Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Normatywy do kosztorysowania
Katalogi Nakładów Rzeczowych
KNR-y ułatwiają szczegółowe kalkulacje kosztorysowe. Są intergralną częścią oprogramowania Norma, a oprócz tego można je kupić w wersji drukowanej.

Katalogi Nakładów Rzeczowych

Czym jest KNR

Katalog Nakładów Rzeczowych, w skrócie KNR zawiera dane pozwalające na skosztorysowanie pewnego zakresu szeroko rozumianych robót budowlanych. W użyciu są również katalogi oznaczone KNNR, KSNR, KNK, KNKRB, TZKNBK, ZKNR, ale wszystkie zawierają podobne dane.

W tej chwili w użyciu jest ponad 400  katalogów pochodzących od różnych wydawców. Baza KNR dostępna w programach Norma liczy ok. 360 katalogów.

Zawartość KNR

Podstawowymi informacjami zawartymi w KNR są dane liczbowe określające ilości robocizny R, materiałów M i sprzętu S niezbędnych dla wybudowania (wykonania, montażu itp.) jednostkowego obmiaru danej roboty budowlanej. Jako przykład – dla wzniesienia 1 m2 ściany z cegły potrzeba pewnych ilości cegły i zaprawy, robotnikowi zajmie to jakiś czas, a betoniarka też będzie pracowała przez ileś godzin. Najłatwiejsze z reguły jest wyliczenie zapotrzebowania materiałów, bo wynika ono wprost z założonej technologii z dodatkiem na nieuniknione straty i odpady. W dobrze opracowanym KNR normy robocizny powinny oddawać rzeczywistą pracochłonność. Sprzętem w rozumieniu KNR są urządzenia i maszyny o wartości przekraczającej dolną granicę środków trwałych, większość elektronarzędzi (wiertarki, wkrętarki) nie spełnia tego warunku. Ich eksploatacja/zużycie jest ujmowana w narzutach na koszty ogólne wykonawcy robót.

Bardzo istotnym elementem KNR jest Wyszczególnienie robót zamieszczane w każdej tablicy. Zawiera ono zakres prac ujętych w poszczególnych pozycjach, sam tytuł pozycji jest z reguły dość ogólny. Tak samo zatytułowane pozycje z różnych KNR mogą różnić się wyszczególnieniem robót.

W każdym KNR jest Część Ogólna opisująca założenia przyjęte przy opracowaniu katalogu, zakres stosowania katalogu, wymagania techniczne, stosowane normy PN/EN, aprobaty techniczne itp., sposoby modyfikacji norm w warunkach specjalnych wykonywania robót. W katalogach obejmujących technologię konkretnej firmy często podaje się Informacje Producenta omawiające specyficzne zagadnienia związane z tematyką katalogu.

KNR-y w programach Norma

Baza katalogowa jest częścią oprogramowania – KNR są przetworzone na dane do programu. Katalogi dostarczane razem z programami Norma wyróżniają się doskonałą zgodnością oznaczenia pozycji z wersją wydawniczą oraz możliwością automatycznej modyfikacji pozycji zgodnie z założeniami z Części Ogólnej katalogu.
Aby ułatwić kosztorysantom wybór odpowiedniego katalogu obejmującego daną robotę budowlaną NORMA pozwala na uporządkowanie katalogów wg własnych kryteriów, można też skorzystać z pogrupowania katalogów wg rodzajów robót w układzie graficznym dostępnym w NORMIE EXPERT.
Funkcjonalność korzystania z KNR-ów jest wielką zaletą naszego oprogramowania.

Katalogi drukowane

Pomimo powszechności używania programów komputerowych, katalogi w formie książkowej są ciągle w użyciu. Wygodniej w wydaniu papierowym przejrzeć omawiane technologie, porównać podobne pozycje kosztorysowe. Niestety pozycje z takiego opracowania, trzeba samodzielnie  wprowadzić do kosztorysu.

Mogą Cię również zainteresować
Norma EXPERT
Już od 5900,00 zł netto
Baza cenowa INTERCENBUD
już od 280 zł netto

Zobacz również

Pliki do pobrania
Baza katalogów normatywnych

Aktualna lista katalogów normatywnych znajdujących się w bazie programu Norma

Wersja demonstracyjna
Norma EXPERT - wersja demo

Chcesz zobaczyć Normę EXPERT w działaniu? Pobierz i zainstaluj wersję demonstracyjną programu.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz