Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

KNR nr AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

Spis treści:

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne

Rozdział 01 Roboty remontowe i rozbiórkowe

Założenia szczegółowe
Tablica 0101
Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych
Tablica 0102
Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km
Tablica 0103
Roboty remontowe – renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej
Tablica 0104
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej – z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km
Tablica 0105
Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej – z wywozem rumoszu na odległość do 1 km
Tablica 0106
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych – z wywozem na odległość do 1 km
Tablica 0107
Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą – z wywozem na odległość do 1 km

Rozdział 02 Podbudowy

Założenia szczegółowe
Tablica 0201
Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji
Tablica 0202
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową na zimno
Tablica 0203
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
Tablica 0204
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozdział 03 Nawierzchnie

Założenia szczegółowe
Tablica 0301
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca
Tablica 0302
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna
Tablica 0303
Nawierzchnia z betonu B-35 z warstwą poślizgową (w zatokach postojowych)
Tablica 0304
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie na dużej powierzchni

Rozdział 04 Urządzenia odwadniające

Założenia szczegółowe
Tablica 0401
Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych
Tablica 0402
Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz