Porady techniczne - FAQ
Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Instalacja programu Norma EXPERT

Pierwszym oknem, jakie ujrzymy po uruchomieniu instalatora, będzie zapewne okno tzw. prerequisites. Są to składniki, które muszą być zainstalowane w systemie, żeby Norma mogła poprawnie pracować.

rys01-okno-prerequisites

Na liście widzimy najważniejsze z nich:

  • Microsoft .NET Framework 4.0 Full - oprogramowanie kontrolujące pracę aplikacji napisanych w języku C#, w którym napisana została również Norma Expert.
  • Microsoft .NET Framework 4.0 Full (x86 x64) Language Pack - Polish - nazwa trochę skomplikowana, ale oznacza tyle, że zainstalowane zostanie polskie tłumaczenie komunikatów środowiska .NET.

Uwaga! Lista prerequistes może być krótsza, jeśli któryś ze składników będzie już zainstalowany.

Po zainstalowaniu .NET Framework zostanie uruchomiony automatycznie instalator Normy. W pierwszym, powitalnym oknie klikamy na przycisku Dalej.

rys02-okno-witamy

W następnym oknie zapoznamy się z warunkami użytkowania programu. Żeby kontynuować instalację trzeba zaznaczyć opcję Akceptuję warunki użytkowania. Dopiero wtedy odblokowany zostanie przycisk Dalej.

rys03-okno-licencji

Warunki użytkowania programu w postaci wydrukowanej znajdziemy również w pudełku Normy Expert. To ważny dokument, nie wolno go zgubić, ponieważ wersja papierowa zawiera m.in. numer seryjny, który umożliwia odblokowanie programu. Popatrzmy na rysunek poniżej.

rys04-okno-rejestracji

Widać na nim okno rejestracyjne z wpisanym (przykładowym) numerem seryjnym. Składa się on z dwóch członów: pierwszy to ciąg cyfr, a drugi mieszanka liter i cyfr. Numer należy wpisać zachowując wielkość znaków. Każda pomyłka oznacza błąd, który pojawi się w takim oto okienku:

rys04-okno-rejestracji-error

Wpisujemy więc numer seryjny i klikamy myszką na przycisku Dalej.
Zostanie wyświetlone okno, w którym można wybrać folder, w którym program ma być zainstalowany. Zmiany możemy dokonać przyciskiem Zmień, a jeśli proponowana przez instalator lokalizacja nam odpowiada, wystarczy kliknąć Dalej.

rys05-okno-folder-docelowy

W ten sposób dojdziemy do ostatniego okienka z informacją o gotowości do rozpoczęcia kopiowania plików.

rys06-okno-podsumowania

Możemy jeszcze się cofnąć klikając na przycisku Wstecz i zmienić np. folder docelowy (to ostatni moment kiedy możemy to zrobić). Kliknięcie na przycisku Dalej rozpocznie proces instalacji.

rys07-okno-kopiowania

Instalator wyświetli okno z tzw. paskiem postępu informującym o stanie zaawansowania procesu instalowania produktu. Czekamy kilka minut na zakończenie tego procesu i jeśli wszystko przebiegnie bezbłędnie, to na końcu wyświetlone zostanie okienko z informacją o pomyślnym zakończeniu instalacji.
Możemy uruchomić program. W tym celu klikamy na przycisku Start, z listy wybieramy pozycję Programy, następnie Athenasoft, Norma Expert i klikamy na ikonce programu z napisem Norma Expert.

 

 

 

Zapisz