Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Katalog Nakładów Rzeczowych - wersja książkowa

Zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie pierwotnych i wtórnych hydroizolacji z cementowo-polimerowych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających, szpachlówek uszczelniających, bitumicznych, modyfikowanych polimerami tworzyw sztucznych grubowarstwowych mas uszczelniających (masy KMB), samoprzylepnych membran bitumicznych oraz z modyfikowanych roztworów i emulsji asfaltowych. Uwzględniono też hydroizolacje z  krystalicznej zaprawy uszczelniającej, polimerowych mas uszczelniających (folii w płynie) oraz chemoodpornych, elastycznych powłok uszczelniających z żywic reaktywnych oraz wykonanie iniekcji kurtynowej „w grunt” jak też iniekcji uszczelniających rysy i przecieki.

Koszt dostawy wkalkulowany w cenę towaru.
Czas dostawy: w ciągu 3 dni roboczych.
Akceptowane sposoby płatności.

 
Cena produktu:
netto:
59,90 zł
brutto:
62,90 zł

KNR nr AT-27 Hydroizolacje

Spis treści:

Część ogólna
Założenia ogólne

Rozdział 01

Przygotowanie podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji

Tablica 0101 Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin
Tablica 0102 Usunięcie starych powłok bitumicznych, czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie
Tablica 0103 Impregnacja biobójcza i przeciwsolna, gruntowanie
Tablica 0104 Wyrównanie podłoży
Tablica 0105 Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podłożach z cegły

Rozdział 02

Izolacje pionowe i poziome z materiałów cementowych

Tablica 0201 Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica 0202 Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica 0203 Izolacja ze szlamów uszczelniających nakładanych w położeniu sufitowym na wyrównanym podłożu
Tablica 0204 Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej
Tablica 0205 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica 0206 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu
Tablica 0207 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych w położeniu sufitowym na wyrównanym podłożu
Tablica 0208 Pozostałe roboty uszczelniające z zastosowaniem krystalicznej zaprawy uszczelniającej

Rozdział 03

Izolacje pionowe i poziome z materiałów bitumicznych

Tablica 0301 Ręczne gruntowanie podłoży pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne
Tablica 0302 Natryskowe gruntowanie podłoży pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne
Tablica 0303 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica 0304 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica 0305 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych
Tablica 0306 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych

Rozdział 04

Izolacje z polimerowych mas uszczelniających (folii w płynie) oraz chemoodpornych, elastycznych powłok uszczelniających z żywic reaktywnych

Tablica 0401 Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Tablica 0402 Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie
Tablica 0403 Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej

Rozdział 05

Prace dodatkowe

Tablica 0501 Wykonanie fasety
Tablica 0502 Uszczelnienie dylatacji, wklejanie taśm uszczelniających
Tablica 0503 Wklejanie kształtek uszczelniających
Tablica 0504 Izolacja zewnętrzna ze szlamów i bitumicznych mas uszczelniających KMB - uszczelnienie przejść rurowych
Tablica 0505 Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią
Tablica 0506 Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych z kołnierzem zaciskowym
Tablica 0507 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - obróbka detali
Tablica 0508 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne
Tablica 0509 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne
Tablica 0510 Iniekcja kurtynowa "w grunt" - ściana z cegieł
Tablica 0511 Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery
Tablica 0512 Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie pakerów i wykonanie iniekcji

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz