Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Omówienie zagadnień, które szczególnie interesują uczestnika
Warsztaty indywidualne - przedmiarowanie (Miara PRO)
Warsztaty skierowane są do osób, które działają w branży budowlanej i które na co dzień korzystają z programu CAD Rysunek/Miara PRO.

Warsztaty indywidualne - przedmiarowanie (Miara PRO)

Warsztaty skierowane są do osób, które działają w branży budowlanej i które na co dzień korzystają z programu CAD Rysunek/Miara PRO . Prowadzący, główny nacisk kładzie na szczegółowe omówienie zagadnień, które szczególnie interesują uczestnika.

Warsztaty indywidualne odbywają się w siedzibie firmy Athenasoft sp. z o.o. w Warszawie. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w warsztatach indywidualnych.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu
 • termin oraz program warsztatów dostosowany jest do potrzeb uczestnika
 • uczestnik sam określa ile czasu chce poświęcić na naukę
 • indywidualne tok nauczania, to lepsze przyswojenie wiedzy
Miejsce szkolenia

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Athenasoft, ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa.

Wymagania wstępne
 • umiejętność obsługi komputera
 • podstawowa znajomość środowiska Windows
Informacje dodatkowe

Podczas zajęć każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z najnowszą wersją programu CAD Rysunek/Miara PRO (uczestnicy mogą pracować na swoim sprzęcie).

UWAGA! Cena dotyczy jednej godziny warsztatów dla jednej osoby.

Program szkolenia

Dzień pierwszy: 8:45 - 15:30 "Zasady przedmiarowania w kosztorysowaniu robót budowlanych"

 • Aktualny stan prawny dotyczący sporządzania przedmiaru robót budowlanych
 • Definicja przedmiaru i obmiaru robót oraz roboty podstawowe
 • Elementy budowlanego rysunku technicznego (zasady sporządzania, stosowana symbolika, umiejętności czytania rysunków technicznych)
 • Katalogi nakładów rzeczowych - budowa oraz zasada korzystania
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Zasady sporządzania przedmiaru podstawowych robót budowlanych: ziemnych, murowych, betonowych i żelbetonowych, wykończeniowych i instalacyjnych
 • Praktyczne sposoby sporządzania przedmiaru robót
 • Przykłady obliczeniowe

Dzień drugi: 8:45 - 15:30 "Przedmiarowanie robót budowlanych w programie CAD Rysunek"

 • Wprowadzenie do programu CAD Rysunek
 • Podstawowe operacje na projektach
 • Wykonywanie operacji na obiektach
 • Współpraca programu CAD Rysunek z programem kosztorysowym Norma PRO
 • Kalibracja tła projektu
 • Wczytywanie i obmiarowanie projektów (DXF, DWG)
 • Wczytywanie i obmiarowanie projektów (dokumentacja skanowana)
 • Wczytywanie i obmiarowanie fotografii
 • Eksport danych do programu Norma

Regulamin szkolenia

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz