Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

KNR nr AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

Spis treści:

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne

Rozdział 01 Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni

Założenia szczegółowe
Tablica 0101
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
Tablica 0102
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat
Tablica 0103
Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – utrwalanie powierzchniowe nawierzchni
Tablica 0104
Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – naprawa nawierzchni bitumicznej
Tablica 0105
Naprawy tymczasowe nawierzchi bitumicznych wykonywane na zimno
Tablica 0106
Przygotowanie powierzchi pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach
Tablica 0107
Przygotowanie powierzchi pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach
Tablica 0108
Powierzchnie antypoślizgowe

Rozdział 02 Oznakowanie poziome i elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu

Założenia szczegółowe
Tablica 0201
Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą
Tablica 0202
Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni – odblaski i separatory
Tablica 0203
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym
Tablica 0204
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
Tablica 0205
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na gorąco za pomocą mas termoplastycznych
Tablica 0206
Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych
Tablica 0207
Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (overlay)
Tablica 0208
Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na gorąco (inlay)
Tablica 0209
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – progi zwalniające i krawężniki
Tablica 0210
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO)

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz