Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Normatywy do kosztorysowania
Katalogi Nakładów Rzeczowych
KNR-y ułatwiają szczegółowe kalkulacje kosztorysowe. Są intergralną częścią oprogramowania Norma, a oprócz tego można je kupić w wersji drukowanej.
Mogą Cię również zainteresować
Norma EXPERT
Już od 4900,00 zł netto
Baza cenowa INTERCENBUD
już od 240 zł netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych

Czym jest KNR

Katalog Nakładów Rzeczowych, w skrócie KNR zawiera dane pozwalające na skosztorysowanie pewnego zakresu szeroko rozumianych robót budowlanych. W użyciu są również katalogi oznaczone KNNR, KSNR, KNK, KNKRB, TZKNBK, ZKNR, ale wszystkie zawierają podobne dane.

W tej chwili w użyciu jest ponad 400  katalogów pochodzących od różnych wydawców. Baza KNR dostępna w programach Norma liczy ok. 360 katalogów.

Zawartość KNR

Podstawowymi informacjami zawartymi w KNR są dane liczbowe określające ilości robocizny R, materiałów M i sprzętu S niezbędnych dla wybudowania (wykonania, montażu itp.) jednostkowego obmiaru danej roboty budowlanej. Jako przykład – dla wzniesienia 1 m2 ściany z cegły potrzeba pewnych ilości cegły i zaprawy, robotnikowi zajmie to jakiś czas, a betoniarka też będzie pracowała przez ileś godzin. Najłatwiejsze z reguły jest wyliczenie zapotrzebowania materiałów, bo wynika ono wprost z założonej technologii z dodatkiem na nieuniknione straty i odpady. W dobrze opracowanym KNR normy robocizny powinny oddawać rzeczywistą pracochłonność. Sprzętem w rozumieniu KNR są urządzenia i maszyny o wartości przekraczającej dolną granicę środków trwałych, większość elektronarzędzi (wiertarki, wkrętarki) nie spełnia tego warunku. Ich eksploatacja/zużycie jest ujmowana w narzutach na koszty ogólne wykonawcy robót.

Bardzo istotnym elementem KNR jest Wyszczególnienie robót zamieszczane w każdej tablicy. Zawiera ono zakres prac ujętych w poszczególnych pozycjach, sam tytuł pozycji jest z reguły dość ogólny. Tak samo zatytułowane pozycje z różnych KNR mogą różnić się wyszczególnieniem robót.

W każdym KNR jest Część Ogólna opisująca założenia przyjęte przy opracowaniu katalogu, zakres stosowania katalogu, wymagania techniczne, stosowane normy PN/EN, aprobaty techniczne itp., sposoby modyfikacji norm w warunkach specjalnych wykonywania robót. W katalogach obejmujących technologię konkretnej firmy często podaje się Informacje Producenta omawiające specyficzne zagadnienia związane z tematyką katalogu.

KNR-y w programach Norma

Baza katalogowa jest częścią oprogramowania – KNR są przetworzone na dane do programu. Katalogi dostarczane razem z programami Norma wyróżniają się doskonałą zgodnością oznaczenia pozycji z wersją wydawniczą oraz możliwością automatycznej modyfikacji pozycji zgodnie z założeniami z Części Ogólnej katalogu.
Aby ułatwić kosztorysantom wybór odpowiedniego katalogu obejmującego daną robotę budowlaną NORMA pozwala na uporządkowanie katalogów wg własnych kryteriów, można też skorzystać z pogrupowania katalogów wg rodzajów robót w układzie graficznym dostępnym w NORMIE EXPERT.
Funkcjonalność korzystania z KNR-ów jest wielką zaletą naszego oprogramowania.

Katalogi drukowane

Pomimo powszechności używania programów komputerowych, katalogi w formie książkowej są ciągle w użyciu. Wygodniej w wydaniu papierowym przejrzeć omawiane technologie, porównać podobne pozycje kosztorysowe. Niestety pozycje z takiego opracowania, trzeba samodzielnie  wprowadzić do kosztorysu.

Zobacz również

Pliki do pobrania
Baza katalogów normatywnych

Aktualna lista katalogów normatywnych znajdujących się w bazie programu Norma

Wersja demonstracyjna
Norma EXPERT - wersja demo

Chcesz zobaczyć Normę EXPERT w działaniu? Pobierz i zainstaluj wersję demonstracyjną programu.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz