Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Katalog Nakładów Rzeczowych - wersja książkowa

Katalog zawiera nakłady rzeczowe na iniekcje sklejające uszkodzone konstrukcje, uszczelniające wycieki wody z rys, dylatacji itp. . Ujęto również izolację zawilgoconych konstrukcji, izolację przepustów oraz różne techniki wzmacniania i stabilizacji gruntu przy pomocy iniekcji.

Koszt dostawy wkalkulowany w cenę towaru.
Czas dostawy:
Poczta Polska (list ekonomiczny, polecony) dostarcza przesyłki w ciągu 3-5 dni roboczych.
Akceptowane sposoby płatności.

 
Cena produktu:
netto:
59,90 zł
brutto:
62,90 zł

KNR nr AT-37 Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie

Spis treści:

Założenia ogólne

Rozdział 01

Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie

Założenia szczegółowe
Tablica 0101 Iniekcja sklejająca (siłowa) żywicą epoksydową Denepox40 rys suchych i wilgotnych o rozwartości > 0,1 mm z zastosowaniem pakerów iniekcyjnych
Tablica 0102 Uszczelnienie wycieków wody ze styku sekcji ściany szczelinowej lub styku płyty dennej i ściany szczelinowej poliuretanową żywicą spienialną jednoskładnikową HA SAFEFOAM NF
Tablica 0103 Iniekcja uszczelniająca dynamiczne wycieki wody z rys i pęknięć sztywną żywicą spienialną typu 1K na bazie poliuretanu HA CUT AF przy użyciu pakerów iniekcyjnych
Tablica 0104 Iniekcja uszczelniająca wycieki wody z rys i przerw roboczych elastyczną żywicą spienialną typu 1K na bazie poliuretanu z grupy HA Flex przy użyciu pakerów iniekcyjnych
Tablica 0105 Iniekcja niskociśnieniowa wypełniająca rysy i pęknięcia zaczynem cementowym Omnitek Inject przy użyciu pakerów iniekcyjnych plastikowych
Tablica 0106 Wykonanie iniekcji strukturalnej wzmacnia¬jącej i uszczelniającej elementu konstrukcji o kondycji suchej i wilgotnej żywicą na bazie epoksydu Denepox40
Tablica 0107 Wykonanie iniekcji strukturalnej uszczelniającej elementu konstrukcji spienialną żywicą typu 1K na bazie poliuretanu HA Flex SLV AF
Tablica 0108 Iniekcja pozioma – wykonanie przepony poziomej przeciw podciąganiu kapilarnemu wody w murze o dużym zawilgoceniu i pod działaniem wody pod ciśnieniem materiałem żywicy na bazie akrylowej Gelacryl 30
Tablica 0109 Wykonanie uszczelniającej iniekcji kurtynowej – wytworzenie izolacji na styku konstrukcji i gruntu żelem akrylowym GELACRYL SUPERFLEX
Tablica 0110 Uszczelnienie wycieków wody w tym wody pod ciśnieniem z przepustu rury w konstrukcji z zastosowaniem poliuretanowego systemu naprawczego PIPE PLUG
Tablica 0111 Uszczelnienie zawilgoceń lub okresowych wycieków wody z przepustu rury w konstrukcji z zastosowaniem masy pęczniejącej Swellseal Mastic
Tablica 0112 Uszczelnienie wcieków wody z przepustu rury w konstrukcji metodą iniekcji ciśnieniowej żywicą poliuretanową HA SAFEFOAM NF w przypadku szczeliny pomiędzy rurą a otworem w konstrukcji < 15 mm
Tablica 0113 Uszczelnienie przepustu rury w konstrukcji metodą iniekcji ciśnieniowej żywicą akrylową GELACRYL SUPERFLEX AR w przypadku szczeliny pomiędzy rurą a otworem w konstrukcji < 15 mm
Tablica 0114 Uszczelnienie dynamicznych wycieków wody z przepustu rury wraz z wypełnieniem pustki pomiędzy rurą a otworem w konstrukcji metodą iniekcji ciśnieniowej dwuskładnikową żywicą na bazie poliuretanu Rockstab WX
Tablica 0115 Iniekcja uszczelniająca wycieki wody z rys i przerw roboczych tiksotropową elastyczną żywicą na bazie akrylu GELACRYL SUPERFLEX AR przy użyciu pakerów iniekcyjnych
Tablica 0116 Iniekcja ciśnieniowa uszczelniająca przerwy dylatacyjne i ruchome połączenia w konstrukcjach budowlanych żywicami akrylowymi GELACRYL SUPERFLEX AR
Tablica 0117 Wypełnienie uszczelniające węża iniekcyjnego żywicą na bazie akrylu GELACRYL SUPERFLEX AR
Tablica 0118 Wypełnienie uszczelniające węża iniekcyjnego żywicą na bazie poliuretanu HA Flex LV AF
Tablica 0119 Montaż węża iniekcyjnego do iniekcji żywicami uszczelniającymi
Tablica 0120 Montaż pęczniejących w kontakcie z wodą profili w stykach roboczych i fazach w betonowaniu
Tablica 0121 Klejenie kruszywa i tłucznia kolejowego metodą natrysku ciśnieniowego przy użyciu pompy dwukomponentowej do żywic
Tablica 0122 Stabilizacja i wzmocnienie gruntu w technice iniekcji niskociśnieniowej zawiesiną cementową Omnitek Inject
Tablica 0123 Stabilizacja, wzmocnienie i konsolidacja gruntu w technice iniekcji niskociśnieniowej żywicą PUR HA Soil AF

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz