Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Podstawowy przewodnik o Termomodernizacji

Termomodernizacja to proces, który polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynków. Obejmuje ona zarówno prace izolacyjne, jak i modernizację systemów grzewczych oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja jest istotna w kontekście współczesnych wyzwań energetycznych i ekologicznych. Dlaczego? Pomaga zmniejszyć zużycie energii, obniżyć koszty eksploatacyjne oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

W niniejszym artykule omówimy m.in.:
- Na czym polega termomodernizacja?
- Jakie przynosi korzyści?
- Jakie technologie są przy niej stosowane?
- Jak przebiega proces termomodernizacji?
- Jakie wyzwania możemy napotkać na drodze?

Korzyści z Termomodernizacji

Korzyści ekonomiczne:

 1. Redukcja kosztów ogrzewania i chłodzenia: Dzięki termomodernizacji, budynki zużywają mniej energii na ogrzewanie i chłodzenie, co przekłada się na niższe rachunki. Poprawa izolacji termicznej i modernizacja systemów grzewczych zmniejszają straty ciepła, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym.

 2. Zwiększenie wartości nieruchomości: Budynki, które zostały poddane termomodernizacji, mają wyższą wartość rynkową. Są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców i najemców, co jest istotne w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

 3. Dofinansowania i ulgi podatkowe: Wiele krajów oferuje dofinansowania i ulgi podatkowe na realizację projektów termomodernizacyjnych. Mogą one znacznie obniżyć koszty inwestycji, czyniąc ją bardziej opłacalną.

Korzyści ekologiczne:

 1. Redukcja emisji CO2: Termomodernizacja przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki mniejszemu zużyciu energii redukcji ulega także zanieczyszczenie powietrza.

 2. Ochrona zasobów naturalnych: Poprawa efektywności energetycznej budynków oznacza mniejsze zużycie surowców naturalnych, takich jak paliwa kopalne. To przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i zrównoważonego rozwoju.

Korzyści społeczne:

 1. Poprawa komfortu życia: Lepsza izolacja termiczna i nowoczesne systemy grzewcze zapewniają stabilniejszą temperaturę w pomieszczeniach, co zwiększa komfort mieszkańców.

 2. Zwiększenie bezpieczeństwa: Nowoczesne technologie stosowane w termomodernizacji są bardziej sprawdzone i bezpieczne. Zmniejsza się ryzyko awarii i związanych z nimi zagrożeń, takich jak pożary czy zatrucia tlenkiem węgla.

 

Technologie i metody wykorzystywane przy termomodernizacji

Izolacja termiczna

 1. Ściany zewnętrzne: Do izolacji ścian zewnętrznych stosuje się materiały takie jak styropian, wełna mineralna i pianka poliuretanowa. Styropian jest popularny ze względu na swoją lekkość i łatwość montażu, wełna mineralna charakteryzuje się wysoką ognioodpornością i doskonałymi właściwościami akustycznymi, natomiast pianka poliuretanowa zapewnia doskonałą izolację cieplną i jest odporna na wilgoć.

 2. Dachy: Izolacja dachów jest równie ważna, ponieważ dachy są jednym z głównych miejsc ucieczki ciepła. Do izolacji dachów stosuje się płyty izolacyjne lub natrysk pianki poliuretanowej. Te rozwiązania zapewniają skuteczną ochronę przed utratą ciepła zimą i nadmiernym nagrzewaniem latem.

 3. Fundamenty: Izolacja fundamentów zapobiega przenikaniu zimna z gruntu do budynku. Stosowane są tu płyty XPS, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na wilgoć.

Modernizacja systemów grzewczych

 1. Kotły kondensacyjne: Nowoczesne kotły kondensacyjne są bardziej efektywne niż tradycyjne kotły, ponieważ wykorzystują ciepło skraplania pary wodnej ze spalin, co zwiększa ich sprawność i redukuje zużycie paliwa.

 2. Pompy ciepła: Pompy ciepła, zarówno powietrzne, jak i gruntowe, są coraz popularniejsze ze względu na ich efektywność energetyczną i niskie koszty eksploatacji. Działają one na zasadzie pobierania ciepła z otoczenia i przekazywania go do budynku.

 3. Instalacje solarne: Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody i produkcji prądu. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć zależność od tradycyjnych źródeł energii.

Systemy wentylacyjne

 1. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja): Systemy rekuperacyjne pozwalają na odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku, co znacząco zmniejsza straty ciepła i poprawia jakość powietrza wewnętrznego. Dzięki rekuperacji można również oszczędzać na kosztach ogrzewania.

 

Odnawialne źródła energii

 1. Fotowoltaika: Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwia produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Fotowoltaika jest inwestycją opłacalną, ponieważ pozwala na znaczną redukcję kosztów energii i ma szybki zwrot z inwestycji.

 2. Biomasa: Wykorzystanie biomasy do ogrzewania jest ekologicznym rozwiązaniem, które pozwala na stosowanie odnawialnych źródeł energii. Piece na biomasę są efektywne i mają niski wpływ na środowisko.

Program „Czyste Powietrze”

Wsparcie finansowe na termomodernizację

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Program oferuje wsparcie finansowe na termomodernizację, dążąc do zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 80 kWh/(m²*rok) lub o co najmniej 40%. Dzięki temu, właściciele budynków mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektów termomodernizacyjnych, co znacznie obniża koszty inwestycji.

W ramach programu „Czyste Powietrze” planowane są pewne zmiany, mające na celu osiągnięcie budownictwa neutralnego klimatycznie.
Od 2025 roku kończy się wsparcie dla kotłów na paliwa kopalne, co zachęca do inwestowania w bardziej ekologiczne rozwiązania.
Ponadto, od 2030 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne, co oznacza, że będą musiały spełniać wysokie standardy efektywności energetycznej i wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Wsparcie w wyszukiwaniu cen i dostawców

Na naszej platformie INTERCENBUD, znajdziesz szybkie wyszukiwanie cen robót według KNR w kategorii „Termomodernizacja”. Oferujemy również dostęp do bazy danych dostawców materiałów budowlanych, które spełniają nowe wymagania związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Proces termomodernizacji

 1. Audyt energetyczny:
  Pierwszym krokiem w procesie termomodernizacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt obejmuje ocenę obecnego stanu energetycznego budynku, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz oszacowanie potencjalnych oszczędności energetycznych. Na podstawie zebranych danych tworzony jest szczegółowy plan modernizacji.

 2. Projektowanie i planowanie:
  Po audycie energetycznym następuje faza projektowania i planowania. Tworzony jest szczegółowy plan modernizacji, który obejmuje wybór odpowiednich technologii i materiałów, harmonogram prac oraz budżet. Ważnym elementem jest także zaplanowanie finansowania, w tym skorzystanie z dostępnych dofinansowań. Na tym etapie kluczowe jest również uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód.

 3. Wykonanie prac:
  Proces wykonawczy rozpoczyna się od prac przygotowawczych, takich jak przygotowanie powierzchni i montaż rusztowań. Następnie realizowane są prace izolacyjne, montaż nowych systemów grzewczych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z projektem i obowiązującymi normami.

 4. Kontrola i odbiór:
  Po zakończeniu prac przeprowadzana jest inspekcja jakości i zgodności z projektem. Następnie przeprowadzany jest audyt powykonawczy, który ocenia osiągnięte oszczędności energetyczne i potwierdza skuteczność przeprowadzonych działań. Ważne jest, aby wszystkie elementy modernizacji były dokładnie sprawdzone i zatwierdzone przed odbiorem.

 

Termomodernizacja – Wyzwania i przeszkody

Koszty inwestycji

Jednym z głównych wyzwań związanych z termomodernizacją są wysokie koszty początkowe. Pomimo dostępnych dofinansowań, czasem (mimo wszystko) inwestycja może być kosztowna. Ważne jest jednak, aby pamiętać o długoterminowych oszczędnościach i korzyściach, które przewyższają początkowe nakłady. Analiza opłacalności i zwrotu z inwestycji powinna być kluczowym elementem planowania.

Dostępność materiałów i technologii

Nie wszystkie materiały i technologie są łatwo dostępne na rynku. Wybór odpowiednich rozwiązań może być ograniczony przez lokalne warunki i dostępność dostawców. Ważne jest, aby dokładnie zanalizować dostępność i wybrać rozwiązania, które są najbardziej odpowiednie i efektywne.

Zarządzanie projektem

Termomodernizacja to złożony proces, który wymaga precyzyjnego zarządzania. Koordynacja różnych etapów prac, zarządzanie zespołem i budżetem, a także kontrola jakości są kluczowe dla sukcesu projektu. Warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów i firm zajmujących się termomodernizacją, aby zapewnić profesjonalne wykonanie prac.

Uzyskiwanie pozwoleń

Proces uzyskiwania pozwoleń i zgód może być czasochłonny i skomplikowany. Wymaga on dokładnego zrozumienia przepisów i procedur oraz współpracy z lokalnymi urzędami. Ważne jest, aby uwzględnić ten etap w planowaniu projektu i zarezerwować odpowiedni czas na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń.

 

Termomodernizacja – Podsumowanie

Termomodernizacja to nie tylko inwestycja w poprawę efektywności energetycznej budynków, ale także krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dzięki odpowiednio przeprowadzonym działaniom można osiągnąć znaczące oszczędności, poprawić komfort życia oraz przyczynić się do redukcji emisji CO2. Proces termomodernizacji, mimo że może być wyzwaniem, przynosi długoterminowe korzyści, które przewyższają początkowe nakłady.

Poprawa efektywności energetycznej budynków jest inwestycją, która się opłaca. Zachęcamy do podjęcia działań termomodernizacyjnych i skorzystania z dostępnych dofinansowań oraz ulg podatkowych, aby uczynić swoje budynki bardziej energooszczędnymi i przyjaznymi dla środowiska.

Ostatnie aktualności

Partnerstwo z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB)

Miło nam poinformować, że Athenasoft nawiązało współpracę z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB).

Biophilic Design czyli budownictwo w symbiozie z naturą

Wiesz, że istnieje takie pojęcie jak "Biophilic Design"? Sprawdź, na czym polega i jaki może mieć związek z zielonym budownictwem. 

Efektywność energetyczna w budynkach: Technologie i praktyki

Czym jest efektywność energetyczna? Jakie praktyki i technologie pozwolą Ci podnieść jej poziom? Sprawdźmy!