Jakie funkcje obsługuje przeglądarka AthBIM

Import plików w formacie IFC i IFCZIP

Przeglądarka AthBIM umożliwia obsługę modeli wykonanych w technologii BIM zapisanych w formacie IFC (ang. Industry Foundation Classes). Dane można analizować na widoku 3D oraz w dostępnych panelach prezentujących strukturę, typy lub listę obiektów.

Narzędzia pomiarowe

Duża paleta narzędzi pomiarowych umożliwia sprawdzanie wymiarów obiektów i porównywanie ich z danymi zapisanymi w modelu.

Odczyt notatek zapisanych w formacie BCF i BCFZIP

Obsługa notatek to przede wszystkim łatwość wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego – AthBIM umożliwia odczyt notatek w wersji podstawowej przeglądarki BIM.

Porównanie dwóch wersji modelu

Porównywanie 2 wersji modelu ułatwia analizę wprowadzanych zmian i pozwala wyeliminować potencjalne błędy. Dostępne filtry usprawniają dostęp do korygowanych fragmentów projektu.

Podziały elementów oznaczone kolorami

Możliwość zmiany kolorystyki elementów projektów pozwala uwzględnić w prezentacji na widoku 3D wybrane właściwości obiektów.

Cięcie modelu 3D przez dowolnie wskazaną płaszczyznę

Mechanizm cięć ułatwia dostęp do ukrytych obiektów w modelu oraz pozwala uzyskać dowolny przekrój.

Zaawansowane wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie obiektów

Wszystkie elementy obiektu można przeglądać w jednym widoku, co ułatwia wyszukiwanie potrzebnych informacji. Dowolne, wybrane właściwości obiektu można dodawać do panelu informacyjnego i wykorzystać przy grupowaniu i filtrowania danych. Ułatwia to uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach w projekcie - całym lub części.