Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Posadzimy.pl i znaczenie drzew dla ekosysteemu – Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie w działania proekologiczne może przybierać wiele form, od uczestnictwa w akcjach sadzenia drzew po codzienne nawyki, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Każdy, niezależnie od branży, w której działa, może mieć pozytywny wpływ na planetę.

Akcja posadzimy.pl: Cele, działania i osiągnięcia

Posadzimy.pl to inicjatywa, która zrodziła się w 2009 roku. To wszystko z potrzeby odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska naturalnego. Celem akcji – jak już podpowiada sama nazwa – jest sadzenie drzew w Polsce.
Ma się to przyczynić m.in. do:

 • poprawy jakości powietrza
 • retencji wody
 • stworzenia siedlisk dla dzikiej przyrody.

Działania posadzimy.pl obejmują organizowanie masowych akcji sadzenia drzew, współpracę z lokalnymi społecznościami oraz edukację na temat znaczenia lasów i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta angażuje zarówno osoby prywatne, jak i firmy, które mogą wspierać sadzenie drzew poprzez darowizny lub uczestnictwo w akcjach sadzenia.
Zaliczają się do nich m.in. Sprawny Marketing, VELO Bank, Pepsico, Rossman, Oponeo, Warbud
a teraz także i my – Athenasoft. 

Od początku istnienia inicjatywy udało się posadzić ponad 400 tysięcy drzew, co znacząco przyczyniło się do poprawy lokalnych ekosystemów.

Dzięki wspólnym wysiłkom, posadzimy.pl buduje świadomość ekologiczną w społeczeństwie i inspiruje do działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Znaczenie Drzew dla ekosystemu i ich wpływ na zmiany klimatyczne

Przybliżmy sobie jeszcze samo znaczenie drzew dla środowiska i człowieka.

Drzewa odgrywają kluczową rolę w ekosystemie i mają znaczący wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Pełnią one funkcje, które są niezbędne dla zdrowia naszej planety, w tym oczyszczanie powietrza, retencja wody oraz tworzenie habitatów dla dzikiej przyrody. Dodatkowo, drzewa mają bezpośredni wpływ na regulację klimatu poprzez sekwestrację dwutlenku węgla, regulację temperatury oraz ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Poniżej szczegółowo omawiamy te aspekty.

1. Oczyszczanie powietrza – Absorpcja dwutlenku węgla i regulacja klimatu

Drzewa mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie gazów cieplarnianych i regulację klimatu. Są jak naturalne filtry.  A to wszystko poprzez:

 • Fotosyntezę: Drzewa pobierają CO2 z atmosfery i wykorzystują go do produkcji glukozy i tlenu. W ten sposób zmniejszają ilość tego gazu w powietrzu. Średnio jedno drzewo może pochłonąć około 22 kg CO2 rocznie.

 • Magazynowanie węgla: Drzewa magazynują węgiel w swojej biomasie – w pniach, gałęziach, korzeniach i liściach, utrzymując go zmagazynowanym przez cały okres ich życia.

 • Efekt cienia i parowanie: Drzewa chłodzą powietrze poprzez tworzenie cienia i procesy parowania oraz transpiracji, co obniża temperaturę otoczenia.

 • Ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi: Drzewa zmniejszają prędkość wiatru i zatrzymują wodę deszczową, zmniejszając ryzyko powodzi, susz i erozji gleby.

 • Absorpcję zanieczyszczeń: Liście drzew wychwytują zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, amoniak, dwutlenek siarki oraz pyły zawieszone. Te substancje są następnie przekształcane lub deponowane w glebie.

 • Emitowanie fitoncydów: Drzewa wydzielają fitoncydy, które mają właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, poprawiając jakość powietrza i zdrowie ludzi oraz zwierząt.

2. Retencja Wody

Drzewa wpływają na zarządzanie wodą w ekosystemie poprzez:

 • Zatrzymywanie wody deszczowej: Korzenie drzew absorbują wodę, zmniejszając ryzyko powodzi i erozji gleby. Mogą one przechowywać duże ilości wody, co pomaga stabilizować poziom wód gruntowych.

 • Ochronę gleby: System korzeniowy drzew utrzymuje strukturę gleby, zapobiegając jej erozji i zwiększając zdolność gleby do magazynowania wody.

 • Regulację mikroklimatu: Drzewa zmniejszają parowanie wody z powierzchni gleby i tworzą warunki sprzyjające zwiększonej wilgotności powietrza.

3. Habitat dla dzikiej przyrody

Drzewa są kluczowym elementem siedlisk dla wielu gatunków roślin i zwierząt:

 • Schronienie i żywność: Drzewa dostarczają schronienia i pożywienia dla wielu gatunków ptaków, ssaków, owadów i innych organizmów. Liście, owoce, nasiona oraz kora drzew są źródłem pożywienia, a korony drzew i dziuple stanowią bezpieczne miejsca do gniazdowania.

 • Zachowanie różnorodności biologicznej: Drzewa tworzą złożone ekosystemy leśne, które są domem dla szerokiego wachlarza gatunków. Dzięki temu przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej.

 • Korytarze ekologiczne: Lasy i zadrzewienia umożliwiają migrację i rozmnażanie się dzikiej przyrody, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowych populacji.

4. Sekwestracja węgla w glebie

Drzewa przyczyniają się do sekwestracji węgla w glebie: Resztki organiczne z drzew wzbogacają glebę w materię organiczną i węgiel, co zwiększa jej zdolność do zatrzymywania węgla na długi czas.

 

Perspektywa branży budowlanej

Branża budowlana ma znaczący wpływ na środowisko, ale może również odegrać kluczową rolę w jego ochronie poprzez:

 • Zrównoważone materiały: Wybór materiałów budowlanych o niskim śladzie węglowym, takich jak drewno z certyfikowanych źródeł, recyklingowane materiały budowlane i produkty o niskiej emisji.

 • Energooszczędne projekty: Projektowanie budynków z wykorzystaniem energooszczędnych technologii, takich jak izolacje termiczne, systemy zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. panele słoneczne).

 • Rewitalizacja i zalesianie terenów: Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich poprzez tworzenie terenów zielonych, parków i ogrodów. Nasza firma angażuje się w takie projekty, jednocześnie wspierając inicjatywę posadzimy.pl poprzez sadzenie drzew za każdy zakup w określonej kwocie.

 • Zarządzanie odpadami budowlanymi: Zmniejszanie ilości odpadów budowlanych poprzez efektywne zarządzanie zasobami, recykling materiałów budowlanych i minimalizację marnotrawstwa.

 

Jak możesz się zaangażować?

Zaangażowanie w działania proekologiczne może przybierać wiele form, od uczestnictwa w akcjach sadzenia drzew po codzienne nawyki, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Każdy, niezależnie od branży, w której działa, może mieć pozytywny wpływ na planetę. Jak już wiesz, nasza firma, działająca w branży budowlanej, również dołączyła do inicjatywy posadzimy.pl, zobowiązując się do posadzenia jednego drzewa za każdy zakup o określonej wcześniej kwocie minimalnej.
Poniżej przedstawiamy różne sposoby, w jakie to Ty możesz się zaangażować.

1. Uczestnictwo w akcjach sadzenia drzew

Bezpośrednie zaangażowanie w akcje sadzenia drzew to jeden z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów, aby przyczynić się do ochrony środowiska. Oto, jak można to zrobić:

 • Wolontariat: Dołącz do lokalnych inicjatyw sadzenia drzew organizowanych przez organizacje ekologiczne. Wolontariat to świetny sposób na bezpośrednie wsparcie zalesienia.

 • Organizowanie własnych akcji: Zorganizuj akcję sadzenia drzew w swojej społeczności lub miejscu pracy. Współpraca z lokalnymi szkołami, firmami i organizacjami może zwiększyć zasięg i wpływ takiej inicjatywy.

2. Wsparcie Proekologicznych Inicjatyw

Wspieranie firm i organizacji, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju:

 • Wybór zielonych produktów: Kupuj produkty i usługi od firm zaangażowanych w działania proekologiczne. 

 • Partnerstwa i sponsoring: Firmy mogą wspierać organizacje ekologiczne poprzez sponsorowanie akcji sadzenia drzew lub nawiązywanie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

3. Codzienne nawyki proekologiczne

Małe zmiany w codziennym życiu mogą przyczynić się do ochrony środowiska na dużą skalę. Oto kilka prostych nawyków:

 • Oszczędzanie energii: Wyłączaj światła i urządzenia elektryczne, gdy nie są używane. Używaj energooszczędnych żarówek i urządzeń.

 • Redukcja zużycia wody: Naprawiaj nieszczelne krany, używaj oszczędnych głowic prysznicowych i zbieraj deszczówkę do podlewania roślin.

 • Segregacja odpadów: Segreguj śmieci i recyklinguj, aby zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska.

 • Transport: Korzystaj z komunikacji miejskiej, roweru lub chodź pieszo, aby zmniejszyć emisję CO2. Carpooling (wspólne przejazdy) to również dobry sposób na ograniczenie emisji.

Posadzimy.pl i znaczenie drzew dla ekosysteemu – Podsumowanie

Zaangażowanie się w działania proekologiczne jest możliwe na wielu poziomach, od bezpośredniego udziału w akcjach sadzenia drzew po wprowadzenie codziennych nawyków, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Współpraca z organizacjami takimi jak posadzimy.pl oraz wybór zrównoważonych praktyk w branży budowlanej mogą znacząco przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Nasza firma, wspierając posadzimy.pl, stara się być częścią rozwiązania, promując zrównoważone zakupy i praktyki budowlane. Razem możemy stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla naszej planety.

 

Ostatnie aktualności

Podstawowy przewodnik po Termomodernizacji

Jak podejść do tematu termomodernizacji? Sprawdź, jak poprawić efektywność energetyczną budynku, zaoszczędzić na rachunkach i jednocześnie dbać o środowisko.

Posadzimy.pl i znaczenie drzew dla ekosysteemu – Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Na czym polega akcja posadzimy. pl i dlaczego postanowiliśmy do niej dołączyć? 

Certyfikaty ekologiczne w budownictwie: LEED, BREEAM…

Czy posiadanie certyfikatu ekologicznego podnosi jego wartość? Czy warto się o niego starać?
Zapoznajmy się z najpopularniejszymi z nich.