Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Szkolenie on-line
Podstawy kosztorysowania w programie Norma PRO
Szkolenie on-line skierowane jest do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się obsługi programu Norma PRO w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych.

Szkolenie z kosztorysowania w programie Norma PRO

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu
 • pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów
 • nabycie umiejętności sporządzania obmiarów
 • nabycie umiejętności tworzenia i sprawdzania kosztorysów w programie Norma PRO
 • nabycie umiejętności posługiwania się katalogami książkowymi
 • przygotowanie do egzaminu na Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma
Miejsce i czas szkolenia

Szkolenie on-line.

Czas trwania kursu: 24 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne
 • stabilne połączenie z Internetem
 • laptop lub inny komputer z mikrofonem oraz głośnikami do komunikacji z trenerem. W przypadku braku mikrofonu zapewniamy możliwość zadawania pytań w formie czatu.
 • Opcjonalnie drugi monitor w celu poprawienia komfortu pracy (obsługa Normy na jednym ekranie a na drugim podgląd pulpitu trenera).
Informacje dodatkowe

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.  Przed szkoleniem (minimum 1 dzień przed rozpoczęciem) wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail z opisem logowania.

Uczestnik nie musi instalować na swoim komputerze programu do obsługi szkolenia on-line, zostanie wykorzystana przeglądarka internetowa.

UWAGA! Zgłoszenia na szkolenie on-line są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

Program szkolenia

Dzień pierwszy: "Teoria kosztorysowania"

 • Przeznaczenie kosztorysu. Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje 
 • Podstawy sporządzania kosztorysów 
 • Prawne, techniczne, rzeczowe, finansowo-kosztowe 
 • Normy kosztorysowe - wykazy katalogów 
 • Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej 
 • Układ kosztorysu 
 • Formuły ceny kosztorysowej 
 • Metoda uproszczona - formuła kalkulacyjna, jednostki przedmiarowe, podstawy cenowe 
 • Metoda szczegółowa - formuły kalkulacyjne, jednostkowe nakłady rzeczowe, wycena nakładów rzeczowych 
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych - układ katalogów, ich treść i zakres stosowania 
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych 
 • Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej - Stawki robocizny kosztorysowej, koszty materiałów, pracy jednosteksprzętu budowlanego, kosztów pośrednich, zysku, dodatki w kosztorysowaniu. 

Dzień drugi: "Wprowadzenie do programu Norma PRO” 

 • Wprowadzenie do programu "Norma PRO" 
 • Omówienie wstążki poleceń programu 
 • Zarządzanie widokami kosztorysu – dopasowywanie szablonów dokumentów do potrzeb użytkownika 
 • Zarządzanie bazą katalogów norm 
 • Kalkulacje obmiarów pozycji za pomocą programu Norma PRO 

Dzień trzeci: "Kosztorysowanie w programie Norma PRO”

 • Podział kosztorysu na elementy o różnym stopniu złożoności
 • Omówienie różnych typów pozycji kosztorysowych
 • Wycena kosztorysu 

Dzień czwarty: "Kosztorysowanie w programie Norma PRO”

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Sprawdzanie, edycja i dopasowanie nakładów RMS w kosztorysie 
 • Wydruki - Opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków 
 • Eksport, import danych kosztorysowych 
 • Egzamin (test multimedialny - dodatkowo płatny)

 

Regulamin szkolenia

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz