Zmiany w Norma EXPERT 5.15.100

 • Wdrożono nowy typ zabezpieczenia programu za pomocą klucza software.
 • Dodano nowe style wydruków zawierające szablony zgodne z wytycznymi Rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
 • W oknie głównym i modułach programu zostały wyróżnione opisy aktywnej karty widoku wstążki poleceń oraz zakładki z nazwą kosztorysu lub projektu.
 • Na karcie WYDRUKI rozbudowano zakładkę „Edycja danych kosztorysu” o edytory „Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu” oraz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”.
 • W dialogu „Wybór nakładu/Wybór ceny nakładu” umożliwiono zapis zdefiniowanego układu kolumn.
 • Rozbudowano eksport do pliku Excela o opcję pozwalającą przenosić nazwy nakładów dodanych do opisu pozycji, informacje o krotności oraz możliwość edycji nazw szablonów arkuszy.
 • BIM  - Dodano możliwość pomiaru współrzędnych.

Nowy katalogKNR AT-55 Hydroizolacje zespolone w technologii Remmers [ATHENASOFT wyd. I 2023]


Nowe wydanie Buduj z Głową 1/2024

Nowe wydanie Buduj z Głową 1/2024 jest już dostępne. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online. 

W wydaniu m. in.:

 • ESG na placu budowy
 • Ślad węglowy wyrobów budowlanych – wyzwania producentów
 • Kosztorys powykonawczy na podstawie faktycznie poniesionych kosztów realizacji
 • Prefabrykaty drewniane: ściany, stropy, wiązary
 • 10 pytań o kosztorys ofertowy w zamówieniach publicznych
 • Systemowe kominy murowane

Ceny Intercenbud I kw. 2024 r.

Miło nam poinformować, iż opublikowaliśmy nowe wydanie INTERCENBUD (1 kw. 2024) a w nim m.in.:

 • Nowe ceny średnie: - dodaliśmy blisko 300 cen średnich materiałów dla branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej.
 • Nowe ceny robót - KNR AT-55 „Hydroizolacje zespolone w technologii Remmers”.
 • Nowe obiekty w Cenniku Obiektów Budowlanych:
  • Budynki mieszkalne jednorodzinne 1110 - Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy - stan pod klucz [106,60 m2 p.u.]
  • Budynki mieszkalne jednorodzinne 1110 - Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony, z dwustanowiskowym garażem w bryle - stan wykończony, bez instalacji [152,90 m2 p.u.]
  • Budynki o dwóch mieszkaniach 1121 - Budynek mieszkalny dwulokalowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. [219,80 m2 p.u.]
  • Budynki o trzech i więcej mieszkaniach 1122 - Budynek mieszkalny wielorodzinny (24 mieszkania), czterokondygnacyjny z antresolą [1092,60 m2 p.u.]
  • Budynki o trzech i więcej mieszkaniach 1122 - Budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach naziemnych w układzie klatkowym [1859,43 m2 p.u.]
  • Budynki handlowo - usługowe 1230 - Budynek usługowy - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. [136,08 m2 p.u.]
  • Budynki handlowo - usługowe 1230 - Budynek usługowy - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. [177,70 m2 p.u.]
  • Budynki gospodarstw rolnych 1271 - Obora dla 28 sztuk bydła opasowego ras mięsnych, wielostanowiskowa z głęboką ściółką.
  • Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej 2222 - Kotłownia gazowa o mocy 58,0 kW dla budynku przemysłowego o kubaturze 5500 m3
  • Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej 2222 - Sieć ciepłownicza niskoparametrowa wraz z przyłączami (DN 25-160)
  • Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej 2222 - Sieć ciepłownicza wysokotemperaturowa DN 300 mm.
  • Elementy instalacji i sieci ciepłowniczej 3910 - Komora z wyposażeniem na sieci ciepłowniczej wysokich parametrów DN300.

Zmiany w Norma EXPERT 5.14.400

 • W menedżerze katalogów i oknie wstawiania pozycji dodano obsługę klasyfikacji BIM.
 • Rozbudowano edycję nagłówków i stopek o możliwość wprowadzenia indywidulanych ustawień dla wydruków.
 • Dodano możliwość zdefiniowania narzutu kosztorysu liczonego tylko od pozycji uproszczonych.
 • W szablonach wydruków umożliwiono zmianę prezentacji pozycji scalonych i kalkulacji kosztów.
 • Moduł „Harmonogram”:
  • Dodano mechanizm automatycznego budowania powiązań między zadaniami. 
  • W zadaniach zbiorczych umożliwiono usuwanie powiązań zdefiniowanych w zadaniach podrzędnych.

Nowy katalog: KNR AT-52 Systemy suchej zabudowy – płyty gipsowo-kartonowe [ATHENASOFT wyd. I 2023]. Pierwszy katalog zawierający klasyfikacje BIM (CCI).


Nowe wydanie Buduj z Głową 4/2023

Nowe wydanie Buduj z Głową 4/2023 jest już dostępne. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online. 

W wydaniu m. in.:

 • Podstawy harmonogramowania robót budowlanych
 • Kosztorysowanie z wykorzystaniem katalogów nakładów rzeczowych
 • Budownictwo modułowe 3D – szybkie i funkcjonalne 
 • Komfort akustyczny w budynkach mieszkalnych
 • Niezgodności pomiędzy projektem a przedmiarem robót
 • BIM na budowie
 • Operacja rozbiórka

Ceny Intercenbud IV kw. 2023 r.

Już jest!!! Nowe wydanie bazy cenowej INTERCENBUD (4 kw. 2023) a w nim m.in.:

 • Nowe ceny średnie – dodano blisko 140 cen średnich materiałów i sprzętu dla branży ogólnobudowlanej i sanitarnej.
 • Nowy katalog KNR AT-52 Systemy suchej zabudowy - płyty gipsowo-kartonowe - ceny robót wg KNR.
 • Nowe obiekty w Cenniku Obiektów Budowlanych:
  • Budynek mieszkalny jednorodzinny – 1110 - Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej (skrajny).
  • Pozostałe budynki niemieszkalne… - 1274 - Automatyczna dwustanowiskowa toaleta publiczna (zespół dwóch toalet, męskiej oraz damskiej z przeznaczaniem dla os. niepełnosprawnych).
  • Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej – 2222 - Sieć ciepłownicza niskotemperaturowa wraz z przyłączami o łącznej długości 371m.
  • Elementy obiektów: ogrodzenia – 3000.
  • Elementy obiektów: izolacje termiczne – 3100.

Zmiany w Norma EXPERT 5.14.300

 • Nowość - moduł do harmonogramowania robót budowlanych.
 • Rozbudowano zawartość menu pozycji na wstążce poleceń karty widoku PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS.
 • Dodano opcję pozwalającą zmienić zaznaczanie zawartości komórki przy edycji.
 • Usprawniono aktualizację obmiarów w przedmiarze z modelu BIM.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie zawartości cenników w menedżerze.
 • Do wstążki poleceń karty widoku PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS dodano zakładkę „Moduły”.

Nowy katalog: KNR 9-34 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach


Nowe wydanie Buduj z Głową 3/2023

Nowe wydanie Buduj z Głową 3/2023 jest już dostępne. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online. 

W wydaniu m. in.:

 • Ochrona zapłaty wynagrodzenia podwykonawców
 • ESG – trend, który zmieni także budownictwo
 • Tynki wewnętrzne – rodzaje, układanie i odbiór robót
 • Docieplanie stropodachów pełnych
 • Ugoda w procesie inwestycyjnym w zamówieniach publicznych
 • Konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • Program Termo

Ceny Intercenbud III kw. 2023 r.

Już jest!!! Nowe wydanie bazy cenowej INTERCENBUD (3 kw. 2023) a w nim m.in.:

 • Nowe ceny średnie – dodano ponad 450 cen średnich materiałów i sprzętu dla branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz inżynieryjnej.
 • Nowy rodzaj cen - Ceny Obiektów Budowlanych. Obecnie w bazie znajdują się ceny (wraz z opisami podstawowych paramentów technicznych) dla 97 obiektów w 9 klasach (grup obiektów wg PKOB).
  • Budynki wielorodzinne
  • Budynki przemysłowe i magazynowe
  • Budynki niemieszkalne
  • Ulice i drogi pozostałe
  • Rurociągi sieci rozdzielczej gazu
  • Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej
  • Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej
  • Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
  • Boiska i budowle pozostałe

Zmiany w Norma EXPERT 5.14.200

 • Waloryzacja cen – dodano listę wskaźników do wyboru w przypadku kilku wariantów wytypowanych przez portal INTERCENBUD.
 • W oknie właściwości pozycji uproszczonej dodano pole informujące o dacie wprowadzonej ceny.
 • Usprawniono seryjne wstawianie pozycji niekatalogowych. Będą domyślnie wstawiane obmiar oraz j.m. z poprzedniej pozycji.
 • Dodano kolumny „Od” i „Do” oraz zmieniono domyślne ustawienia na widoku PRZEDMIAR/OBMIAR > Działy.
 • Umożliwiono indywidualne ustawienie orientacji strony dla poszczególnych wydruków.
 • Dodano prezentację j.m. na poziomie tablic w oknie wstawiania pozycji i menedżerze katalogów.

Nowy katalog: KNR AT-59 Izolacje natryskiwane z pianek PUR [ATHENASOFT wyd. I 2023]


Nowe wydanie Buduj z Głową 2/2023

Nowe wydanie Buduj z Głową 2/2023 jest już dostępne. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online. 

W wydaniu m. in.:

 • Tylko dla orłów? Praca na wysokości
 • Rodzaje wynagrodzeń za roboty budowlane w kosztorysowaniu
 • Dokumentacja przetargowa BIM cz. 1 – EIR Wymagania Wymiany Informacji
 • Metody obliczania wzrostu wynagrodzenia za roboty budowlane
 • EDB, c-KOB, eCRUB – cyfrowe budownictwo w pigułce
 • Program „Czyste powietrze” w 2023 r.
 • Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego w 2023 r.
 • Dobre praktyki przedmiarowania. Prosty przedmiar do kosztorysu inwestorskiego

Ceny RMS Intercenbud II kw. 2023 r.

Już jest!!! Nowe wydanie bazy cenowej INTERCENBUD (2 kw. 2023) a w nim m.in.:

 • Nowe ceny średnie – dodano ponad 220 cen średnich materiałów i sprzętu dla branży sanitarnej, drogowej oraz inżynieryjnej.
 • Nowe ceny jednostkowe robót - dodano KNR AT-59 Izolacje natryskiwane z pianek PUR.

Zaloguj się na intercenbud.pl i pobierz ceny do kosztorysów.


Zmiany w Norma EXPERT 5.14.100

 • Umożliwiono wycenę kosztorysu według wskaźników waloryzacji cen nakładów INTERCENBUD.
 • Dodano e-wydania magazynu „Buduj z Głową” (PDF).  Na wstążce poleceń, w sekcji „Zasoby” pojawił się przycisk „Półka wydań BzG”.
 • Wprowadzono opcję umożlwiającą prezentację podsumowań działów na widoku KOSZTORYS > Nakłady.
 • Rozbudowano import cenników INTERCENBUD o sprzęt dostawców.
 • Dodano opcję usprawniającą wydruk kosztorysu w trybie rejestracji zmian.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-49 Bariery drogowe i mostowe Saferoad [ATHENASOFT wyd. I 2022]
 • KNR AT-60 Czyszczenie powierzchni metodą ablacji laserowej DEMSKI-RENOWACJE [ATHENASOFT wyd. I 2023]

Nowe wydanie Buduj z Głową 1/2023

Nowe wydanie Buduj z Głową 1/2023 jest już dostępne. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online. 

W wydaniu m. in.:

 • Waloryzacja kontraktów budowlanych
 • Zmiany w przepisach w 2023 roku
 • Kosztorysowanie robót ziemnych – przykładowe kalkulacje
 • Kształt dachu a koszt jego budowy
 • Roboty budowlane zimą – co wolno, a czego nie
 • Zmiana terminu realizacji umowy
 • Magazyny energii do instalacji fotowoltaicznych
 • Wpływ ESG na rynek nieruchomości

Ceny RMS Intercenbud I kw. 2023 r.

Zapraszamy do pobrania pierwszego wydania bazy cenowej INTERCENBUD na rok 2023.

Nowości:

 • Wprowadzono Wskaźniki waloryzacyjne połączone z ich obsługą z poziomu programu Norma EXPERT i STANDARD.

Pozostałe zmiany:

 1. CENY ŚREDNIE RMS – dodano 257 cen średnich materiałów z branży sanitarnej.
 2. CENNIK DOSTAWCÓW – dodano obsługę cen pracy sprzętu pochodzącego od dostawców.
 3. CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT - dodano KNR AT-49 Bariery drogowe i mostowe Saferoad. 

Zaloguj się na intercenbud.pl i pobierz ceny do kosztorysów.


Platforma handlowa Intercenbud

Na naszej platformie handlowej na Intercenbud.pl każdy wykonawca może już dziś wysyłać zapytania ofertowe bezpośrednio do hurtowników i producentów (bez żadnych pośredników).  Wystarczy, że ze swojego programu Norma EXPERT wczytasz właściwy kosztorys (tworząc tym samym listę zakupową) i wyślesz go bezpośrednio przez platformę do określonych grup dostawców. Sprawdź szczegóły > https://intercenbud.pl/cenniki/platforma


Black Week w Athenasoft!

Jak co roku, dla naszych klientów przygotowaliśmy wyjątkowe, krótkie promocje specjalnie na Black Week. Warto z nich skorzystać >>> https://ath.pl/Sklep/kat/black-week

 • Aktualizacja za bezcen – to okazja dla użytkowników, którzy od lat nie aktualizowali Normy EXPERT. Pakiet z aktualizacją Buduj z Głową do bieżącej wersji programu teraz ze zniżką 40%!
 • Liczymy się z kosztami – roczny abonament Intercenbud dostaniecie z rabatem prawie 40%!
 • Ludzie sukcesu ciągle się uczą – zatem roczny dostęp do bazy wiedzy na bzg.pl i e-wydań magazynu branżowego dostaniecie już za 99 zł!

Z ofert Black Week można skorzystać tylko przez 10 dni składając zamówienie przez sklep lub mailem handlowy@ath.pl oraz u naszych dystrybutorów w okresie 21-30.11.2022. Zapraszamy!


Zmiany w Norma EXPERT 5.13.400

Już jest dostępna najnowsza aktualizacja dla Twojej Normy! Pobierz już teraz lub przedłuż aktualizację TUTAJ >>> Buduj z Głową dla Normy EXPERT.

 • Umożliwiono prezentację zasad przedmiarowania w panelu kosztorysu dla pozycji z podstawowej bazy programu.
 • Dodano opcję programu pozwalającą wyłączyć na widokach wyróżnianie zerowych, ujemnych i niepoprawnych wartości.
 • Wdrożono nową wersję kanału RSS na stronie startowej z możliwością filtrowania wiadomości.
 • Dodano możliwość importu online cen pracy sprzętu z narzutami wydawnictwa INTERCENBUD.
 • Nowy katalog: KNR K-45 System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK [KOPRIN 2011]

Nowe wydanie Buduj z Głową 4/2022

Nowe wydanie Buduj z Głową 4/2022 jest już dostępne. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online. 

W wydaniu m. in.: 

 • Dobre praktyki przedmiarowania
 • Nowe wymagania dla specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Tworzenie i aktualizacja własnej bazy cenowej
 • Wspomaganie kosztorysowania opartego na BIM – przegląd możliwości
 • Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2022

Ceny RMS Intercenbud IV kw. 2022 r.

Już jest !!! Nowe wydanie bazy cenowej INTERCENBUD (4/2022) a w nim m.in.:

 • Ceny średnie RMS „FAST” – zbiór ponad 300 cen RMS dla reprezentatywnych materiałów, stawek robocizny i jednostek sprzętu dla 5 branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej, inżynieryjnej i robót specjalistycznych
 • Nowe ceny średnie – ponad 240 nowych materiałów dla branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i robót specjalistycznych.

Zaloguj się na intercenbud.pl i pobierz ceny do kosztorysów.


Bezpłatny webinar z obsługi Normy EXPERT

Zapraszamy wszystkich użytkowników Normy EXPERT na 1 godzinny webinar poświęcony obsłudze Normy EXPERT.
Najbliższy termin: 9.12.2022 r.
Zapisy na stronie www.ath.pl


Archiwum cen średnich

Archiwum cen średnich RMS jest szczególnie przydatne dla rzeczoznawców, którzy muszą kosztorysować wstecznie - na potrzeby odszkodowań czy spraw sądowych. Intercenbud ma najstarsze archiwum cenowe na rynku - możecie korzystać z cen robocizny, materiałów i pracy sprzętu od 2008 roku.


Nowe wydanie Buduj z Głową 3/2022. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online.

W wydaniu m.in.:

 • Waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce
 • Kosztorysowanie robót ziemnych cz. 1
 • Nowoczesne rozwiązania montażu balkonów
 • Odbiór robót murowych
 • Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2022

Ceny RMS Intercenbud III kw. 2022 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na III kwartał 2022.
Zapraszamy do pobrania cen INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.13.300

 • Dodano możliwość zerowania obmiarów w zaznaczonych pozycjach.
 • Rozbudowano import PDF o obsługę przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formatach programu MS Excel (*xls, *xlsx, *csv).
  Dostępny edytor szablonów umożliwia przypisywanie nie tylko kolumn, ale również wierszy zawierających obmiary, działy, pozycje oraz nakłady.
 • Dodano możliwość importu cenników własnych zapisanych w bazach cenowych programu Norma PRO.
 • W ustawieniach programu zaktualizowano domyślne stawki narzutów zgodne z prognozami na 3 kw. 2022.
 • Dodano obsługę nowego formatu "3.0" cenników RMS Intercenbud.
 • Rozbudowano możliwości zmiany grubości linii w edytorze szablonów wydruków.
 • Nowy katalog: KNR 9-35 Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2021].

Zmiany w Norma EXPERT 5.13.200

 • Dodano okno z podsumowaniem wyceny kosztorysu.
 • Rozbudowano możliwości wyszukiwania "prostego" w oknie wstawiania pozycji. Wyszukiwanie będzie można ograniczyć do wskazanego katalogu, rozdziału lub tablicy.
 • Dodano edytor licencji dla kontroli uprawnień importu bazy Intercenbud oraz cenników innych wydawców.
 • W oknie wstawiania pozycji umożliwiono wyszukiwanie w części opisowej katalogów.
 • Dodano opcję pozwalającą wyświetlać skrócone lub pełne nazwy nakładów w oknie "Wybór ceny nakładu/Wybór nakładu".
 • Wdrożono 64 bitową wersję menedżera cenników.
 • Do dodatkowych opcji zakładki „Ceny” wstążki poleceń dodano polecenie do importu bazy Intercenbud.
 • Zmiany w module BIM:
  • Umożliwiono import plików z konfiguracją projektu zapisaną w formacie MS Excel (*.xls, *.xlsx) przygotowaną przez użytkownika.
  • Dodano możliwość definiowania nowych typów właściwości: złożonych, z listą wartości, enumeracja.
  • Dodano obsługę właściwości złożonych.
 • Nowy katalog: KNR AT-53 Systemy ociepleń Termo Organika [ATHENASOFT wyd. I 2022].

Nowe wydanie Buduj z Głową 2/2022. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online.

W wydaniu m.in.:

 • Kosztorys inwestorski po zmianach
 • Najczęstsze błędy w kosztorysowaniu robót budowlanych
 • BHP w kosztorysowaniu – co uwzględniać
 • Powietrzne pompy ciepła
 • Rusztowania – wymagania i przepisy

Ceny RMS Intercenbud II kw. 2022 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na II kwartał 2022.
W bieżącym wydaniu dostępne mn.in. ceny jednostkowe robót konserwatorskich oraz blisko 500 nowych cen średnich M i S.
Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.13.100

 • Dodano mechanizm dopasowania cen jednostkowych lub norm nakładów do wartości pozycji.
 • Rozbudowano formularz kalkulacji kosztorysu o informację o cennikach.
 • Do opcji szukania cen dodano parametr „Przyspiesz wycenę kosztem pamięci” pozwalający zoptymalizować proces wyceny kosztorysu.
 • Rozbudowano funkcjonalność słownika klasyfikacji o możliwość edycji danych i import nowych klasyfikacji.
 • Dodano mechanizm logowania do konta ATH ID, który jest niezbędny do importu cenników online z serwisu INTERCENBUD (główne okno programu, opcje programu, menedżer cenników, okna "Import cenników" i „Import wskaźników narzutów”).
 • Rozbudowano eksport do MS-Project o dane klasyfikacji BIM przypisane do działów, pozycji lub nakładów.
 • Umożliwiono definiowanie szablonów użytkownika w importerze skanów PDF.
 • Dodano opcję ułatwiającą wstawienie logo do wydruku strony tytułowej.
 • Zmiany w module BIM:
  • W panelu Właściwości/Klasyfikacje dodano prezentację i edycję kodów klasyfikacji po wyborze wielu elementów.
  • Rozszerzono prezentację wartości właściwości dla elementów zawierających obiekty.
  • Umożliwiono zmianę wartości i dodawanie nowych właściwości obiektów.
  • Rozbudowano kopiowanie do schowka o opcje „Tylko aktywna komórka”.
 • Nowy katalog: KNR AT-58 Bezprzeponowe gruntowe wymienniki ciepła [ATHENASOFT wyd. I 2022].

Nowe wydanie Buduj z Głową 1/2022. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online.

W wydaniu m.in.:

 • Podsumowanie roku w budownictwie i prognozy na 2022
 • Gruntowe wymienniki ciepła do systemów wentylacji
 • Rozliczanie pracy rusztowań krok po kroku
 • Kary umowne w umowach o roboty budowlane

Ceny RMS Intercenbud I kw. 2022 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na I kwartał 2022.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Aktualizacja cen

Zaktualizowaliśmy ceny następujących dostawców w serwisie www.intercenbud.pl


Aktualizacja cen

Zaktualizowaliśmy ceny następujących dostawców w serwisie www.intercenbud.pl


Aktualizacja cen INTERCENBUD

Zaktualizowaliśmy ceny następujących dostawców w serwisie www.intercenbud.pl


Nowi dostawcy w Intercenbudzie


Aktualizacja cen

Zaktualizowaliśmy ceny następujących dostawców w serwisie www.intercenbud.pl


Nowe wydanie Buduj z Głową 4/2021. Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online.

W wydaniu m.in.:

 • Deskowania ścienne – rodzaje i koszty
 • Kosztorys dodatkowy. Skrót myślowy czy potrzeba środowiska?
 • Dwa w jednym: kolektor słoneczny i panel fotowoltaiczny
 • Projekt budowlany po zmianach

Ceny RMS Intercenbud IV kw. 2021 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na IV kwartał 2021.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.12.400

 • Budowanie struktury działów na podstawie słowników (CPV, SST, BIM), cenników CJP, obiektów i kosztorysów.
 • Dodawanie i wydruk załączników (np. PDF, DOCX, XLSX, JPG) powiązanych z kosztorysem.
 • Import online cennika Intercenbud „Ceny robót wg KNR”.
 • Opcja ukrywania podstawy wyceny na wydruku.
 • Usprawniona edycja cen jednostkowych pozycji uproszczonych na karcie widoku POZYCJE.
 • Upraszczanie pozycji na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR.
 • Import online wszystkich cenników z serwisu INTERCENBUD podczas jednej operacji importu.
 • Zmiany w module BIM:
  • Wstawianie materiałów jako podpozycji pozycji scalonej.
  • Ustawianie kodów klasyfikacji wg typów IFC.
  • Rozszerzenie danych właściwości prezentowanych w panelu Lista.
 • Nowe katalogi:
  • KNR AT-57 Montaż paneli fotowoltaicznych, ATHENASOFT wyd. I 2021.
  • KNR K-49 Nowe technologie. Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm Dryfix, KOPRINET wyd. III 2021.

Aktualizacja cen

Zaktualizowaliśmy ceny następujących dostawców w serwisie www.intercenbud.pl


Nowi dostawcy, którzy pojawili się dziś w Intercenbudzie wraz z cennikami


Aktualizacja cen

Zaktualizowaliśmy ceny następujących dostawców w serwisie www.intercenbud.pl


Nowe wydanie Buduj z Głową 3/2021

Zaloguj się na bzg.pl i czytaj online. W wydaniu m.in.:

 • Harmonogram robót budowlanych od podstaw.
 • Szkoły przyszłości – nowe trendy w obiektach szkolnych.
 • Błędy w projektowaniu systemów ociepleń.

Zmiany w Norma EXPERT 5.12.300

 • Edycja klasyfikacji w kosztorysie.
 • Słowniki klasyfikacji BIM.
 • Wycena aktywnych i nieaktywnych nakładów.
 • Przypisywanie kategorii do pozycji informacyjnych.
 • Aktualizacja Słownika Specyfikacji Technicznych.
 • Filtr dla pozycji informacyjnych.
 • Do panelu „Import obmiarów” dodano filtry i kolumnę „Odwołania”.
 • Import obmiarów z plików MS Excel.
 • Zmiany w module BIM:
  • Przekazywanie do kosztorysu grafik.
  • Nowe pomiary: zliczanie powierzchni skierowanych w tą sama stronę
   i powierzchni zakrzywionych.
  • Ustawianie klasyfikacji wg właściwości obiektów.
  • Wyświetlanie miniatur grafik w liście notatek.
  • Zmiana nazw i typów obiektów.
 • Nowy katalog: KNR AT-51 Profile okapowe Renoplast.

Intercenbud aktualizacja cen

Nowi dostawcy:


Intercenbud aktualizacja cen

Nowi dostawcy:


Intercenbud aktualizacja cen


Intercenbud aktualizacja cen


Intercenbud aktualizacja cen


Nowe funkcje w Norma EXPERT 5.12.200

 • Wybór domyślnego zestawu katalogów.
 • Mechanizm umożliwiający zmianę nazwy użytkownika bez konieczności przeinstalowywania programu.
 • Opcja wydruku „Przedmiar/Obmiar” sterująca wydrukiem grafiki.
 • Możliwość powiązania zestawu ze stylem wydruku.
 • System informujący o dostępności nowych wersji.
 • Zmiany w module BIM:
  • Zaznaczanie obiektów w obszarze wyznaczonym „ramką”.
  • Kolorowanie obiektów w zależności od ich właściwości.
  • Rozbudowano operacje pomiarowe odległości, powierzchni, ciężaru i kąta.
  • Wstawianie do kosztorysu struktury utworzonej po zgrupowaniu danych wg zawartości kolumn w panelu „Lista”.
  • Rozbudowano możliwości przekazywania wymiarów do kosztorysu jako obmiary.
  • Dodano kolumnę "Widoczne" na panelu Lista.
  • Przekazywanie do kosztorysu obiektów z cenami.
  • Sumowanie wartości właściwości w grupach.
 • Nowy katalog: KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX.

Ceny RMS Intercenbud II kw. 2021 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na II kwartał 2021.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Intercenbud aktualizacja cen

W bazie Intercenbud zaktualizowaliśmy cenniki poniższych dostawców:
- Xella - www.ytong-silka.pl
- Roben - www.roben.pl


Intercenbud aktualizacja cen

W bazie Intercenbud zaktualizowaliśmy cenniki poniższych dostawców:
- Silikaty Białystok - www.silikaty.com.pl
- NTC-Instal - www.ntc-instal.com.pl


Intercenbud aktualizacja cen

W bazie Intercenbud zaktualizowaliśmy cenniki poniższych dostawców:


Już wkrótce nowe e-wydanie "Poradnika Kosztorysanta Buduj z Głową" 1/2021

A w nim artykuły nt.:

 • Jak branża budowlana zniosła pandemię COVID-19?
 • Niemal zeroenergetyczne budynki mieszkalne
 • Kosztorys domu jednorodzinnego zgodnie z WT 2021
 • Ceny materiałów budowlanych w roku 2020. A jaki będzie rok 2021?
 • Rynek zamawiającego czy wykonawcy? Historia kołem się toczy
 • Jaki kosztorys, takie ceny
 • Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2021
 • Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2021
 • Docieplanie stropodachów wentylowanych
 • Maty kompensacyjne
 • Jak występować o waloryzację wynagrodzenia podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne
 • Zarządzanie ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego - część 2

Zapraszamy do lektury.


Ceny RMS Intercenbud I kw. 2021 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na I kwartał 2021.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Nowe funkcje w Norma EXPERT 5.12.100

 • Obliczanie wymiarów dla „przyciętych” obiektów .
 • Obsługa notatek zapisywanych w chmurze BIMCollab .
 • Prezentacja i przenoszenie klasyfikacji zapisanych w projekcie do kosztorysu .
 • Polecenie do przesuwania działów.
 • Opcja w panelu nawigacyjnym pozwalająca uwzględnić filtrowanie pozycji włączone na widoku.
 • Prezentacja graficzna grup katalogowych w panelu nawigacyjnym KNR.
 • Edycja koloru czcionki i tła pozycji informacyjnej na wydruku.
 • Import PDF. Możliwość usuwania wyszczególnienia robót dodanego do opisów pozycji.
 • Nowy katalog: KNR AT-50 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii Remmers.

Nowy, profesjonalny poradnik dla branży budowlanej

Polecamy nowe e-wydanie kwartalnika „Buduj z Głową” Poradnik kosztorysanta ZOBACZ >>

W pierwszym e-wydaniu Poradnika Kosztorysanta (pdf, 107 stron) m.in.:

 • Zamówienia krajowe w nowym prawie zamówień publicznych
 • Stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2020
 • Koszty konstrukcji dachów z drewna klejonego warstwowo
 • ETICS na ETICS. Co powinien zawierać projekt ocieplenia
 • Remont zabytku - obowiązki inwestora
 • Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach budowlanych

Nowe funkcje w Norma EXPERT 5.11.400

 • Przenoszenie z modelu do kosztorysu materiałów przypisanych do obiektu.
 • Przesuwanie projektów we współrzędnych „światowych”.
 • Rozbudowa obsługi formatów i edycji notatek .
 • Sterowanie synchronizacją drzewa elementów z widokami.
 • Operacje kontekstowe schowka do obsługi listy CPV.
 • Dodatkowe opcje prezentacji widoków: zmiana koloru czcionki i tła dla podsumowania pozycji oraz pozycji informacyjnej.
 • Eksport i import szablonów wydruków.
 • Nowy katalog: KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych - system MC-Bauchemie.

Ceny RMS Intercenbud III kw. 2020 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na IV kwartał 2020.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.11.300

 • Dodano interfejs graficzny dla grup katalogowych.
 • W oknie edycji i na wydruku strony tytułowej dodano pole „Uwagi”.
 • Na widoku „Kosztorys” rozbudowano obsługę opcji „Dodawaj nazwę do opisu pozycji”.
 • Umożliwiono usuwanie rekordów z listy ostatnio używanych kosztorysów.
 • Wprowadzono kontrolę wydruku w przypadku stawek robocizn nieużywanych w kosztorysie.
 • Rozszerzono możliwości przenoszenia właściwości obiektów do kosztorysu (NEX – BIM).
 • Zwiększono liczbę parametrów możliwych do wyświetlenia w panelu „Lista” (NEX – BIM).
 • Dodano tytuły dla opcji wybranego wydruku.
 • Umożliwiono wydruk kategorii zdefiniowanych w działach i nakładach.
 • Nowy katalog: KNR K-28 Roboty murowe w technologii SILKA E.

Ceny RMS Intercenbud III kw. 2020 r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na III kwartał 2020.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.11.200

 • Wprowadzono możliwość korzystania z programu w trybie zdalnego pulpitu - nieodpłatnie do końca 2020r.
 • Rozbudowano mechanizm kategorii o możliwość ich definiowania w nakładach i działach kosztorysu.
 • W panelu kosztorysu dodano zakładkę z podglądem oryginalnej listy nakładów pozycji katalogowej.
 • Na karcie widoku KOSZTORYS i w panelu kosztorysu umożliwiono prezentację parametrów ekonomiczno-technicznych.
 • Dodano słownik nazw działów.
 • Umożliwiono ograniczenie pracy do kolekcji obiektów w wyznaczonym obszarze (NEX – BIM)
 • Dodano opcję pozwalającą chwilowo ukrywać obiekty w jednej sesji programu (NEX – BIM).
 • Wprowadzono możliwość sterowania kolejnością zestawów wydruków.
 • Umożliwiono wyświetlanie nazw z katalogów w drzewie elementów okna „Wstawianie pozycji”.
 • Nowy katalog: KNR 9-31 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT.

Ceny RMS Intercenbud II kw. 2020r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na II kwartał 2020.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.11.100

 • Rozbudowano mechanizm weryfikacji wyrażeń obmiarowych. W trybie edycji będą podkreślane błędne fragmenty działań.
 • Na wydruku strony tytułowej rozbudowano prezentację o rejestracje zmian narzutów i stawek robocizny.
 • Umożliwiono definiowanie filtrów dla kart widoków "PRZEDMIAR/OBMIAR" i "KOSZTORYS".
 • W edytorach „Charakterystyka obiektu”, „Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu”, „Założenia wyjściowe do kosztorysowania” dodano możliwość tworzenia formularzy z włączaniem danych z kosztorysu.
 • Rozbudowano obsługę zakładki „Podsumowanie” w panelu kosztorysu. Od teraz wyświetlana będzie suma podsumowań zaznaczonych pozycji lub działów w panelu nawigacyjnym albo na widoku. Dodatkowo na karcie widoku „Nakłady” będą wyświetlane RMS’y ze wszystkich zaznaczonych elementów.
 • Wprowadzono operację pozwalającą zbudować opis pozycji scalonej z opisów pozycji składowych.
 • Dla wydruku „Zestawienie pozycji” dodano możliwość ustawienia podsumowań pozycji.
 • Umożliwiono zaznaczanie elementów kosztorysów z wykorzystaniem skrótów klawiszowych Shift+End i Shift+Home.
 • Nowy katalog: KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg.

Ceny RMS Intercenbud I kw. 2020r.

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na I kwartał 2020.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.10.400

 • W opcjach programu dodano edytor skrótów klawiszowych. Oddzielne edytory dostępne są w modułach „Przeglądarka BIM” i „Wykonanie robót”.
 • Wprowadzono możliwość eksportu kosztorysu ofertowego, FIDIC i TES do MS Excel z formułami.
 • Umożliwiono zmianę wielkości liter w edytorach tekstów.
 • Rozbudowano możliwości mechanizmu notatek w module przeglądarki BIM.
 • Wprowadzono grupowanie rekordów wyszukiwania w drzewie elementów okna „Wstawianie pozycji”.
 • Umożliwiono usuwanie podpowiedzi z listy ostatnio wprowadzanych komentarzy do wierszy obmiarowych.
 • W oknie „Edycja szablonów” dodano możliwość modyfikacji wydruków z wybranego zestawu.
 • Rozbudowano import cennika ICCP ORGBUD-SERWIS o możliwość wczytania wskaźników narzutów.
 • Nowy katalog: KNR K-30 Roboty budowlane w systemie Porotherm.

Ceny RMS Intercenbud IV kw. 2019

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na IV kwartał 2019.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.10.300

 • Umożliwiono zapis szablonów źródeł wyszukiwania w oknie „Wybór ceny nakładu/Wybór nakładu
 • Rozbudowano eksport do programu MS-Project o zapis dodatkowych danych kosztorysu jako "Pola niestandardowe" zadań i zasobów.
 • Dodano moduł do edycji założeń wyjściowych do kosztorysowania.
 • W oknie wstawiania pozycji umożliwiono prezentację cen minimalnych i maksymach cenników CJP/RMS.
 • Dodano znacznik (*) sygnalizujący brak zapisu zmian w kosztorysie, który będzie wyświetlany za nazwą pliku.
 • Zmodyfikowano import cen średnich ICB online - poziom cen będzie ustalany na podstawie rzeczywistych danych z serwisu w ujęciu kwartalnym.
 • Nowy katalog: KNR AT-48 System ociepleń KRAUTOL Krautherm.

Ceny RMS Intercenbud III kw. 2019

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na III kwartał 2019.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.10.200

 • Umożliwiono wstawienie pozycji informacyjnych.
 • Rozbudowano import PDF o możliwość definiowania szablonów użytkownika.
 • Dodano opcje sterujące wyświetlaniem przekrojów projektu ( przeglądarka BIM).
 • Zoptymalizowano wycenę pozycji na podstawie cenników CJP.
 • W oknie wyboru ceny dodano możliwość prezentacji i wyboru cen minimalnych, maksymalnych, z narzutami oraz bez narzutów.
 • Zmodyfikowano import z pliku w formacie MDB bazy cenowej RMS „Sekocenbud” – ceny bez narzutów i z narzutami będą importowane do oddzielnych cenników.
 • Dodano opcję umożliwiającą zmianę kolejności kolumn tabeli CPV na wydruku strony tytułowej.
 • Nowe katalogi: KNR 9-32 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne – system Remmers.

Ceny RMS Intercenbud II kw. 2019

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na II kwartał 2019.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.10.100

 • Dodano okno „Utwórz nowy kosztorys”.
 • Nowy filtr dla pozycji z nakładami inwestora.
 • W oknie „Drukuj” dodano opcję „Pobierz z zakresu”.
 • Umożliwiono wczytywanie charakterystyki obiektu z innych kosztorysów.
 • Dodano licznik z ilością wyszukanych rekordów w oknie „Wybór ceny nakładu”.
 • Rozbudowano możliwości zapisu i odczytu ustawień opcji prezentacji widoku.
 • Zoptymalizowano łączenie nakładów tego samego typu.
 • Umożliwiono przypisywanie znaczników do nakładów.
 • Dodano możliwość definiowania narzutu dla całego kosztorysu w rachunku 100.
 • Rozbudowano wydruk widoku o możliwość ustawienia zakresu widoczne/zaznaczone elementy.
 • Przeglądarka BIM:
  • Umożliwiono zapis w pliku stanu widoczności wybranych obiektów.
  • Dodano widok obrysu całego projektu z pokazanym położeniem kamery.
  • Wprowadzono możliwość zapisu w pliku IFC informacji o pozycjach, w których użyto obiekty IFC.
 • Nowe katalogi: KNR K-06 Nowe technologie. Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO [KOPRINET wyd. III 2016].

Ceny RMS Intercenbud I kw. 2019

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na I kwartał 2019.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.9.400

 • Dodano moduł do wyliczania kosztów cyklu życia obiektu budowlanego „LCC”.
 • Umożliwiono zmianę tekstu w kolumnach „Nr spec. techn.” oraz „Cechy”.
 • Na kartach widoku PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS dodano obsługę wiersza automatycznego filtra.
 • Wprowadzono opcję widoku, która umożliwia prezentację kursywą składowych pozycji scalonych.
 • Do dolnego panelu „Nakłady pozycji” dodano kolumny „Cena jedn.” i „Wartość”.
 • Przy zmianie rodzaju kosztorysu na inwestorski dodano komunikat umożliwiający usunięcie narzutu „VAT”.
 • Wprowadzono możliwość definiowania cech dla wierszy obmiarowych.
 • Przeglądarka BIM:
  • Rozbudowano możliwości przesyłania do kosztorysu właściwości obiektów zapisanych w projektach.
  • Dodano obsługę manipulatorów (myszek 3D) firmy 3DConnection.
  • Umożliwiono dodawanie kolumn z właściwościami obiektów do panelu „Lista”.
 • Nowe katalogi: KNR K-58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX [KOPRINET wyd. I 2013].

Ceny RMS Intercenbud IV kw. 2018

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na IV kwartał 2018.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.9.300

 • Opracowano 64 bitową wersję programu.
 • Na stronie tytułowej dodano możliwość definiowania dodatkowych poświadczeń w polach „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”.
 • Do opcji formatu strony wydruku dodano parametr „Utrzymuj pozycję w całości”.
 • Usprawniono wczytywanie plików IFC z poziomu okna „Projekty BIM związane z kosztorysem”.
 • Usprawniono eksport kosztorysów zawierających rozliczenie wykonanych robót do formatu wymiany danych z programem MS Project.
 • Zmieniono obsługę klawisza „Insert”, który umożliwia wstawianie wierszy obmiarowych na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR.
 • Dodano szablon importu dla kosztorysów ofertowych wydrukowanych do formatu PDF.
 • Rozbudowano funkcjonalność przeglądarki BIM:
  • dodano menu z poleceniami dostępnymi na pasku szybkiego dostępu do grup „Widok” i „Zaznaczenie” wstążki poleceń,
  • umożliwiono nowy sposób nawigacji „Lot na stałej wysokości”, przy pomiarach będą zaznaczane na modelu wymiary dodane do paska wiersza przedmiaru,
  • wprowadzono możliwość zapamiętywania wybranych widoków modelu,
  • umożliwiono prezentację zmian dokonanych w projekcie.
 • Nowe katalogi: KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 05 Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych. [ATHENASOFT wyd. I 2018]

Ceny RMS Intercenbud III kw. 2018

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na III kwartał 2018.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.9.200

 • Umożliwiono definiowanie numeru specyfikacji technicznej dla działu.
 • Do aktualizacji cen jednostkowych pozycji dodano metodę wyceny tylko według opisu pozycji.
 • Usprawniono rozpoznawanie pozycji scalonych przy imporcie plików PDF.
 • Rozbudowano funkcjonalność przeglądarki BIM:
  • dodano zarządzanie projektami BIM dołączonymi do kosztorysu z poziomu karty widoku PRZEDMIAR i KOSZTORYS,
  • umożliwiono prezentację kilku projektów BIM w jednym oknie przeglądarki,
  • do panelu właściwości wybranego elementu dodano okienko z informacjami o lokalizacji,
  • wprowadzono opcję pozwalającą ustawić jako domyślne wymiary zapisane w pliku IFC zamiast wyliczonych z geometrii,
  • dodano parametr sterujący sumowaniem wymiarów w grupach elementów,
  • umożliwiono rozszerzenie listy wymiarów i materiałów na podstawie właściwości obiektu.
 • Nowe katalogi: KNR AT-47 Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych. [ATHENASOFT wyd. I 2018].

Ceny RMS Intercenbud II kw. 2018

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na II kwartał 2018.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Windows XP, Vista

Szanowni Państwo,
informujemy, że w 2019 r. ATHENASOFT zakończy wsparcie wszystkich swoich produktów w systemach Windows XP oraz Windows Vista. Ostatnim wydaniem, w którym pojawią się wersje programów pracujące pod kontrolą tych systemów będzie Buduj z Głową 1/2019. Począwszy od Buduj z Głową 2/2019 do zainstalowania naszych aplikacji wymagany będzie Windows 7 SP1 lub nowszy.


Zmiany w Norma EXPERT 5.9.100

 • Dodano interaktywną przeglądarkę modeli w technologii BIM.
 • Rozbudowano import projektów zapisanych w formacie IFC.
 • Wprowadzono mechanizm sygnalizacji nieprawidłowych wartości elementów kosztorysu będących wynikiem błędów w wyrażeniach obmiarów.
 • Dodano opcję widoku kosztorysu umożliwiającą prezentację wierszy przedmiaru/obmiaru pod opisem pozycji na widoku „Kosztorys”.
 • Umożliwiono eksport kosztorysu jako harmonogram w formacie pliku wymiany programu MS-Project.
 • Nowy wydruk „Szczegółowy kosztorys ofertowy”.
 • Nowe katalogi:
  • KNR AT-39 Tarasy i balkony w technologii ATLAS [ATHENASOFT wyd. I 2018].
  • KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 04 Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce [ATHENASOFT wyd. I 2018].

JUŻ SĄ! Ceny średnie RMS na I kwartał 2018

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na I kwartał 2018.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.8.400

 • Wprowadzono możliwość definiowania odwołań do obmiarów z podanego zakresu pozycji oraz zamiany odwołań na wartości.
 • W oknie „Opcje programu” dodano możliwość zapisania stanu zwinięcia elementów widoku oraz przycisk otwierający lokalizację kopii awaryjnych kosztorysów.
 • Wprowadzono operację pozwalającą przywrócić z katalogu tylko opis pozycji.
 • W oknie „Wybór ceny nakładu” dodano informację o aktualnej wartości nakładu w kosztorysie.
 • Umożliwiono przypisywanie kategorii do pozycji z błędami przy sprawdzaniu kosztorysu.
 • W panelu nawigacyjnym kosztorysu dodano przycisk umożliwiający zwijanie i rozwijanie działów.
 • Nowe opcje wspólne wydruków:
  • wyróżnianie czerwonym kolorem zerowych i ujemnych wartości,
  • drukowanie kursywą pozycji składowych pozycji scalonych.
 • Umożliwiono zapis "Charakterystyki obiektów" w formatach *.ATH i *.ATH2.

JUŻ SĄ! Ceny średnie RMS na IV kwartał 2017

W serwisie intercenbud.pl można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na IV kwartał 2017.

Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.8.300

 • Dodano możliwość definiowania wielu cen dla nakładu.
 • Na karcie „Zestawienia” rozbudowano menu kontekstowe o możliwość aktywacji i dezaktywacji działu.
 • Rozbudowano edycję zestawów katalogów o możliwość dodawania jednocześnie wielu elementów do zestawu.
 • Usprawniono wczytywanie kodów i opisów ze słownika CPV do strony tytułowej.
 • Dodano opcję sterującą opóźnieniem lub wyłączeniem pokazywania podpowiedzi w dymkach.
 • Dodano opcję „Pokaż pozycję” w oknie edycji danych RMS.
 • Nowy katalog: KNR AT-38 Systemy ociepleń ATLAS.

Zmiany w Norma EXPERT 5.8.200

 • Rozbudowano mechanizm pozwalający wyliczać koszty pracy deskowania.
 • Dodano polecenie umożliwiające grupowe przypisanie zaznaczonych nakładów do materiałów pomocniczych.
 • Dodano opcję umożliwiającą usuwanie danych kosztów remontów z kosztorysu.
 • Dodano filtr pozycji „Bez kategorii”.
 • Uwzględniono dane kosztów remontów w mechanizmie ochrony zmian w kosztorysie.
 • Dodano polecenie „Przesuń pozycje” do podręcznego i głównego menu na karcie „Przedmiar”.
 • Zoptymalizowano generowanie wydruków z rejestracją zmian w kosztorysie.
 • Dodano nową opcję wspólną wydruków „Szablon kolumn pobieraj z kosztorysu”.
 • Rozbudowano import cenników RMS z plików zapisanych w formacie CSV.
 • KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 03 EMO - Energooszczędny Montaż Okien w technologii STROPEX [ATHENASOFT wyd. I 2017]

Zmiany w Norma EXPERT 5.8.100

 • Dodano mechanizm kalkulacji kosztów konserwacji i napraw elementów budowlanych.
 • Wprowadzono możliwość dopasowywania cen pozycji uproszczonych do wpisanej wartości kosztorysu.
 • Zmodyfikowano funkcję upraszczania pozycji scalonych – umożliwiono pozostawienie podpozycji.
 • Zoptymalizowano wybór ustawień graficznych interfejsu użytkownika (tzw. skórek).
 • Umożliwiono definiowanie narzutu „Dodatek” dla działów kosztorysu.
 • Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających strony z orientacją pionową i poziomą.
 • Dodano możliwość importu kosztorysów uproszczonych wydrukowanych do formatu PDF z programu Forte.
 • Wprowadzono możliwość aktualizacji klucza z poziomu programu również po upłynięciu okresu warunkowego użytkowania.
 • Nowy katalog: KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego.

Zmiany w Norma EXPERT 5.7.400

 • Dodano możliwość usuwania danych zaznaczonych w oknie „Usuń z kosztorysu”.
 • W głównym menu pojawiła się nowa opcja „Klonuj…” z możliwością wykonania kopii kosztorysu bez wybranych danych.
 • Wprowadzono mechanizm porównywania wybranych pozycji kosztorysowych.
 • Umożliwiono rozliczanie czasu pracy rusztowań w pozycji uproszczonej.
 • Dodano możliwość definiowania listy ulubionych katalogów.
 • Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających obrazy i teksty.
 • Zaktualizowano import cennika "Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych".

Zmiany w Norma EXPERT 5.7.300

 • Dodano możliwość umieszczania grafik na wydrukach kosztorysów ofertowych.
 • Wprowadzono nową opcję sprawdzania kosztorysów - "Kz liczone niestandardowo".
 • Rozbudowano możliwości wyszukiwania tekstów na widokach.
 • Dodano polecenie umożliwiające usuwanie indywidualnych narzutów działów i pozycji.
 • Dodano kolumnę "Krotność" w widoku i wydruku zestawienia pozycji.
 • Rozbudowano mechanizm ochrony "Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie" o możliwość zmiany narzutów.
 • Umożliwiono dodawanie do własnych zestawów katalogów tylko wybranych rozdziałów i tablic.
 • Nowy katalog: KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K.

Zmiany w Norma EXPERT 5.7.200

 • Umożliwiono wyszukiwanie kosztorysów wg fragmentu nazwy pliku.
 • Dodano możliwość edycji narzutów w oknach dialogowych.
 • Zoptymalizowano obsługę oraz rozbudowano możliwości filtrowania i grupowania wyników wyszukiwania w oknie „Wstawianie pozycji”.
 • Nowa opcja programu „Przejdź do ostatnio odwiedzanego miejsca”.
 • Rozszerzono sprawdzanie kosztorysu o kontrolę zmienionych stawek narzutów na poziomie działów i pozycji.
 • Dodano możliwość wprowadzenia uzasadnienia dla krotności pozycji.
 • Nowe okno wydruku widoku.
 • Nowy katalog: KNR AT-37 Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie.

Zmiany w Norma EXPERT 5.7.100

 • Zadania kosztorysu - umożliwiono dodawanie notatek do: kosztorysu, działu, pozycji, RMS, wiersza obmiaru.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający zamieniać podstawy wycena na format Normy.
 • Dodano opcję zapamiętywania listy ostatnio używanych komentarzy obmiarów pozycji wprowadzanych w kolumnie "Podstawa".
 • Nowe okna: "Opcje kosztorysu", "Opcje prezentacji widoku" i "Drukuj".
 • Umożliwiono import cennika "Zestaw Biuletynów zagregowanych (BCO, BCM)" z plików MDB
 • Na karcie "Wydruki" dodano zakładkę "Eksportuj" umożliwiającą zapis wydruku do pliku w wybranym formacie.
 • Nowe katalogi:
  • KNR AT-35 Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet,
  • KNR AT-36 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking.

Zmiany w Norma EXPERT 5.6.400

 • Wprowadzono mechanizm dodawania wyszczególnienia robót do opisu pozycji.
 • Dodano możliwość prezentacji rejestracji zmian w panelu nawigacyjnym kosztorysu.
 • Rozbudowano opcje programu o możliwość ustawienia separatora dziesiętnego i tysięcy.
 • Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF - nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
 • W opcjach wspólnych wydruków dodano opcje formatowania składników opisów pozycji.
 • Nowy katalog:
  • KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 02 Tynki i wylewki perlitowe.

JUŻ SĄ! Ceny średnie RMS na IV kwartał 2015

W serwisie Intercenbud można już pobrać ceny średnie RMS, ceny jednostkowe robót wg KNR oraz stawki narzutów na IV kwartał 2015.
Zapraszamy do serwisu INTERCENBUD.


Zmiany w Norma EXPERT 5.6.300

 • Dodano możliwość wprowadzenia współczynnika norm na poziomie pojedynczego nakładu.
 • Umożliwiono wydruk kategorii pozycji oraz wierszy obmiarowych.
 • Wprowadzono opcję programu pozwalającą zwiększyć wielkość czcionki wykorzystywanej w interfejsie.
 • Umożliwiono wydruk na stronie tytułowej stawek procentowych Kz doliczanych do cen jednostkowych.
 • Przy definiowaniu odwołań do obmiarów innych pozycji dodano link umożliwiający nawigację do elementów źródłowych.
 • Zmieniono interfejs i poprawiono funkcjonalność importera skanów PDF.
 • Dodano opcję wydruku kosztorysu ofertowego "Wiersze w kolumnie Opis". Umożliwia ona wydruk wszystkich wierszy obmiarowych pod opisem pozycji.
 • Nowy katalog:
  • KNR 9-28 "Ocieplenia ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK".

Rozwiązanie problemu z bazą cenową 2/2015 innego producenta

Szanowni Państwo,
Użytkownicy programów Norma informują nas o problemach, jakie pojawiają się przy imporcie jednej z dostępnych na rynku baz cenowych. Przyczyną problemów jest zmiana struktury danych na płycie i konieczność samodzielnego wygenerowania cenników z poziomu przeglądarki. Zmiany te zostały wprowadzone jednostronnie przez producenta tej bazy, bez porozumienia z naszą firmą.

W związku z powyższym oferujemy naszym klientom możliwość rozwiązania problemu poprzez bezpłatną aktywację dostępu* do internetowej bazy cenowej INTERCENBUD naszej produkcji, w pełni zgodnej z naszymi programami Norma.

Szczegóły na stronie: www.ath.pl/aktualnosci

* dostęp ważny do 15 sierpnia 2015 r.


Zmiany w Norma EXPERT 5.6.200

 • Wprowadzono mechanizm dodawania mnożników przedmiaru/obmiaru do pozycji.
 • Umożliwiono usuwanie komentarzy obmiarów z zaznaczonych pozycji.
 • Dodano import cennika „Zestaw biuletynów cen robót” zapisanego w formacie MDB.
 • Rozbudowano filtry widoku Przedmiar/Obmiar o możliwość wyświetlania pozycji „Z odwołaniami #p…”.
 • Ulepszono prezentację zmian pomiędzy wersjami kosztorysu.
 • W oknie „Zapisz kosztorys” dodano opcję umożliwiającą zapis tylko aktywnych elementów kosztorysu.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie okien dialogowych po zmianie wielkości czcionki systemowej.
 • Dodano możliwość cofania operacji przy wycenie kosztorysu w oknie „Wybór ceny nakładu”.
 • Usprawniono import zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
 • Nowy katalog:
  • KNR DC-03 „Kotwy chemiczne KOELNER-RAWL”.

Norma Viewer w App Store!

W październiku ub. roku informowaliśmy Państwa o stworzeniu przeglądarki kosztorysów na mobilne urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android.

Obecnie z przeglądarki mogą również korzystać użytkownicy urządzeń: iPhone i iPad. Aplikacja dostępna jest w App Store pod adresem: https://itunes.apple.com/pl/app/norma-viewer/id934944592?mt=8


Zmiany w Norma EXPERT 5.6.100

 • Nowość: dodano import zeskanowanych wydruków przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Umożliwiono dopasowywanie cen wybranych nakładów do wpisanych kosztów bezpośrednich.
 • Wprowadzono opcję pozwalającą na usunięcie wyliczeń z wierszy obmiarowych aktywnych pozycji i zapis tylko wartości końcowych.
 • Dodano możliwość wyświetlania podsumowań pozycji na widoku kosztorysu.
 • Umożliwiono sprawdzanie zaznaczonych pozycji.
 • Nowy katalog:
  • KNR 9-27 „Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit”.

Zmiany w Norma EXPERT 5.5.400

 • Dodano możliwość zmiany ceny jednostkowej i krotności w opcjach wspólnych zaznaczonych pozycji.
 • Umożliwiono zapis w plikach przedmiaru nazw nakładów dodanych do opisu pozycji.
 • Rozbudowano funkcjonalność przywracania nakładów RMSO z katalogów.
 • Wprowadzono mechanizm rejestracji zmian w kosztorysie na widoku „Narzuty”.
 • Rozszerzono obsługę wyboru poziomów cenowych w oknie „Lista cenników”.
 • Dodano opcję „Lista działów” w pasku stanu umożliwiającą nawigację po działach kosztorysu.
 • Umożliwiono przypisywanie stawki robocizny z cennika do kosztorysu w opcjach programu.
 • Nowy katalog:
  • KNR 9-25 „Izolacje techniczne instalacji w technologiach ARMAFLEX i ARMA-CHECK firmy ARMACELL”.

Nowość w bazie INTERCENBUD

Od bieżącego kwartału rozszerzono bazę o ceny jednostkowe robót wg:

 • AT-10 Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect
 • AT-45 Systemy kominowe SCHIEDEL

Norma Viewer w Google Play!

Wszystkim posiadaczom urządzeń mobilnych z systemem Android polecamy naszą nową przeglądarkę kosztorysów Norma Viewer!
Aplikacja umożliwia przeglądanie kosztorysów stworzonych w programach: Norma EXPERT, Norma PRO, Norma STANDARD i innych mających możliwość zapisu danych w formacie ATH. Aplikacja dostępna jest w Google Play pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ath.normatablet&hl=pl


Zmiany w Norma EXPERT 5.5.300

 1. Dodano opcję przypisywania kategorii do wierszy obmiarowych.
 2. Umożliwiono prezentację wartości odwołań do innych pozycji w wierszach obmiarowych.
 3. Dodano nowe kolumny widoków rozliczenia robót prezentujące wartosci ofertowe kosztorysu oraz kolumnę "uwagi" do pozycji rozliczenia.
 4. Rozbudowano funkcjonalność rejestracji zmian.
 5. Usprawniono prezentację cen, ilości i wartości ofertowych w wykonaniu robót".
 6. Wprowadzono nową opcję wyszukiwania cen - tylko według nazw.
 7. Dodano możliwość edycji wielu zaznaczonych elementów kosztorysu w oknach dialogowych (dziapozycji, nakwierszy obmiarowych).
 8. Nowy katalog:
  • KNR AT-10 "Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect".

Zmiany w Norma EXPERT 5.5.200

 1. Włączono moduł "Wykonanie robót".
 2. Dodano możliwość edycji właściwości głównych elementów kosztorysu (działu, pozycji, nakładu) w oknach dialogowych. Opcja umożliwiająca powrót do edycji w panelach dostępna jest w ustawieniach programu.
 3. Rozszerzono obsługę wskaźników narzutów:
  • Możliwość usuwania poziomów.
  • Import samych wskaźników z płyty ICB i ICB on-line.
 4. Dodano filtr "Pozycje z nakładami stałymi".
 5. Nowe katalogi:
  • KNR AT-43a „Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - płyty 4PROTM”.
  • KNR 9-08 „Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych STEINZEUG-KERAMO", wyd. II.

Zmiany w Norma EXPERT 5.5.100

 1. Dodano nową opcję automatycznej numeracji działów i pozycji od wybranego numeru.
 2. Rozszerzono mechanizm przeliczników jednostek miar o możliwość zapamiętywania ich nazw.
 3. Umożliwiono edycję wskaźników narzutów.
 4. Rozbudowa i zmiany w imporcie wydruków zapisanych w formacie PDF, m.in. import z programu SYKAL.
 5. Nowy katalog:
  • KNR AT-45 „Systemy kominowe Schiedel”.

Zmiany w Norma EXPERT 5.4.400

 1. Dodano moduł sprawdzania pisowni.
 2. Nowe okno edycji danych strony tytułowej.
 3. Umożliwiono ustawienia wartości maksymalnych rabatów dla dostawców nakładów RMS w kosztorysie.
 4. W opcjach wspólnych zaznaczonych pozycji dodano przywracanie precyzji obmiarów z opcji kosztorysu.
 5. Nowe katalogi:
  • KNR AT-46 "Ściany działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC",
  • KNR AT-99 "Roboty budowlane różne; Rozdział 01 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS".

Aktualizacja do Normy EXPERT 5.4.302.2 - tylko dla wersji 5.4.300 i 5.4.301

Użytkownicy wersji 5.4.300 i 5.4.301 mogą pobrać z naszej strony www instalator aktualizujący te wersje do Normy EXPERT 5.4.302.2.

Pobierz: Norma EXPERT 5.4.302


Przyprowadź do nas swojego dostawcę - rabaty do 50%!

Aby umożliwić Państwu dostęp do lokalnych producentów, hurtowników i sprzedawców asortymentu budowlanego, postanowiliśmy wyjść z niecodzienną propozycją pod hasłem „przyprowadź do nas swojego dostawcę”.
Jeśli uda się Państwu namówić swojego lokalnego sprzedawcę na publikację jego oferty w INTERCENBUDZIE otrzymacie od nas upominek w postaci kwartalnego dostępu do cennika poprzez WWW oraz atrakcyjne rabaty na zakup programów Athenasoft.

Szczegóły na stronie www.ath.pl


Zmiany w Norma EXPERT 5.4.300

 1. Microsoft SQL Server został zastąpiony silnikiem SQLite. Zmiana ma na celu uproszczenie procesu instalacji i poprawę szybkości działania programu.
 2. Do filtrów karty Nakłady dodano kryteria pokazywania elementów aktywnych i nieaktywnych.
 3. Wprowadzono opcję sterującą typem strony tytułowej: Kosztorys/Przedmiar.
 4. Dodano opcję wydruków – „Ukryj obliczenia pomocnicze”, umożliwiającą ukrywanie szczegółów obliczeń pomocniczych na wybranych wydrukach.
 5. Wprowadzono nowe okno wyszukiwania nakładów.
 6. Nowe katalogi:
  • KNR 9-26 "Zewnętrzne odwodnienia liniowe [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2013]".

Zmiany w Norma EXPERT 5.4.200

 1. Blokowanie zmian cen RMS zaznaczonych pozycji.
 2. Rozbudowa filtrów pozycji o "Drukuj jak uproszczoną" i "Pozycje z zablokowanymi cenami RMS".
 3. Import cen z płyty INTERCENBUD w nowym układzie obejmującym ceny średnie, ceny dostawców oraz ceny jednostkowe pozycji wg KNR.
 4. Nowy widok - zestawienia działów w Przedmiarze.
 5. Możliwość eksportu katalogów własnych do formatu Norma PRO.
 6. Nowe katalogi:
  • KNR W-01 "Cementowe podkłady i posadzki w technologii WEBER".
  • TZKNC N-K/VII "Witrażownictwo".

Wersja demonstracyjna Miary PRO

Zapraszamy do pobierania wersji demonstracyjnej Miary PRO!

UWAGA!
W trybie demonstracyjnym rzeczywiste wartości obmiarów pokazywane są tylko w trakcie dokonywania pomiaru. Po zakończeniu pomiaru obiekt przedmiarowy przyjmuje wartości równe 1 lub 0 (w przypadku wartości zliczanych).


Zmiany w Norma EXPERT 5.4.100

 1. Umożliwiono wydruk wybranych pozycji szczegółowych w formie uproszczonej.
 2. Umożliwiono zmianę danych RMS w obrębie działu.
 3. Pozycje scalone prezentowane są w widokach na szarym tle.
 4. Dodano nową kolumnę "Udział %" w widoku zestawień RMS.
 5. Import przedmiarów w formacie programu Miara PRO.
 6. Nowy katalog: KNR W-02 "Okładziny ceramiczne w technologii WEBER".

Zostań naszym fanem!

Z przyjemnością informujemy, że od niedawna posiadamy swoją stronę w portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy do komentowania naszych wpisów i śledzenia najciekawszych informacji nie tylko z dziedziny kosztorysowania. Liczymy, że nasza praca spotka się z Państwa uznaniem czego wyrazem będzie duża liczba kliknięć na ikonce „Lubię to!”.


Zmiany w Norma EXPERT 5.3.400

 1. Dodano import wskaźników narzutów z cenników Intercenbud i Sekocenbud.
 2. Rozszerzono opcje wyceny nakładów RMS o kryteria dostawców.
 3. Wprowadzono mechanizm kategoryzowania pozycji.
 4. Zoptymalizowano generowanie wydruków - zmniejszono zużycie pamięci, przyspieszono generowanie.
 5. Nowe katalogi:
  • DC-12 Linie światłowodowe FCA,
  • AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TE Connectivity, wyd. II.

Oglądaj nasze filmy instruktażowe!

Zachęcamy do odwiedzania działu Filmy instruktażowe dostępnego na stronach Buduj z Głową oraz kanału Athenasoft w serwisie YouTube. Przygotowane przez nas filmy przeznaczone są zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z kosztorysowaniem w programach Norma, jak i dla zaawansowanych użytkowników.


Zmiany w Norma EXPERT 5.3.300

 1. Zoptymalizowano obsługę okna "Wstawianie pozycji".
 2. Dodano opcję "Wytłuszczone wartości wliczone do obmiaru w opcjach wydruków i prezentacji widoków.
 3. Do importu z plików PDF dodano obsługę wydruków w formacie programu Forte.
 4. Zwiększono szybkość generowania wydruków
 5. Nowe katalogi:
  • KNR 9-23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF.
  • KNR 9-24 Ocieplanie ścian i stropów w technologiach firmy BASF.

Zmiany w Norma EXPERT 5.3.200

 1. Zooptymalizowano obsługę panelu "Ustawienia wydruków" na karcie "Wydruki".
 2. Uwzględniono opcję rozwijania pozycji scalonych na nowych wydrukach.
 3. Dodano komunikat ostrzegający o deaktywacji powiązanych ze sobą pozycji.
 4. Rozbudowano import z plików PDF.
 5. Nowy katalog: KNR AT- 44 Stropy w technologii KONBET.

EKOSZT - mobilne kosztorysowanie w chmurze

1 marca firma Athenasoft, znana jako producent programu Norma, udostępniła swoją pierwszą aplikację w chmurze. Ekoszt przeznaczony jest do sporządzania kosztorysów budowlanych każdego typu, metodą szczegółową i uproszczoną.
Zawiera bazę ok. 200 katalogów KNR oraz ceny średnie RMS z serwisu Intercenbud. Sporządzony kosztorys można wydrukować, zapisać do pliku XML i przechowywać na serwerze obsługującym aplikację.
Użytkownik ma do wyboru dwa pakiety dostępu (50 lub 100 godzin) do wykorzystania w ciągu miesiąca. Aby skorzystać z programu wystarczy komputer, iPad lub tablet oraz dostęp do Internetu.
Ekoszt został stworzony w oparciu o platformę Windows Azure firmy Microsoft, gwarantującą wysoką niezawodność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Więcej informacji można uzyskać na stronie ekoszt.pl


Zmiany w Norma EXPERT 5.3.100

 1. Dodano moduł "Wykonanie Robót" - umożliwia rozliczanie robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, remontowych i innych wyspecyfikowanych w kosztorysach utworzonych w programie Norma EXPERT.
 2. Rozbudowa importu PDF - dodano import kosztorysów wygenerowanych za pomocą programów Norma 4, Norma EXPERT i Zuzia.
 3. Dodano wyszukiwanie nakładów on-line w ICB z poziomu kosztorysu.
 4. Nowy katalog: KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie [Orgbud-Serwis, wyd. I 2011].

Przeglądarka kosztorysów - Norma EXPERT

Jest już dostępna bezpłatna przeglądarka do kosztorysów. Do pobrania ze strony https://ath.pl.


Zmiany w Norma Expert 5.2.400

 1. Dodano nowe filtry pozycji:
  - Ze znacznikiem
  - Bez nakładów
 2. Przyspieszono wstawianie pozycji do kosztorysu.
 3. Na karcie „Wydruki” w wstążce poleceń została dodana zakładka „Edycja danych” umożliwiająca edycję „Strony tytułowej”, „Charakterystyki obiektu”, „Klauzuli o uzgodnieniu kosztorysu”.
 4. W oknie „Zapisz jako” dodano opcję „Zapisz pliki wybranego typu”.

  Pełna lista zmian w programie jest dostępna pod adresem: http://www.norma-expert.pl


Zmiany w Norma Expert 5.2.300

 1. Dodano możliwość podglądu ilości wycenianego nakładu oraz wpisania własnej ceny w oknie „Wybór ceny nakładu”.
 2. Uaktualnianie cen wg innego kosztorysu zostało rozbudowane o możliwość wyszukiwania po nazwach (sterowanie odbywa się za pomocą tych samych opcji co w przypadku uaktualniania wg cennika w oknie „Opcje szukania cen”).
 3. Została rozbudowana obsługa edytorów RTF (edycja charakterystyki obiektu, klauzuli uzgodnienia kosztorysu, edycja opisów w KNR i cennikach CJP).
 4. Umożliwiono definiowanie VAT tylko dla wybranej grupy nakładów.
 5. Zostały dodane ostrzeżenia (żółty trójkąt z wykrzyknikiem) przy nakładach występujących w pozycjach uproszczonych.

Pełna lista zmian w programie Norma EXPERT


Nowości w Normie EXPERT 5.2.200

 1. Import cennika ICB ze średnimi i regionalnymi kosztorysowymi stawkami robocizny. Od najnowszej wersji program Norma (Norma Expert 5.2.200, Norma PRO 4.34) współpracuje z cennikiem Intercenbud, w którym publikowane są regionalne stawki robocizny.
 2. Aktualizacja importu przedmiarów zapisanych w formacie PDF – umożliwiono import przedmiarów w formacie PDF z dwóch kolejnych programów tj. Seko oraz Winbud oraz ulepszono mechanizm importu dla już obsługiwanych programów.
 3. Nowy katalog w programie Norma - KNR AT-42 Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd.I 2011]

Bezpłatne aktualizacje do NORMY EXPERT

Użytkownicy starszych wersji Normy EXPERT, mogą pobrać on-line, bezpłatnie aktualizacje uwzględniające zmiany do końca 2010r. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny z działem serwisu: 22 811 76 86.


Bezpośredni odczyt przedmiarów PDF

W programach Norma Expert, Norma Pro i Norma Standard pojawiła się nowa funkcja pozwalająca na bezpośredni odczyt przedmiarów zapisanych w formacie PDF. Funkcja ta jest dostępna w programie Norma Expert od wersji 5.2.100.0 a w programach Norma Pro i Standard od wersji 4.33. Więcej szczegółów na stronie www.ath.pl.