Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

INTERCENBUD

INTERCENBUD, czyli Ogólnopolska Baza Cen w Budownictwie jest największą tego typu bazą w Polsce dla inwestorów, wykonawców, biur kosztorysowych, firm sporządzających i weryfikujących kosztorysy oraz wszystkich, którzy zajmują się wycenami inwestycji budowlanych.  Współpracuje z programami Norma EXPERT, Norma PRO i Norma STANDARD.

INTERCENBUD to ponad 360 000 cen średnich,  blisko 15 000 cen średnich, blisko 350 000 cen producentów i dostawców do kosztorysowania szczegółowego, ponad 44 000 cen jednostkowych robót do kosztorysowania uproszczonego.To największa taka baza cen w Polsce. 

Aktualna baza cenowa na 1. kwartał 2024 r. dostępna jest online pod adresem www.intercenbud.pl.

A co nowego?
🔸 Blisko 300 nowych cen średnich dla materiałów dla branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej
🔸 Nowe ceny robót: Ceny robót wg KNR AT-55 „Hydroizolacje zespolone w technologii Remmers”.
🔸Nowe ceny obiektów budowlanych:
🔸2 nowych dostawców oraz ponad 30 aktualizacji cenników dostawców już istniejących.
 

Przy zakupie INTERCENBUD dla abonentów Buduj z Głową prosimy o dołączenie skanu faktury zakupu abonamentu aktualizacyjnego Buduj z Głową ➡ Regulamin promocji dla Abonentów BZG

Akceptowane sposoby płatności.

Regulamin sprzedaży i wysyłki abonamentowej

 
Cena produktu:
netto:
690,00 zł
brutto:
848,70 zł
Aktualna wersja bazy to IV kwartał 2020r.

INTERCENBUD, czyli Ogólnopolska Baza Cen w Budownictwie jest największą tego typu bazą dostępną w sieci Internet pod adresem www.intercenbud.pl i w wersji na CD/USB aktualizowanej co kwartał.

INTERCENBUD jest specjalistycznym serwisem adresowanym do osób i firm działających w branży budowlanej – kosztorysantów, projektantów, wykonawców, inwestorów, inspektorów budowlanych, osób weryfikujących kosztorysy oraz rzeczoznawców. To nie tylko największa w Polsce baza cen w budownictwie, pozwalająca na szybkie wyszukanie potrzebnych cen materiałów i sprzętu, lecz także inne korzyści, takie jak: łatwiejsze kosztorysowanie, możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranym dostawcą lub producentem oraz prosty sposób na dotarcie ze swoją ofertą do firm i osób poszukujących wykonawców kosztorysów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Ogólnopolska Baza Cen w Budownictwie INTERCENBUD spełnia wszystkie warunki potrzebne do kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysach inwestorskich i sporządzania wycen inwestycji w ramach zamówień publicznych.


INTERCENBUD – nawiguj z nami po morzu cen w budownictwie!

 • ceny średnie RMS do kosztorysów inwestorskich
 • 160 tysięcy cen dostawców i producentów
 • ceny materiałów z kosztami zakupu 
 • stawki narzutów kosztorysowych
 • regionalne stawki robocizny kosztorysowej
 • jednostkowe ceny robót wg KNR
 • archiwum cen średnich materiałów i pracy sprzętu
 • ceny robót wg KNR prac popowodziowych
 • bezpośredni import cen do programów kosztorysowych
 • trendomierz kwartalnych cen średnich RMS
 • możliwość generowania potwierdzeń cen średnich RMS
 • prosta wyszukiwarka towarów
 • zbiór danych teleadresowych producentów i dostawców
 • darmowy wpis do Katalogu Kosztorysantów Polskich
 • baza cen z wyszukiwarką na nośnikach CD/USB

BAZA CEN – w ramach jednego serwisu uzyskujesz dostęp do aktualnych i archiwalnych cen średnich RMS, cen producentów i dostawców, cen robót wg KNR oraz narzutów.

WYSZUKIWARKA – dzięki przejrzystemu układowi prostej nawigacji szybko znajdziesz potrzebne Ci towary wraz z ich cenami oraz danymi teleadresowymi ich dostawców.

PROFILE i OFERTY HANDLOWE DOSTAWCÓW – pozwolą Ci zapoznać się z ofertami i danymi poszczególnych dostawców. Mechanizm automatycznych zapytań ofertowych umożliwi Ci wysłanie zapytania do grupy wybranych dostawców oferujących konkretny towar.

BAZA KOSZTORYSANTÓW – znajdziesz tu kontakty do kosztorysantów z całej Polski, do których możesz wysłać zapytanie ofertowe. Jeśli jesteś kosztorysantem, możesz nieodpłatnie zamieścić swoją wizytówkę.

MONITORING CEN – dzięki narzędziu do analizy kwartalnych cen średnich RMS, masz możliwość obserwacji zmiany cen w ostatnich kwartałach w poszczególnych grupach materiałowych i sprzętowych oraz rodzajach robót. Jest to duża pomoc przy sporządzaniu różnego rodzaju raportów.

Aktualna, kwartalna edycja INTERCENBUDU na www.intercenbud.pl i płycie CD/USB zawiera dodatkowo ceny robót wg KNR. Pobierz listę katalogów KNR w formacie PDF, Kliknij tutaj.

Twoje źródło informacji o cenach w budownictwie pod adresem: www.intercenbud.pl

Regulamin Promocji
„5 za 4 kwartały INTERCENBUDu + eBzG”

§1

Promocja organizowana jest przez firmę Athenasoft Sp. z o.o. - Dział Handlowy, z siedzibą przy ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa; zarejestrowaną w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 23/30; 02-3 15 Warszawa, numer KRS 0000035122, zwana w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”.

§2

 1. W promocji może wziąć udział każda osoba/firma — zwana dalej „Uczestnikiem” - która spełnia łącznie następujące warunki:
  • Złożyła zamówienie na cennik INTERCENBUD - abonament roczny na 2021r.
  • Opłaciła pro formę/fakturę  lub opłaciła on-line pełną kwotę za zamówienia.
 2. Promocja nie obejmuje osób/firm, które zamówiły INTERCENBUD przed terminem rozpoczęcia promocji, bądź po terminie jej zakończenia.
 3. W okresie obowiązywania Promocji „5 za 4 kwartały INTERCENBUDU + eBzG”, w ramach każdego zakupu cennika INTERCENBUD - abonament roczny, Uczestnikowi Promocji przysługuje otrzymanie za 1zł netto  czwartego kwartału cennika INTERCENBUDU 2020r. i za 1 zł netto czwartego  wydania 2020r.  kwartalnika Buduj z Głową – eBzG.

§3

 1. Promocja trwa od dnia 1.10.2020r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
 2. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie data złożenia zamówienia na zakup cennika INTERCENBUD w promocji „5 za 4 kwartały INTERCENBUDU + eBzG” faksem pod numerem: (022) 614 34 69, e-mailem na adres handlowy@ath.pl lub przez sklep internetowy na stronie www.ath.pl , bądź u dystrybutora, w wymagany przez niego sposób.
 3. Czas trwania promocji może zostać przedłużony przez organizatora do momentu wyczerpania nakładu promocyjnych pakietów.

§4

 1. Uczestnikom Promocji, spełniającym powyższe warunki Regulaminu, przysługuje prawo do  zwrotu oprogramowania w nienaruszonym stanie w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny.
 2. Uczestnik promocji nie może przekazywać osobie trzeciej przedmiotu promocji jakim jest cennik INTERENBUD i eBzG bez pisemnej zgody Athenasoft.
 3. Tylko osoba będąca uczestnikiem promocji ma prawo do użytkowania przedmiotu promocji jakim jest cennik INTERCENBUD i eBzG.

§5

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być składane przez Klientów, w formie pisemnej, listem poleconym pod adres: ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa, Dział Handlowy, z dopiskiem „Promocja 5 za 4 kwartały INTERCENBUDU + eBzG”
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko kupującego/nazwę firmy, adres do korespondencji, datę zakupu programu, numer licencji programu, z którym klient otrzymał/ nie otrzymał cennika INTERCENBUD/eBzG oraz numer faktury.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję ds. Promocji w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji, o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne.
 4. Roszczenia z tytułu udziału w Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu w ramach Promocji.

§6

 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
  • W siedzibie Athenasoft Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa
  • Na stronie www.ath.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 3. Każda promocja organizowana przez firmę Athenasoft Sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębny regulamin. Promocje organizowane w Athenasoft nie podlegają łączeniu.

 

Regulamin sprzedaży i wysyłki abonamentowej

Sprzedaż i wysyłka abonamentu Buduj z Głową/INTERCENBUD odbywa się wg następujących zasad:

Zamówienie

 1. Zamówienie na abonament zostaje przyjęte po otrzymaniu wpłaty za rok abonamentu z góry (tj. 4 DVD/CD/USB rocznie).
 2. Na pobraną wpłatę Athenasoft Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT z tytułu zakupu abonamentu z informacją, których kwartałów dotyczy abonament.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za rok abonamentu z góry w formie "pobrania" (w szczególnych przypadkach w formie przelewu", tylko w sytuacji gdy dostępna jest przynajmniej jedna z zamówionych edycji abonamentu.
 4. Do momentu wykonania usługi otrzymane kwoty pieniężne stanowią wpłaty na poczet usługi, której wykonanie jest odroczone w czasie. Równowartość pobranych wpłat lub należnych od kontrahentów środków z tytułu abonamentu Buduj z Głową/INTERCENBUD, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, zostaje zarachowana w wysokości 1/4 odpowiednio na każdy kwartał abonamentu.
 5. Klient otrzymuje najbliższą edycję abonamentu nie później, niż trzy miesiące po danie opłacenia abonamentu.
 6. Wykupienie abonamentu Buduj z Głową nie dotyczy uaktualnień ze starszych wersji programów Norma (tj. Norma 2, Norma 3).

Wysyłka

 1. Nośniki DVD/CD/USB z abonamentem Buduj z Głową/INTERCENBUD ukazują się raz na kwartał (tj. 4 DVD/CD/USB w ciągu roku) i dostarczane są do klientów Pocztą Polską lub kurierem, najpóżniej ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Reklamacja

 1. Klient ma prawo do wymiany uszkodzonej podczas transportu płyty DVD/CD/USB w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Reklamacja musi mieć formę pisemną (e-mail, fax).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Jedynie reklamacje złożone w terminie obowiązywania kwartalnika, będącego przedmiotem zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu. Wszystkie zgłoszenia przesłane po ukazaniu się następującego kolejno kwartalnika podlegają odrzuceniu.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz