Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Szkolenie online
Kosztorysowanie od podstaw w programie Norma EXPERT/STANDARD
Kurs jest skierowany do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę na temat zasad kosztorysowania oraz nauczyć się przygotowywania kosztorysów w programie Norma.

Kosztorysowanie od podstaw w programie Norma EXPERT/STANDARD

Dla kogo

Szkolenie dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę na temat zasad kosztorysowania oraz nauczyć się przygotowywania kosztorysów w programie Norma EXPERT/STANDARD. Kurs składa się z części teoretycznej (1 dzień) i praktycznej (3 dni).

Czego nauczysz się na szkoleniu
 • poznasz zasady i teorię kosztorysowania
 • dowiesz się jak sporządzać obmiary
 • przećwiczysz tworzenie i sprawdzanie kosztorysów w programie Norma EXPERT/STANDARD
 • nauczysz się posługiwać bazą katalogów zamieszczoną w programie
 • przygotujesz się do egzaminu na Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma
Miejsce i czas szkolenia

Szkolenie online: za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Czas trwania: 4 dni - 24 godziny zegarowe (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Terminy szkoleń: są podane w sklepie ath.pl (sprawdź).

Forma szkolenia: prowadzimy szkolenia w formie warsztatów aktywnie angażując uczestników w proces edukacyjny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (skrypt w formacie PDF) oraz link do wersji edukacyjnej programu (dla osób nieposiadających wersji komercyjnej Normy). Każdy z uczestników ma zapewniony kontakt z prowadzącym przez kamerę i czat spotkania.

Wymagania techniczne
 • stabilne połączenie z Internetem
 • laptop lub inny komputer z mikrofonem oraz głośnikami do komunikacji z trenerem. W przypadku braku mikrofonu jest możliwość zadawania pytań w formie czatu
 • opcjonalnie drugi monitor w celu poprawienia komfortu pracy (na jednym ekranie obsługa Normy, a na drugim –  podgląd pulpitu trenera)
 • otwarta głowa i chęć do nauki
Informacje dodatkowe

Przed szkoleniem (minimum 1 dzień przed rozpoczęciem) wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail z opisem logowania.
Uczestnik nie musi instalować na swoim komputerze programu do obsługi szkolenia online, wystarczy przeglądarka internetowa.

UWAGA! Zgłoszenia na szkolenie online są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

Program szkolenia

Kosztorysowanie od podstaw w programie Norma EXPERT/STANDARD

Czas trwania: 4 dni

Dzień 1: "Teoria kosztorysowania"

 • Przeznaczenie kosztorysu. Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje.
 • Podstawy sporządzania kosztorysów: prawne, techniczne, rzeczowe, finansowo-kosztowe.
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych – układ katalogów, ich treść i zakres stosowania
 • Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej..
 • Układ kosztorysu.
 • Omówienie metod kalkulacji kosztorysu:
  - metoda uproszczona – formuła kalkulacyjna, podstawy cenowe,
  - metoda szczegółowa – formuły kalkulacyjne, wycena nakładów rzeczowych,
 • Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej – stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, pracy jednostek sprzętu budowlanego, kosztów pośrednich, zysku.

Dzień 2: "Wprowadzenie do programu Norma EXPERT/STANDARD

 • Omówienie wstążki poleceń programu.
 • Zarządzanie widokami kosztorysu – dopasowywanie szablonów dokumentów do potrzeb użytkownika.
 • Zarządzanie bazą katalogów norm.
 • Kalkulacje obmiarów pozycji za pomocą programu Norma EXPERT/STANDARD.

Dzień 3: "Kosztorysowanie w programie Norma EXPERT/STANDARD”

 • Podział kosztorysu na elementy o różnym stopniu złożoności.
 • Omówienie różnych typów pozycji kosztorysowych.
 • Wycena kosztorysu.

Dzień 4: "Kosztorysowanie w programie Norma EXPERT/STANDARD”

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie.
 • Sprawdzanie, edycja i dopasowanie nakładów RMS w kosztorysie.
 • Wydruki - opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków.
 • Eksport, import danych kosztorysowych.
 • Współpraca z projektami w technologii BIM (Norma EXPERT).
 • Egzamin (opcja – test multimedialny – dodatkowo płatny).

Zapisz się na szkolenie 4-dniowe

Najbliższe terminy szkoleń są podane w sklepie ath.pl. Zgłoszenia na szkolenie online są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

 

Regulamin szkolenia

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz