Wszystkie materiały budowlane i najlepsi dostawcy w jednym miejscu

Skorzystaj z szybkiego dostępu do aktualnych, rzeczywistych cen w budownictwie teraz w wyjątkowej promocji!

Kup teraz Dlaczego warto?
Dlaczego warto?
12 cech serwisu Intercenbud,
które ułatwią Ci kosztorysowanie

Ceny średnie FAST

Ceny średnie FAST – miesięczne notowania cen do kalkulacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, na roboty dodatkowe i innych. Zbiór obejmuje grupę reprezentatywnych czynników RMS w tym stawek robocizny, cen materiałów i sprzętu budowlanego dla podstawowych grup tj. ogólnobudowlanej, inżynieryjnej, elektrycznej, sanitarnej i robót specjalistycznych.

Wskaźniki waloryzacyjne

Wskaźniki waloryzacyjne pozwalają szybko i łatwo określić poziom zmiany cen czynników produkcji (RMS). Ułatwiają aktualizację kosztorysów stanowiących podstawę np. do rozliczeń kontraktów długookresowych. Dane te są publikowane co kwartał dla poszczególnych rodzajów robót, a także dla grup produktowych i jednostek sprzętu budowlanego.

Nowość na rynku!!! Mechanizm platformy komunikacyjno-handlowej

Serwis INTERCENBUD oferuje nowoczesny i unikalny mechanizm bezpośredniej komunikacji inwestorów i wykonawców z producentami i sprzedawcami materiałów budowlanych. Wystarczy stworzyć zapytanie ofertowe, a nasz system roześle je do sprzedawców obecnych w platformie handlowej. Dzięki temu nie musisz poświęcać godzin na wyszukiwanie odpowiednich ofert uwzględniających wielkość, termin i lokalizację.

Tylko u nas!!! Wszystkie typy cen w ramach jednej opłaty

Do Twojej dyspozycji będą średnie ceny materiałów, sprzętu oraz stawki robocizny kosztorysowej, wskaźniki narzutów, ceny jednostkowe robót do kalkulacji uproszczonej, bogate archiwum cen średnich, trendomierz do analizy zmiany cen, kalkulatory indywidualnych składników kosztorysu tj. stawki robocizny oraz kosztów pośrednich. Nowością są alerty cenowe oraz koszyki waloryzacyjne dla różnych rodzajów robót lub obiektów.

Unikalna, realistyczna metoda obliczania stawek

Stawki robocizny kosztorysowej wyliczamy w oparciu o dane GUS dotyczące wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych. Autorską metodykę obliczeń opracował prof. dr. hab. Romuald Kotowski. Sposób opracowania danych odzwierciedla faktyczne koszty wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. nr 130 poz. 1389 § 6.2).

Stawki krajowe i regionalne

Stawki robocizny kosztorysowej publikujemy w ujęciu krajowym oraz regionalnym. W serwisie mamy stawki dla 17 regionów (16 województw oraz aglomeracja warszawska), które podzielone są na pięć podstawowych kategorii: roboty budowlane, roboty inżynieryjne, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz roboty specjalistyczne o podwyższonym standardzie.

Uśrednione ceny RMS dla ponad 14 000 czynników produkcji

Monitorujemy ponad 14 000 cen średnich materiałów, sprzętu budowlanego oraz stawek robocizny kosztorysowej do kalkulacji kosztorysów wykonywanych metodą szczegółową – inwestorskich, ofertowych, zamiennych, powykonawczych oraz na roboty dodatkowe.

Ceny robót do kalkulacji uproszczonych

Do kalkulacji kosztorysów wykonywanych metodą uproszczoną nasi specjaliści opracowali bazę ponad 45 000 cen jednostkowych robót, kalkulowanych w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). Bazę tę można stosować np. w kosztorysach inwestorskich w zamówieniach publicznych.

Największe na rynku archiwum cen średnich RMS

W serwisie znajduje się bogate archiwum cen sięgające do 2008 r. Dane archiwalne pozwalają weryfikować kosztorysy powstałe w minionych latach a także analizować ruchy cen w wybranych okresach oraz prognozować zmiany w przyszłości, co przy zmiennej sytuacji na rynku jest istotnym czynnikiem wpływającym na miarodajność wycen remontów bądź inwestycji.

Stały rozwój i rozbudowa baz cenowych

Nasze zbiory danych są stale aktualizowane i powiększane o kolejne asortymenty wyrobów. Jeśli będąc naszym użytkownikiem uznasz, że potrzebne są Ci ceny na nowe grupy produktów – zdobędziemy je dla Ciebie.

Analiza zmienności cen w czasie

W serwisie znajdziesz narzędzie do monitoringu i analizy trendów zmiany cen materiałów oraz stawek pracy sprzętu - Trendomierz. Możliwości śledzenia i wnioskowania na podstawie danych obejmujących ceny z czterech kolejnych kwartałów pomoże Ci w podejmowaniu decyzji o przyszłych wycenach. Analizę ułatwią przejrzyste wykresy odzwierciedlające zmiany w danych produktach lub grupach.

Kalkulatory

Oprócz podstawowych informacji niezbędnych do kosztorysowania metodą kalkulacji szczegółowej umożliwiamy również samodzielne wyliczenie strategicznych składników kosztorysowych jakimi są stawka robocizny oraz wskaźnika narzutu Koszty pośrednie (Kp). W naszym serwisie szybko i łatwo można przekonać się jak powinny kształtować się te składniki uwzględniając realne koszty zatrudnienia i organizacji budowy występujące w Twojej firmie.
Intercenbud to przede wszystkim realność wycen i wygoda użytkowania
Intercenbud współpracuje z najpopularniejszymi programami do kosztorysowania na rynku, co gwarantuje wygodne i uniwersalne użycie w codziennej pracy przy tworzeniu kosztorysów.
Wygodne formy dostępu do baz cenowych Intercenbud!
Chcesz poznać wszystkie zalety Intercenbud? Kup go już teraz lub odwiedź stronę Intercenbud i dowiedz się więcej.