczowe obszary. Każdy z nich stanowi integralną część strategii firmy i jest ściśle monitorowany podczas tego rodzaju analizy.  

Środowisko (E)   

Czynniki środowiskowe stanowią istotną część analizy ESG, określając wpływ firmy na otoczenie, klimat i zasoby naturalne. Do aspektów, które są analizowane w ty kontekście zaliczamy m.in.:  

Społeczeństwo (S)   

Obszar społeczny to drugi filar analizy ESG, oceniający wpływ firmy na ludzi. Do kluczowych elementów oceny społecznego wpływu przedsiębiorstwa należą: 

 • warunki pracy,  
 • bezpieczeństwo pracowników,  
 • różnorodność zespołu,  
 • relacje ze społecznością.  

Ład Korporacyjny (G)   

Ład korporacyjny to wewnętrzny system nadzoru, który kształtuje sposób, w jaki firma zarządza swoimi zasobami. Skupia się na:  

 • kwestiach struktury własności,  
 • mechanizmach kontroli,  
 • podejściu do zarządzania ryzykiem.  

Elementy te są uznawane za niezbędne do oceny zdolności firmy do utrzymania stabilności i skuteczności działania.  

2. Dlaczego ESG staje się wszechobecne?

Czynniki ESG stały się kluczowym elementem analizy ryzyka i szans inwestycyjnych. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego rosnące wymagania i regulacje dotyczące tego zagadnienia. Presja społeczna oraz obawa o utratę reputacji sprawiają, że firmy coraz częściej muszą przyjrzeć się swojej strategii z perspektywy ESG.  

Ryzyka i koszty uwarunkowane regulacjami prawnymi   

Nieodpowiednie zarządzanie kwestiami ESG może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kary regulacyjne, grzywny czy koszty naprawy szkód mogą znacznie przewyższać koszty działań prewencyjnych.  

Dostęp do kapitału: oczekiwania inwestorów  

Inwestorzy coraz częściej oczekują, że firmy uwzględnią w swoich strategiach działania związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym właśnie kwestie ESG. Konsekwentnie, w niektórych sektorach firmy, które osiągają sukcesy w tych obszarach, zyskują zaufanie inwestorów. Może się to więc przekładać na lepszy dostęp do finasowania. 

Presja społeczna  

Społeczeństwo coraz częściej swoje wybory zakupowe i inwestycyjne kieruje w stronę firm, które dbają o środowisko, szanują prawa pracowników i angażują się społecznie. Według badania SEC Newgate ESG Monitor, zainteresowanie tematyką ESG wzrosło o 13% rok do roku. Poza tym 73 % ankietowanych Polaków zgadza się, że podejmowanie działań w zakresie ESG jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw.  

3. Zrównoważony rozwój jako kluczowy element biznesu

Jak już sobie powiedzieliśmy, zrównoważony rozwój to priorytetowa koncepcja, która wpisuje się w ideę ESG. Firmy, które osiągają zyski, jednocześnie dbając o środowisko i społeczeństwo, są postrzegane jako bardziej zrównoważone.  

Zyski a zrównoważony rozwój  

Długoterminowy sukces firmy to nie tylko kwartalne zyski, ale także dbałość o środowisko i społeczeństwo. Firmy, które integrują te elementy, często osiągają stabilny wzrost, zyskując przy tym zaufanie klientów i inwestorów.  

Budowanie reputacji  

Renoma firmy to kapitał, który jest równie ważny, co jej finanse. Pozytywne działania w obszarze ESG przekładają się na budowanie pozytywnej reputacji, co jest bardzo istotne w konkurencyjnym świecie biznesu.  

Wyzwania i osiągnięcia  

Wprowadzenie strategii ESG to proces, który wymaga zaangażowania i dostosowania się do zmieniającego się otoczenia. Wyzwania mogą być liczne, ale korzyści zarówno finansowe, jak i społeczne, okazują się znaczące.  

4. Ryzyko ESG – czy trzeba liczyć się z zagrożeniami?

Choć ogólna koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz ESG staje się nieodłącznym elementem strategii biznesowych, to wprowadzenie obowiązkowych regulacji w tym zakresie może spowodować niepewność i potencjalne ryzyko dla przedsiębiorstw. Trudności powoduje złożoność implementacji i różnice w regulacjach na skalę globalną. Firmy powinny starannie ocenić te wyzwania, aby skutecznie dostosować się do nowej rzeczywistości biznesowej.  

Koszty wdrożenia 

Wprowadzenie praktyk zgodnych z zasadami ESG może wiązać się z wyższymi kosztami związanymi m.in z adaptacją infrastruktury, szkoleniami pracowników lub dostosowaniem procesów biznesowych. Firmy mogą napotykać trudności w szybkim dostosowaniu się do nowych standardów.  

Złożoność pomiaru wskaźników ESG 

Określenie jednoznacznych i miarodajnych wskaźników ESG może być wyzwaniem. Pomiar wpływu działań firmy na środowisko czy społeczeństwo często jest skomplikowany i podlega różnym interpretacjom.  

Ryzyko greenwashingu 

Wprowadzenie obowiązku ESG niesie ze sobą ryzyko tzw. „greenwashingu” – praktyki, polegającej na tym, że firmy prezentują się jako bardziej zrównoważone niż w rzeczywistości są. Kontrola nad wiarygodnością informacji staje się kluczowym elementem dla zapobiegania tego rodzaju działaniom.  

Wzrost obciążeń administracyjnych  

Wprowadzenie nowych wymogów związanych z ESG może generować dodatkowe obciążenia administracyjne dla firm, które będą musiały skupić się na sporządzaniu raportów, monitoringu i dostosowywaniu się do zmieniających się standardów.  

Ryzyko sankcji i kar  

To zagrożenie wynika z niedostosowania się do przepisów. Firmy niewłaściwie zarządzające kwestiami związanymi z ESG mogą być narażone na negatywne konsekwencje prawne i finansowe.  

5. Jakie kluczowe elementy ESG wyróżniamy?

ESG stawia przed firmami szereg wyzwań – więcej aspektów, do których należy się dostosować oraz m.in. więcej formalności. Długofalowo otwiera jednak drogę do zrównoważonego rozwoju oraz – biorąc uwagę tendencje społeczne i gospodarcze – zwiększa potencjał sukcesu.  

Zrównoważony Rozwój  

Zrównoważony rozwój to nie tylko trend, ale kluczowy element współczesnego biznesu. Warto zrozumieć, jak te obszary mogą wpłynąć na sytuację firmy – zarówno pod kątem finansowym, jak i reputacyjnym.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu  

Firmy coraz częściej rozumieją, że ich rola w społeczeństwie to nie tylko generowanie zysków, ale również aktywna społeczna odpowiedzialność. Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności, wspieranie edukacji czy walka z nierównościami stają się integralną częścią strategii biznesowej. Oczywiście dla niektórych przedsiębiorstw nadal jest to trudne i niewygodne zetknięcie z nową rzeczywistością, do której trzeba będzie się dostosować.   

Zrozumienie trendów rynkowych i innowacyjność  

Firmy, które nie tylko reagują na obecne oczekiwania społeczne, ale także wyprzedają przyszłe trendy, mają większe szanse, aby stać się liderami rynkowymi. Przedsiębiorstwa skoncentrowane na kwestiach ESG często są liderami innowacji – szczególnie w czasie gdy ESG staje się obligatoryjne.  
Poszukiwanie bardziej efektywnych, zrównoważonych rozwiązań przekłada się na w pewnym stopniu na rozwój nowoczesnych technologii i strategii biznesowych.  

6. ESG: co warto zapamiętać?

ESG to nie tylko temat dla menedżerów środowiska czy korporacyjnych etykiet. To kluczowy element, który może decydować o sukcesie lub „porażce” firmy w wymiarze długofalowym.  

Zrozumienie i skuteczne wdrożenie kwestii związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym to obecnie nieodłączna część prowadzenia biznesu. Niesie ze sobą duży potencjał do rozwoju, ale również pewne ryzyka, Świadome podejście i odpowiednia strategia powinny pozwolić na eliminację zagrożeń.    

Podsumowując, firmy traktujące ESG jako integralną część swojej strategii, mają szansę nie tylko „przetrwać”, ale także odnosić znaczące sukcesy w dzisiejszej wymagającej sytuacji rynkowej.   

Ostatnie aktualności

Zrównoważone materiały budowlane: Przyszłość ekologicznego budownictwa

Zrównoważone materiały budowlane są nie tylko plus dla środowiska. Oferują też szereg korzyści ekonomicznych i społecznych. Sprawdźmy jakich.

Podstawowy przewodnik o Termomodernizacji

Jak podejść do tematu termomodernizacji? Sprawdź, jak poprawić efektywność energetyczną budynku, zaoszczędzić na rachunkach i jednocześnie dbać o środowisko.

Ofertowanie – Czym jest i dlczego jest ważne dla firm?

Czy wiesz, że 94% decyzji zakupowych B2B rozpoczyna się od wyszukiwania online? Jak to wykorzystać?