Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Katalog Nakładów Rzeczowych - wersja książkowa

Obejmuje wykonanie wtórnych izolacji metodą iniekcji, tynków renowacyjnych, hydroizolacji z cementowo-polimerowych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających, szpachlówek uszczelniających, bitumicznych, modyfikowanych polimerami tworzyw sztucznych grubowarstwowych mas uszczelniających (masy KMB), samoprzylepnych membran bitumicznych oraz z modyfikowanych roztworów i emulsji asfaltowych i innych materiałów. Uwzględniono też dachowe powłoki ochronne wraz z przygotowaniem podłoża.

Koszt dostawy wkalkulowany w cenę towaru.
Czas dostawy:
Poczta Polska (list ekonomiczny, polecony) dostarcza przesyłki w ciągu 3-5 dni roboczych.
Akceptowane sposoby płatności.

 
Cena produktu:
netto:
59,90 zł
brutto:
62,90 zł

KNR nr AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii DEITERMANN

Spis treści:

Część ogólna
Założenia ogólne

Rozdział 01

Przygotowanie podłoża

Założenia szczegółowe
Tablica 0101 Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji
Tablica 0102 Reprofilacja spoin w strefie iniekcji
Tablica 0103 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji
Tablica 0104 Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych i reprofilacja spoin
Tablica 0105 Reprofilacja podłoża
Tablica 0106 Przygotowanie podłoża

Rozdział 02

Iniekcje

Założenia szczegółowe
Tablica 0201 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna
Tablica 0202 Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna
Tablica 0203 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna
Tablica 0204 Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna
Tablica 0205 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna
Tablica 0206 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem
Tablica 0207 Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem
Tablica 0208 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant z aktywatorem
Tablica 0209 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre”
Tablica 0210 Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre”
Tablica 0211 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant „mokre w mokre”
Tablica 0212 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej
Tablica 0213 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej jednostronnej
Tablica 0214 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej jednostronnej
Tablica 0215 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej
Tablica 0216 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej dwustronnej

Rozdział 03

Tynki renowacyjne

Założenia szczegółowe
Tablica 0301 Obrzutka
Tablica 0302 Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie
Tablica 0303 Tynki renowacyjne WTA na sklepieniach wykonywane ręcznie
Tablica 0304 Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane natryskowo
Tablica 0305 Tynki renowacyjne na sklepieniach wykonywane natryskowo
Tablica 0306 Tynki wygładzające
Tablica 0307 Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową

Rozdział 04

Hydroizolacje

Założenia szczegółowe
Tablica 0401 Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie
Tablica 0402 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie
Tablica 0403 Izolacja z elastycznych szlamów uszczelniających w położeniu sufitowym – nakładana ręcznie
Tablica 0404 Izolacja pozioma ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie
Tablica 0405 Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie
Tablica 0406 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej
Tablica 0407 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej
Tablica 0408 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie
Tablica 0409 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie
Tablica 0410 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo
Tablica 0411 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo
Tablica 0412 Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
Tablica 0413 Izolacje z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie
Tablica 0414 Izolacje podpłytkowe powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej
Tablica 0415 Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej
Tablica 0416 Fasety
Tablica 0417 Uszczelnienie dylatacji taśmami
Tablica 0418 Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej oraz kształtek
Tablica 0419 Uszczelnienie przejść rurowych
Tablica 0420 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej
Tablica 0421 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej
Tablica 0422 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową
Tablica 0423 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych dwuskładnikową masą na bazie wielosiarczków

Rozdział 05

Dachowe powłoki ochronne

Założenia szczegółowe
Tablica 0501 Oczyszczenie i zmycie podłoża
Tablica 0502 Gruntowanie podłoża
Tablica 0503 Powłoka ochronna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF)
Tablica 0504 Powłoka dekoracyjna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF)
Tablica 0505 Powłoka ochronna z bitumicznego preparatu weber.tec 905 (Plastikol 2)
Tablica 0506 Lokalne naprawy (uszczelnienia) połaci dachowej bitumiczną masą weber.tec 911 (Plastikol 1)

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz